16 maj, 2023

Forskningsmålet: höjd patientsäkerhet och förbättrad arbetsmiljö med AI, VR och AR

Med hjälp av smarta glasögon, AI och virtual reality vill universitetssjukhusöversjuksköterskan Pether Jildenstål och hans forskarlag höja patientsäkerheten och samtidigt förbättra arbetsmiljön i samband med ingrepp under lokalbedövning.

Forskningsprojektet har en budget på 45 miljoner kronor och består av flera delar. I projektet används teknik inom AI (artificiell intelligens), VR (virtual reality, virtuell verklighet) och AR (aurgmented reality, förstärkt verklighet).

I en del undersöker forskarna hur AI kan stötta vårdpersonal att hitta rätt när de ska injicera läkemedel direkt mot och runt om enskilda nerver i syfte att blockera smärta. Stora mängder bilder sammanfogas och AI lägger samman bilderna. Utifrån det resultatet går det att identifiera var nerven antagligen är och hur man bäst sticker nålen i förhållande till nerven.

– En erfaren specialist är fortfarande helt överlägsen AI i den här typen av bedömningar, men det kan fungera som ett viktigt stöd för vårdpersonal som håller på att arbeta upp sin erfarenhet, säger Pether Jildenstål, docent, universitetslektor och universitetssjukhusöversjuksköterska i anestesi.

En annan del av projektet undersöker vad man kan vinna på att under pågående operation samla relevant information – så som resultatet från AI-modellen – i vårdpersonalens direkta blickfång, med hjälp av smarta glasögon (AR). Via glasögonen dyker information upp vid sidan som på en skärm. De smarta glasögonen ger också den som opererar möjlighet att dela informationen via länk, med exempelvis en bakjour. Förhoppningen är att det kan ge bättre stöd och snabbare ledtider.

Den tredje delen i forskningsprojektet vill utforska hur man kan minska smärta och stress under operationen genom virtual reality (VR). Patienten kan välja mellan en virtuell verklighet där man simmar med fiskar i havet, vandrar i en skog eller skådar Egyptens pyramider. Avledningen leder till avslappning under operation, vilket minskar smärta och obehag. Avledning kan också vara ett stöd till patienter så att de kan välja lokalbedövning i stället för att sövas.

Just nu undersöks också möjligheten att använda virtual reality inför och efter operationen. Inför operationen kommer patienten kunna vandra runt i en virtuell version av enheten, besöka väntrum och titta in i operationssalen – för att förbereda sig. Efter operationen ska patienten få tillgång till återhämtningsprogram med en virtuell övningsledare.

– Vi vet att operationer kan kräva mer eller mindre avledning i olika moment. Det vi gör nu som inte har gjorts tidigare är skapa virtuella upplevelser som ger patienten olika avledning vid olika tillfällen, säger Pether Jildenstål.

Forskning om AI, AR och VR i operationsmiljö

Projektet är ett internationellt samarbete mellan Sverige (Skånes Universitetssjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset) och Danmark (Universitetet i Själland). I Sverige drivs projektet från Sahlgrenska Universitetssjukhuset av docent Pether Jildenstål. Tre doktorander är kopplade till det svenska forskarlaget.

Nyligen har forskningsprogrammet Interreg beviljat projektet anslag på 21 miljoner kronor.

VR-delen är fortfarande i en fas där forskningen håller på att sättas upp. Just nu pågår etikprövningar och till hösten testas mjukvaran.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 16 maj 2023 09:24
Uppdaterad: 16 maj 2023 09:24
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.