6 oktober, 2021

Fyra BT-läkare välkomnas till Sahlgrenska Universitetssjukhuset i höst

I november tar Sahlgrenska Universitetssjukhuset emot sina första BT-läkare. Bastjänstgöringen, BT, är helt ny i Sverige. Den är också en del i den största förändringen av läkarutbildningen sedan 60-talet.

Läkarutbildningen och vägen till legitimation i Sverige har sett ungefär likadan ut i över 50 år. Fem år på universitetet följt av allmäntjänstgöring (AT).

Sabina Chaudhry Andersson.

– Ur ett europeiskt perspektiv är systemet med AT ganska ovanligt, säger Sabina Chaudhry Andersson som är sjukhusövergripande studierektor för BT på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon förklarar:

– I många länder läser man i stället 6 år på universitetet och får sin legitimation i samband med examen, och ett av syftena med BT är att vara en brygga mellan grundutbildning och specialistutbildning men även att alla får en strukturerad introduktion till svensk hälso- och sjukvård.

Den nya svenska läkarutbildningen är också sex år och legitimationsgrundande och BT:s längd är i normalfallet mellan sex månader till ett år, bland annat beroende på hur mycket erfarenhet den blivande läkaren har sedan innan. BT är målstyrd och BT-läkarna behöver tjänstgöra inom både primärvård och slutenvård.

Hösten 2021 anställde Västra Götalandsregionen ca 25 stycken centralt rekryterade och finansierade BT-läkare. Fyra av de 25 kommer vara anställda på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Övriga är anställda på de andra sjukhusen och inom primärvården, säger Joakim Björås, utbildningschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och även projektledare för införandet av BT i Västra Götalandsregionen.

Stora planer för BT i VGR

– Det är ett förhållandevis unikt projekt där alla involverade förvaltningar och koncernnivån tillsammans varit med och arbetat för att införa BT i VGR. Arbetet har bland annat fokuserat på rekrytering samt att skapa en VGR-gemensam utbildningsstruktur. Förvaltningarna ska inte själva behöva skapa egna utbildningar för BT-läkarna. Vi har även arbetat med BT:s innehåll och nyligen genomfört en regionövergripande utbildning för våra kommande BT-handledare med runt 130 deltagare från hela VGR, säger Joakim Björås.

Exakt hur BT i VGR kommer utformas i framtiden är inte helt bestämt. Sannolikt kommer man så småningom kunna påbörja en specialisttjänstgöring med integrerad bastjänstgöring, och då ska bastjänstgöringens mål uppfyllas inom de första två åren av specialisttjänstgöringen.

– Med det nya systemet kan man ju som nyutexaminerad läkare söka specialisttjänster direkt. Säg att man söker ett vikariat inom kardiologin, trivs och vill stanna. Då är systemet således öppet för att söka specialisttjänstgöring och bastjänstgöring på samma gång. Andra kanske inte alls vet vilken specialitet de vill söka. Då kan de, i alla fall just nu, börja med fristående BT och hitta sin specialitet under den tiden, säger Sabina Chaudhry Andersson.

De flesta vet ju vad en AT-läkare gör, men vad behöver sjukhusets medarbetare veta om denna nya kategori medarbetare?

– Alla som börjar nu i höst har alla läst sin utbildning utomlands, och så kommer det vara nu de första åren. Det innebär att de har bred erfarenhet av olika sjukvårdssystem och stor kunskap om olika kulturer. BT-kansliet på SU har haft flera öppna informationsträffar om BT för sjukhusets personal och planerar flera informationstillfällen framöver. Mer information finns även på BT-kansliets hemsida.

Från psykiatri till BT

En av de fyra BT-läkarna som börjar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 8 november är Dimitra Tziona. Hon kom som färdig läkare till Sverige från Grekland för två år sedan och är anställd som legitimerad underläkare på Psykiatri Affektiva fram till november.

Dimitra Tziona.

– Jag känner mig entusiastisk över att få göra min BT på SU, jag har alltid gillat stora universitetssjukhus där det finns mycket erfarenhet. Framför allt ser jag fram emot att möta många olika sorters patienter, säger hon.

BT-systemet liknar systemet som finns i Grekland, berättar hon. Där blir man färdig läkare efter 6 år på universitetet, varav det sista året är utpräglat praktiskt. Det finns en typ av AT-tjänst där nyutexaminerade läkare arbetar med allmänläkaruppgifter i byar och småstäder, och Dimitra Tziona valde därefter att börja sin specialisttjänstgöring till anestesiläkare.

– Jag avbröt den och flyttade till Sverige, men mitt mål är att ta upp den igen. En sak jag tycker är väldigt bra med Sverige är att man kan faktiskt kan specialisera sig på fler områden än ett, att det finns möjligt att ångra sig och läsa en ny specialitet. Den möjligheten finns inte i Grekland.

De första BT-läkarna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer ha sina huvudhandledare inom geriatrik och psykiatri.

– Men vi kommer behöva samverka med flera olika verksamheter inom SU gällande BT nu och framöver. Vi uppmanar alla verksamheter som är intresserade att ha BT-läkare hos sig. De som vill veta mer är välkomna att kontakta BT kansliet på SU för en fortsatt dialog, säger Joakim Björås.

Nästa steg: Forskar-BT

Som ett led i Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) uppdrag gällande forskning och utbildning söker SU nu forskningsaktiva läkare som ska göra bastjänstgöring (BT) och som önskar en möjlighet att kombinera forskning och BT. Forskar-BT omfattar cirka 15 månader, varav 3 månader är finansierad forskning. Sökande ska ha har forskning knuten till Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Göteborgs Universitet. Vid frågor kontakta gärna BT-kansliet på SU via funktionsbrevlådan su.bt@vgregion.se. Sök Forskar-BT via denna länk.

Sista ansökningsdag är den 7 november.

Text: Maja Larsson
Publicerad: 06 oktober 2021 09:43
Uppdaterad: 06 oktober 2021 09:43
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.