23 september, 2021

Hallå där, Ann-Marie Wennberg

Professor och sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som fredag 24 september leder en stor konferens om kompetensförsörjning inom vården. Arrangör är Nationella vårdkompetensrådet, där Ann-Marie Wennberg är ordförande. Varför är kompetensförsörjning i vården en så viktig fråga?

– Ett tydligt exempel är pandemin, där har vi i realtid kunnat följa hur forskningens framsteg till exempel gett oss vaccin på rekordkort tid och bättre behandlingar inom intensivvården. Akademisk kompetens och forskning inom hälso- och sjukvården är helt nödvändigt för att bedriva en evidensbaserad verksamhet av hög kvalitet och effektivitet.

Vad gör Nationella vårdkompetensrådet i den här frågan?

– Nationella vårdkompetensrådet arbetar på regeringens uppdrag för att säkra kompetensen i hälso- och sjukvården. Sedan starten 2020 har ett gediget analysarbete genomförts, som ger en tydlig bild av behovet av nationell samordning och effektivisering av kompetensförsörjningen.

Hur säkrar man kompetens inom vården?

– Nationella vårdkompetensrådet har diskuterat åtgärder inom inom klinisk forskning, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och klinisk praktik, AT och BT under läkarutbildningen samt inom fortbildning.

När det gäller klinisk forskning vet vi att dagens spetsforskning är morgondagens rutinbehandlingar. Men den kliniska forskningen måste fortsatt stärkas. Lite mer konkret kan det handla om att antalet disputerade medarbetare behöver öka på alla nivåer i sjukvården. Det behövs fler flexibla tjänster som möjliggör kombination av arbete i profession och forskning och utbildning. Forskning måste även finnas med i verksamheternas planering och följas upp systematiskt.

Ni vill även stärka fortbildningen?

– Den medicinska utvecklingen gör att en nybliven, läkare, sjuksköterska eller annan legitimerad medarbetare i vården riskerar att snabbt tappa i kompetens – om inte kunskaperna fylls på. Kontinuerlig fortbildning är en kärna i modern hälso- och sjukvård.

Finns det fler åtgärder och ämnen som kommer att lyftas på konferensen?

– Några saker som jag vill lyfta fram är vikten av att minska den administrativa bördan, att öka digitaliseringen och användandet av digitala hjälpmedel, men också vikten av att öppna vården för nya kompetenser. Redan idag ökar exempelvis antalet bioinformatiker och civilingenjörer, eftersom den medicinska och tekniska utvecklingen ställer krav på ny kompetens i vården. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg finns en särskild ST-utbildning inom innovation och teknik – där blivande specialistläkare får arbeta med konkreta utvecklingsprojekt i sin kliniska vardag, och öka sina kontakter med branscher inom tekniksektorn. Den sortens initiativ behöver bli fler och samverkan över traditionella yrkesområden och akademiska fält behöver accelereras.

Mer om konferensen

Läs mer på Nationella vårdkompetensrådets hemsida, ta del av programmet och anmäl dig till konferensen här: Konferens 24 september 2021 – Nationella vårdkompetensrådet (nationellavardkompetensradet.se)

Text: Karin Eurenius
Publicerad: 23 september 2021 09:20
Uppdaterad: 23 september 2021 09:24
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.