2 februari, 2022

Gothia Forum kan hjälpa dig med din kliniska studie

Alla forskare inom Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan få hjälp, med allt från komplicerade etikprövningsansökningar till kontroller av kliniska data. Hjälpen är aldrig dyrare än självkostnadspris, och en del stöd kan du få kostnadsfritt.

Efter nästan fem år som verksamhetschef för Gothia Forum väljer nu Alessio Degl’innocenti att gå vidare till nytt uppdrag. Just nu söks hans efterträdare till posten – här finns jobbannonsen.

Alessio Degl’innocenti konstaterar att det varit en otrolig lärorik tid för honom, och att Gothia Forum på flera sätt växt och utvecklats under perioden:

– En viktig utveckling är införandet av REDCap, som är ett IT-system som underlättar för forskare när de samlar data, som innebär att forskningskvaliteten ökar samtidigt som det blir billigare för forskaren. Det var en stor process när vi införde systemet, och vi har nu två IT-experter som hjälper till när forskare stöter på problem, säger han.

Sedan några år tillbaka erbjuder Gothia Forum också expertfunktioner inom precisionsmedicin, genom ATMP Center på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Nekar ingen

Gothia Forum har omkring 60 medarbetare som alla är experter inom olika forskningsområden. Flera av dem är disputerade, och deras expertområde varierar. Här kan du få högkvalitativ hjälp till en låg kostnad. Vissa tjänster är kostnadsfria för forskaren, t ex jurist och grants office (hjälp med att söka forskningsmedel), och för viss övrig hjälp betalar du ett självkostnadspris (t ex projektledarskap).

– Alla är välkomna att höra av sig som planerar eller har en klinisk studie igång och som behöver vår hjälp, även om man ibland kan få vänta något. Vi är som ett dragspel som projektanställer fler medarbetare när det behövs för att möta behoven, berättar Alessio Degl’innocenti.

Stöttar hela vägen

Gothia Forums experter kan hjälpa dig under hela din kliniska studie, genom enstaka insatser eller med projektledning genom hela processen. Tjänsterna omfattar bland annat hjälp med ansökningar till Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket, datahantering, dokumentation, medicinsk rådgivning för translationella studier och stöd för registerstudier. Gothia Forum kan också stötta under rekrytering av patienter eller forskningspersoner till din studie, och hjälpa till med registrering av studier i ClinicalTrials.gov.

Ett annat område för Gothia Forums medarbetare är monitorering, det vill säga granskning av att protokoll, lagar och regler följs och att data i studien registreras korrekt. Om det rör sig om en medicinteknisk- eller läkemedelsstudie är det ett lagkrav att monitorering ska genomföras, i andra fall är det frivilligt.

– Vi har flera monitorer anställda. Ibland kan vi monitorera digitalt men i de flesta fall behöver vi åka ut till kliniken och på plats granska studiedokumentationen, säger Alessio Degl’innocenti.

Forskare inom rättspsykiatri

Alessio Degl’innocenti är legitimerad psykolog och docent i grunden med en master i ledarskap från Handelshögskolan. Han har erfarenhet av både läkemedelsindustrin och av ledarskap, och blir nu regionområdeschef för Västra Götalandsregionens verksamhet inom sjukhusapoteken och hjälpmedel. Han värnar sin anknytning till Sahlgrenska akademin, där hans tjänst som adjungerad universitetslektor ger honom möjlighet att bedriva forskning inom rättspsykiatri. Han har bland annat medverkat i publikationer om fysisk aktivitet inom rättspsykiatrisk vård, hållbar personcentrerad vård inom rättspsykiatrin och registerforskning.

Mer om Gothia Forum

  • Gothia Forum etablerades 2009. Dess uppdrag är att stärka klinisk forskning i Västra Götaland och fungerar som en mötesplats och resurs för forskare så väl som små och stora företag. Läs mer på www.gothiaforum.com.
  • Gothia Forum är även regional nod för västra samverkansregionen inom Kliniska Studier Sverige, som är ett samarbete mellan Sveriges samverkansregioner med stöd av Vetenskapsrådet.  Läs mer på www.kliniskastudier.se.
  • Gothia Forum finansieras delvis genom intäkter från företag som använder tjänsterna, interna användare samt medel från Regionutvecklingsnämnden, Hälso- och sjukvårdsstyrelsen samt olika fonder.

AV: ELIN LINDSTRÖM

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 02 februari 2022 10:27
Uppdaterad: 03 februari 2022 12:45
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.