9 mars, 2021

Fler hjärtklaffsoperationer och kortare köer till kranskärlsröntgen – trots pågående pandemi

Under pandemin har narkospersonal och intensivvårdsplatser varit en bristvara. Men genom nya forskningsrön och effektivare patientflöden har Kardiologen lyckats avlasta intensivvården, minska kötiderna till kranskärlsröntgen och genomföra fler TAVI-operationer än någonsin.

Oskar Angerås, överläkare och Pétur Pétursson, sektionschef och överläkare under operation. Foto: Paul Björkman

Transcatheter aortic valve implantation, TAVI, är en metod där patienter med förträngning av aortaklaffen och en ökad operationsrisk behandlas, framförallt äldre patienter. Den stora fördelen med TAVI jämfört med öppen hjärtkirurgi är att operationen kan genomföras i vaket tillstånd utan behov av narkospersonal. Samtidigt behöver patienten inte vårdas på intensivvårdsavdelning och återhämtar sig snabbare.

– Patienten vårdas på vanlig hjärtavdelning före och efter operationen vilket tillsammans med att vi inte behöver använda narkosresurs gör att vi kan styra hela flödet själva samt att vi inte tar i bruk de mest känsliga delarna av covid-19-vården, säger Oskar Angerås, vårdenhetsöverläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhet Kardiologi/Kardiologisk intervention.

27 procent fler operationer

Studier har visat att TAVI är lika bra eller bättre än en konventionell hjärtkirurgi hos patienter över 70 år. Ytterligare studier pågår på personer mellan 65 och 75 år. Men resultaten har inneburit att fler patienter opererats med metoden.

– Patienten diskuteras på en tvärprofessionell konferens och då bedöms vilken behandlingsmetod som är mest lämplig med tanke på ålder, patientens övriga sjukdomar och anatomiska aspekter. Vi väljer aldrig en metod som är sämre och tummar inte på kvalitét på grund av möjligheten till intensivvård, säger Oskar Angerås.

Trots att personalresurser lånats ut till covid-vården har 27 procent fler TAVI-operationer kunnat genomföras jämfört med tidigare år. Patienter remitteras till Sahlgrenska Universitetssjukhuset från hela Västra Götaland samt norra Halland.

– Det är resultatet av mångårigt effektiviseringsarbete som bland annat gjort oss oberoende av andra discipliner i utförandet av dessa operationer. Vi är ganska unika i Sverige att göra TAVI helt utan stöd från narkospersonal. Samtliga operationer 2020 gjordes i lokalbedövning på vakna patienter. Samtidigt har vi de kortaste vårdtiderna i Sverige tack vare ett bra samarbete med övriga sjukhus i regionen som snabbt kan ta emot sina patienter och färdigvårda dem, säger Oskar Angerås.

Väntetid till kranskärlsröntgen minskade

Under samma period minskade väntetiden till kranskärlsröntgen för patienter med mindre hjärtinfarkter från cirka 25 procent som väntar mer än två dagar 2019 till 20 procent 2020. I dag vårdas patienter med mindre hjärtinfarkter på Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus och Kungälvs sjukhus och remitteras till Sahlgrenska där kranskärlsröntgen utförs.

– När Östra sjukhuset blev ett pandemisjukhus styrdes patientflödet om och vi har kunnat fokusera våra resurser på enbart en enhet där vi har haft en effektiv dagvård. Vi har en mycket engagerad och kompetent personal på både intervention och på hjärtavdelningarna som ger förutsättningar för att bibehålla och till och med öka produktionen av dessa viktiga ingrepp, säger Oskar Angerås och fortsätter:

– Vi räknar med att vi kommer öka antalet TAVI-ingrepp även i år då förbättringsarbetet pågår kontinuerligt. Detta trots ett mycket pressat läge på våra avdelningar på grund av pandemin.

Fakta TAVI och kranskärlsröntgen

TAVI står för transcatheter aortic valve implantation och är en operation med kateter via ljumsken där klaffen mellan hjärtat och kroppspulsådern byts ut mot en konstgjord aortaklaff.

Metoden utfördes första gången på en människa år 2002 och första gången på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2008.

TAVI i siffror

År 2018: 159 operationer på sjukhuset.
År 2019: 158 operationer på sjukhuset.
År 2020: 201 operationer på sjukhuset.

Kranskärlsröntgen är en röntgenundersökning som utförs på majoriteten av patienter med hjärtinfarkt eller kärlkramp. En kateter förs upp via pulsådern i handleden eller ljumsken och kontrast sprutas ut i hjärtats blodkärl. På så sätt kan förträngningar som ger upphov till hjärtinfarkten eller kärlkrampen upptäckas. Dessa kan vanligtvis åtgärdas med ballongvidgning med stentinläggning direkt vid samma tillfälle. Syftet är att förebygga större hjärtinfarkter och därmed hjärtskada och hjärtsvikt.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 09 mars 2021 09:55
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:38
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.