19 oktober, 2022

Hallå där, Gisela Brändén..

..professor och ansvarig för konferensen Engineering Health som i år har naturvetenskapliga fakulteten som huvudarrangör.

"Jag tycker årets konferens är väldigt relevant för medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och har många spännande programpunkter om sjukvård, hälsa och aktuell forskning", säger Gisela Brändén om Engingering Health.

Vad är egentligen Engineering Health? Varför är den så speciell?

– Engingeering Health är en tvärvetenskaplig konferens med roterande värdskap. Konferensen är ett samarbete mellan Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Chalmers tekniska högskola och Västra Götalandsregionen. Det är fjärde gången konferensen anordnas och första gången som naturvetenskapliga fakulteten är värd.

Det som jag tycker är speciellt med Engingeering Health är det transdisciplinära perspektivet. Det här är något vi inom forskningsvärlden pratar alltmer om och blir bättre på, men som vi borde jobba på ännu mer. Som forskare kan du ofta vinna på att bolla med kollegor med annan kompetens och som kan ge nya infallsvinklar på samma forskningsfråga.

Vi vill att detta ska vara en arena för att sprida exempel på lyckade transdisciplinära samarbeten och inspirera deltagarna att tänka på vilka samarbeten som skulle kunna vara intressanta i deras egna projekt.

Vem tycker du ska gå på konferensen?

– Framför allt de som är intresserade av samarbete mellan vården och akademin. Inte bara för egna forskningsprojekt utan också för att få kunskap om olika samverkansarenor, till exempel. inom undervisning och infrastruktur. Dessutom alla som vill veta mer om vad som händer lokalt inom Life Science-området. På Engineering Health lyfter vi vikten av att forskning, sjukvård och näringsliv ligger så nära varandra i Göteborg och har många ytor för samverkan.

Jag tycker årets konferens är väldigt relevant för medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och har många spännande programpunkter om sjukvård, hälsa och aktuell forskning. Till exempel blocket om antibiotikaresistens, ett område där det finns planer på fördjupat samarbete mellan organisationerna. Sessionen om vad vi har lärt oss från pandemin tror jag kan vara väldigt spännande för sjukvårdens medarbetare.

Hur viktigt är det med den här formen av konferenser?

– Det är inte minst viktigt för att det är en mötesplats där det utöver seminarieprogrammet ges tillfällen för mingel och informella möten. Men också för att det här bjuds på en möjlighet att lyssna på spännande forskning, få reda på mer om våra gemensamma utbildningar och få ta del av det breda perspektivet på samverkan inom hälsa, teknik och life science. 

Vad hoppas du ska bli resultatet av konferensen?

– För min egen skulle jag gärna vilja att vi inom naturvetenskapliga fakulteten får upp ögonen ännu mer för de möjligheter till samarbeten som finns i regionen och att de samarbetsprojekt vi är inblandade i kan synliggöras mer.

I stort hoppas jag att deltagarna ska inspireras av varandra och komma på nya idéer till samarbeten. Jag hoppas också att de doktorander som kommer ska se bredden som finns och bli nyfikna på andra projekt som ligger lite utanför deras egen expertis.

Är det några programpunkter som du ser fram emot extra mycket?

– Jag ser fram emot att sitta och lyssna på spännande historier om när forskare har gått ihop och lyckats tackla forskningsfrågor på ett helt annat sätt än om de var ensamma.

Engineering Health går av stapeln 22-23 november. Mer information, program och anmälan.

Text: Patrik Centerwall
Publicerad: 19 oktober 2022 09:12
Uppdaterad: 10 november 2022 11:28
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.