11 november, 2020

Gemensam prioritering säkrade kirurgisk vård

Stora delar av kirurgin sattes på paus. Men inte allt. Jämsides med covidvården skulle sjukhuset säkra vården för alla patienter som inte kunde vänta. Svein Olav Bratlie, sektionschef på kirurgi Sahlgrenska, ingick i ansvarsteamet.

Svein Olaf Bratlie är sektionschef för Kirurgi Sahlgrenska.

Utmaningen

När Sahlgrenska Universitetssjukhuset mobiliserade inom intensivvården för att ta hand om covidsjuka, sattes all den elektiva vården, vård som kan vänta, på paus för att sjukhuset skulle mäkta med.

Men vid sidan av covidvården pågick hela tiden den vård som inte kan vänta, den så kallade imperativa vården. Det är dels akutsjukvård, dels det planerade operationsprogrammet, som till största del bestod av cancerkirurgi.

Begränsade resurser krävde prioriteringar och en noggrann logistik.

Lösningen

För att lösa problemet skapades operationsresurs, en grupp som fick i uppgift att se helheten.

– Alla känner förstås mest för sina egna patienter och den tidigare solidariska fördelningen av operationsresursen har inneburit att var och en prioriterar inom sitt eget uppdrag. Vid neddragningen såg man risken att det skulle bli lite av en tävling om vem som skulle få komma till, säger sektionschefen Svein Olav Bratlie.

Färre kockar i soppan förenklade arbetet. Det avgörande för att det skulle fungera blev transparensen, en tydlig struktur och ett gemensamt mål. Gruppen, vars sammansättning bestod av koordinatorer och medicinsk ansvarig från postop samt medicinska ansvarig chef från kirurgkliniken, möttes varje vecka för att tillsammans lösa medicinska prioriteringar och logistiska problem.

– Det var en utmaning att sätta sig in i alla patienter som är anmälda för operation två veckor framåt. Planeringen av elektiv kirurgi handlar mycket om nivån på eftervården, säger Svein Olav Bratlie.

Men han beskriver en väldigt positiv stämning.

– Alla visste att vi hade ett stort problem och det skulle vi klara av att lösa. Det blev lättare att ta beslut och alla var överens.

Vad tar vi med oss?

Svein Olav Bratlie beskriver att den anda som skapades under våren och sommaren har levt kvar.

– Det har blivit ett arbetssätt, den gemensamma prioriteringen kan användas även i uppdraget att få igenom den vård som fått stå tillbaka. Under den andra vågen av covid står vi bättre rustade att ta oss an den utmaningen.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 11 november 2020 21:00
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:44
Kategori: KVALITETSDAGEN 2020

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.