15 mars, 2021

Första internationella studierektorn – vill låta världen komma närmare sjukhuset

Att lägga pussel har för Charlotte Sjöberg Larsson alltid varit ett signum. Både i centrala och perifera nervsystemet, men även i andra uppdrag som tillkommit genom åren. Engagemanget för utbildningsfrågor har lett till att hon kan kalla sig Sahlgrenska Universitetssjukhusets första internationella studierektor. Träffa den före detta sångerskan som vill låta världen komma närmare sjukhuset.

Charlotte Sjöberg Larsson, specialist i klinisk neurofysiologi och Sahlgrenska Universitetssjukhusets första internationella studierektor.

Sången var länge framtidsdrömmen men efter ett år på musikfolkhögskola byttes scenen till läkarprogrammet. Musiken är kvar som en livslång hobby, men specialist i klinisk neurofysiologi var det enda rätta. Det låter nästan som ett kall, när Charlotte Sjöberg Larsson berättar om vändningen som kommit att prägla en stor del av livet.  

– Att arbeta inom vården är en otrolig förmån. Man får så väldigt mycket tillbaka från de människor man möter. Det ger perspektiv på tillvaron.

Redan tidigt i läkarkarriären var det mötet med människor och att fördjupa sig i ett av kroppens mest komplexa organ, nervsystemet, som lockade.

– Att samtidigt som man jobbar med människor parallellt få fördjupa sig i hur nervsystemet fungerar är otroligt spännande. Jag lär mig ständigt nya saker.

”Jag tycker om att jobba med olika uppdrag inom min yrkesroll”

Ett pussel av uppdrag

Snart börjar ett mönster ta form. Charlotte Sjöberg Larsson tycker om att pussla. Lägga ihop diagnostiska bitar för att förstå sjukdomar i nervsystemet. Det har lett både till hennes yrke, men även till att hon tagit på sig många olika uppdrag genom åren.
Det kliniska arbetet är fortsatt viktigt, men parallellt med det har just andra pusselbitar tillkommit med åren. Engagemanget för utbildningsfrågor harvuxit sig allt starkare. Hon blev studierektor för Klinisk neurofysiologi 2015 och 2018 områdesstudierektor för område 6 på sjukhuset.

– Jag tycker om att jobba med olika uppdrag inom min yrkesroll. I många år jobbade jag helt kliniskt, därför tycker jag nu att det är väldigt roligt att få dela med mig av erfarenhet och kompetens inom utbildningsorganisationen. Jag vill ge tillbaka.

”Utbildningsfrågor måste prioriteras högt på agendan. Alltid!”

Som studierektor på klinik- och områdesnivå har Charlotte Sjöberg Larsson sett att kvaliteten på specialistutbildningen är betydligt högre idag än när hon gick sin utbildning. Den är välstrukturerad, mycket innehållsrik och med krav på att ST-läkarna får kontinuerlig återkoppling så att de får bästa möjliga chans att utvecklas i sin professionella roll. Men många av utmaningar kvarstår.

– Utbildningsfrågor måste prioriteras högt på agendan. Alltid! Att SU strävar efter att i största möjliga utsträckning ge alla läkare under specialistutbildning likadana goda förutsättningar.

Först ut som internationell studierektor

Hösten 2020 blev Charlotte Sjöberg Larsson Sahlgrenska Universitetssjukhusets första internationella studierektor (ISR).  Uppdraget handlar om att utveckla Specialist Medical Training Program (SMTP) i samarbete med Sahlgrenska International Care och utbildningsenheten på sjukhuset. Så småningom kan det bli aktuellt med andra former av uppgifter som rör olika internationella utbyten.

– Att få möjlighet att utvidga arbetet med utbildningsverksamhet, i ett internationellt perspektiv, kändes väldigt lockande. Ytterligare en pusselbit som passade väl in. Att verka i ett lite större sammanhang, för ett ökat internationellt utbyte.

Sahlgrenska International Care har lång erfarenhet av att exportera utbildningstjänster, den internationella studierektorn är tänkt att vara en förlängd arm in i Sahlgrenska Universitetssjukhusets stora organisation.

– Jag tror att det är väldigt viktigt för sjukhuset att ha ett internationellt samarbete där vi tillsammans kan arbeta och utvecklas på bästa möjliga sätt. Då tror jag det är bra med en internationell studierektor som är väl insatt i utbildningsfrågor och på det viset kan stötta olika utbildningssamarbeten genom kunskap, erfarenhet och nätverk inom organisationen, säger Charlotte Sjöberg Larsson

Vill få med fler på SMTP-resan 

Charlotte och utbildningskoordinatorn på Sahlgrenska International Care jobbar tillsammans mot målet att öka antalet SMTP-utbildningsplatser till sex per år, med två terminsstarter. Ytterst handlar det om att höja kunskapen om vad det innebär för verksamheter att ta emot SMTP-läkare, och väcka ett intresse och vilja att vara en del av programmet.

”Vi får möjlighet att ta del av våra utländska kollegors perspektiv vilket ger oss möjlighet att utvecklas vidare”


– Genom att vi erbjuder specialistutbildning till utländska kollegor så får vi möjlighet att exportera svensk medicinsk kompetens och erfarenhet. På det viset kan vi bidra till att bygga upp hälso-och sjukvård i andra länder, säger Charlotte Sjöberg Larsson och fortsätter:

– Vi exporterar inte bara den medicinska kompetensen, utan också värderingar och arbetssätt. Sedan är det ett bilateralt utbyte, vi får möjlighet att ta del av våra utländska kollegors perspektiv vilket ger oss möjlighet att utvecklas vidare.

Mot en utbildningsorganisation för alla internationella samarbeten

Idag pågår många olika internationella samarbeten runt om på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sahlgrenska International Care ansvarar för exporten, men ingen har idag ett samordnande uppdrag för alla internationella samarbeten eller utbyten. 

Det har bara gått sex månader sedan Charlotte tillträdde som internationell studierektor, men det är precis det hon och kollegorna på Sahlgrenska International Care och utbildningsenheten vill uppnå på sikt.

– Har man själv inte någon  erfarenhet av internationella samarbeten, så kan det vara en trög och svår process att starta upp. Då är det bra att ha en utbildningsorganisation och internationell studierektor att kunna vända sig till.

– Om man som medarbetare på Sahlgrenska vill göra ett internationellt utbyte ska vi ha en organisation dit man vet att man kan vända sig, där vi kan skräddarsy olika typer av lösningar utifrån ett gott kunskapsstöd och erfarenhet av olika typer av internationella utbyten.

SU som arbetsplats – hela livet

Svaret på frågan om vad som gjort att hon blivit kvar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset där hon arbetat i princip hela sitt yrkesverksamma liv, kommer snabbt.

– Det är en miljö som man ständigt får möjlighet att utvecklas i. Det är otroligt stimulerande och lärorikt. Jag tror det är avgörande att sjukhuset även framåt satsar på att behålla den kompetens och erfarenhet som finns. Så att fler känner som jag har gjort i alla år, att man vill vara kvar, avslutar Charlotte.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 15 mars 2021 13:56
Uppdaterad: 16 mars 2021 07:52
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.