20 juni, 2022

Hallå där, Cecilia Lundmark

Etisk vägledare och ansvarig för sjukhusets etikskola som är tillbaka med ny omgång till hösten. Vad är etikskolan för något?

"Efter att ha gått Etikskolan så hoppas vi att deltagarna får ha en spaning på etiken på sin enhet, kanhända har vi och föreläsarna väckt en nyfikenhet inför det okända, och att de etiska principerna blir begripliga och användbara", säger Cecilia Lundmark. Bilder: Paul Björkman och privat.

– Etikskolan är en utbildning som under sju tillfällen i höst ger en fördjupning i vårdens etik, en möjlighet att få träna på att göra etisk analys. Det är en inbjudan till att låta sig bli utmanad i så väl normer som det vi kanhända redan har en färdig idé om.

Varför ska man anmäla sig?

– På samma sätt som barnombud, patientombud med flera så behöver vi ett öga på etiken. Flera enheter har etikombud idag, flera enheter har det inte. Att gå i etikskolan är en förberedelse för att kunna vara etikombud på den egna enheten. Det kan vara en fördel att va två från samma enhet för att kunna stötta varandra i etikarbetet.

Till vem riktar sig etikskolan?

– Etikskolan riktar sig till varje enskild medarbetare som är nyfiken på och har ett intresse för de etiska frågorna. Alla kan anmäla sig, i samråd med sin chef om att en får gå och att någon form av utrymme för etiken kommer att ges. Det kan vara etisk reflektion eller att ha extra span på etik vid ett APT eller under en termin. Det finns många olika varianter ute på enheterna.

Lästips: ”Etik handlar om att fatta välgrundade beslut” | Sahlgrenskaliv

Vad är målet för deltagarna?

– Efter att ha gått Etikskolan så hoppas vi att deltagarna får ha en spaning på etiken på sin enhet, kanhända har vi och föreläsarna väckt en nyfikenhet inför det okända, och att de etiska principerna blir begripliga och användbara. Till exempel att vi kan förstå den etiska stressen och vad vi kan göra för att lindra den.

Vad händer på höstens etikskola?

– Höstens etikskola börjar med att förstå etiken, den etiska plattformen och de etiska principerna. Sedan tar vi med den kunskapen in i nästa del där vi bland annat får besök av Lundströmmottagningen, och får ta del av en personlig berättelse om att inte identifiera sig med sitt juridiska kön. Stina Järvholm, universitetssjukhusöverpsykolog inom Reproduktionsmedicin besöker också och kommer att berätta om etik vid en komplex verksamhet.

Inför varje termin går vi igenom vad vi gjort och tittar på hur omvärlden ser ut. Vad är viktigt och aktuellt just nu? Exempel på frågeställningar eller teman kan vara ”är det allas rättigheter att få barn”, könsbekräftande behandling, papperslösas rätt till vård.

Varför är det viktigt att etiska frågeställningar och diskussioner blir mer närvarande i det vardagliga arbetet?
– Att etiken och dess komplexitet finns med i vården borde vara en självklarhet. Att avstå från det etiska samtalet skulle kunna innebära att vi missar något som kommer att kunna påverka den andre negativt. Det är också viktigt att kunna använda de etiska principerna i vår kliniska vardag, förstå att patientens sårbarhet/självbestämmande kan komma att krocka med det som vården önskar att göra, och med stöd av etiken ibland kunna fatta de minst dåliga besluten.

Anmälan till etikskolan

Etikskolan består av sju tillfällen med start 14 september. Medarbetare är välkomna med sin anmälan senast 1 juli.

Läs mer om etikskolan och anmäl dig här.


Text: Therese Oskarsson
Publicerad: 20 juni 2022 11:28
Uppdaterad: 20 juni 2022 11:28
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.