21 november, 2022

Första internationella studien om apkoppor bland kvinnor

Den första studien om apkoppor bland kvinnor visar att det är vanligare bland ciskvinnor att de smittats på andra sätt än via sex. Studien visar också att vården riskerar missa att ciskvinnor bär på infektionen. Forskare i Göteborg är med och presenterar resultaten, som baseras på data om totalt 136 kvinnor i 15 länder.

"Många av ciskvinnorna har behövt söka vård flera gånger innan de fått rätt diagnos", säger infektionsläkaren och docenten Anna Grahn som bidragit med ett patientfall till studien. Bild på virus: Pixabay. Bild på Anna Grahn: privat.

Apkoppor är en ovanlig virusinfektion, som under 2022 börjat smitta även i länder där apkoppor tidigare inte förekommit, framför allt mellan män som har sex med män. Av alla som smittats av viruset i Europa och Nordamerika har endast cirka fem procent varit kvinnor. De senaste veckorna har spridningen generellt dock gått ned mycket kraftigt. Till och med vecka 44 har Folkhälsomyndigheten registrerat totalt 212 fall av apkoppor i Sverige.

Studien publiceras i tidskriften The Lancet, och är en rapport om 136 fall fram till början av oktober 2022, där kvinnor haft en bekräftad infektion med apkoppor. Fallen berör både ciskvinnor (registrerade som flickor vid födseln och har fortsatt kvinnlig könsidentitet), transkvinnor (registrerade som pojkar vid födseln men har en kvinnlig könsidentitet) och ickebinära personer som registrerades som flickor vid födseln.

Ciskvinnor sticker ut

Ungefär häften av de 136 fallen i studien rör ciskvinnor och ungefär hälften är transkvinnor. Endast enstaka fall rör ickebinära personer. Studien ger ökad kunskap om symtom, kliniska riskfaktorer och vägar till vård för både transkvinnor och ciskvinnor.

Anna Grahn.

– Många av ciskvinnorna har behövt söka vård flera gånger innan de fått rätt diagnos, vilket delvis beror på att de inte sökt sig direkt till en könsmottagning eller infektionsmottagning, utan valt akuten eller vårdcentralen istället.  I den här gruppen är det också vanligare att de smittats utan sexuell kontakt och istället genom nära hud-mot-hudkontakt eller annan kontakt med kroppsvätskor. Bland ciskvinnorna tros så många som var fjärde har smittats utan direkt sexuell kontakt, vilket är intressant, säger Anna Grahn, docent i infektionsmedicin på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och infektionsläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som bidragit med ett patientfall till studien.

För transkvinnorna liknade smittmönstret mer det som är känt inom gruppen män som har sex med män, eftersom de nästan uteslutande smittats genom sexuell kontakt. Liksom gruppen män sökte transkvinnorna också oftast vård via klinik för infektions- eller könssjukdomar.

Få barn smittades

Omkring en fjärdedel av ciskvinnorna hade barn i hemmet, men endast två barn hade smittats, vilket forskarna också tycker är en viktig lärdom från studien.

Resultaten bekräftar tidigare fynd att infektionen överförs sexuellt genom kroppsvätskor och även genom hud-mot-hudkontakt. En annan slutsats från fallstudien är också att det kan behövas bredare utbildning om apkoppor till annan sjukvårdspersonal än dem som är verksamma inom infektion och venereologi.

Hittills har ciskvinnor, transkvinnor och ickebinära varit underrepresenterade i forskningen och mycket är okänt när det gäller hur kvinnor påverkas av apkoppor. Forskningssamarbetet leds av professor Chloe Orkin vid Queen Mary University of London.

– Vi behöver veta hur infektionen visar sig hos kvinnor och läkare behöver kunna känna igen sjukdomen. Dessa lärdomar kommer att hjälpa till att informera och skräddarsy effektiva folkhälsoåtgärder för att vara inkluderande för dessa grupper, kommenterar professor Chloe Orkin.

I Sverige har även forskare vid Karolinska Institutet/Södersjukhuset bidragit med beskrivning av ett fall till studien.

Titel: Human Monkeypox virus infection in women and non-binary individuals during the 2022 outbreaks – a global case series

AV: ELIN LINDSTRÖM. Texten publicerades ursprungligen i Akademiliv.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 21 november 2022 08:39
Uppdaterad: 21 november 2022 08:39
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.