2 februari, 2023

Forskning i skärningspunkten mellan medicin och organisation

Gothenburg Emergency Research Group, GEMREG, bedriver forskning kring de tre akutmottagningarna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. På Forskningsdagen, 2 februari, berättar de mer om sin forskning runt akutvårdskedjan – från bostad till akutmottagning.

Lina Dahlén Holmqvist presenterar GEMREG:s forskning på Forskningsdagen 2023.

Berätta i korthet vad er forskning går ut på.

– GEMREG:s arbete går ut på att bygga en forskningsmiljö som kan rymma hela akutvårdskedjan från larm, via akutmottagning och in på sjukhuset, säger Lina Dahlén Holmqvist, sektionschef på Sahlgrenskas akutmottagning och föreståndare för GEMREG.

Ge ett exempel på vad ni forskar på?

– Flertalet av GEMREG:s medarbetare är en del av en forskargrupp som jobbar med ett pågående projekt om ”Sållningstriage vid masskadeplats”. Vid en masskadesituation är tillgängliga resurser kraftigt begränsade jämfört med behovet. Det finns många olika system som används vid sållningstriage men det finns begränsad kunskap om respektive systems träffsäkerhet och applicerbarhet i förhållande till kliniska utfall​. För att kunna göra snabbare bedömningar och ge livräddande behandling utvecklade medarbetarna från GEMREG ett förslag till en ny universal triagemodell. Man utförde en delfie-studie och använde sig av en expertgrupp från 12 olika länder för att utarbeta den nya triagemodellen. Denna testas nu på 200 deltagare från 10 länder där riktiga fall från tidigare masskadehändelser initialt triageras med respektive organisations system, därefter upprepad triage med det nya standardiserade triagesystemet​. Förhoppningen är att resultaten från studien kan komma många patienter till nytta inom kort framtid eftersom flera organisationer i flera länder samverkar, säger Carl Magnusson, PhD, institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin samt översjuksköterska, Ambulans och prehospital akutsjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad kan den här forskningen användas till?

– Akutsjukvårdens utmaningar handlar mycket om stora flöden av patienter där några är mycket sjuka och andra inte alls sjuka. Det gör att problemen och dess potentiella lösningar både är medicinska och organisatoriska. Det är i skärningspunkten mellan dessa utmaningar som GEMREG:s forskning skall genomföras, för att komma till nytta för patienterna genom bättre medicinskt omhändertagande och för personalen som arbetar i akutvårdskedjan genom bättre arbetsmiljö, säger Lina Dahlén Holmqvist.

Text: Karin Eurenius
Publicerad: 02 februari 2023 08:52
Uppdaterad: 02 februari 2023 08:52
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.