24 mars, 2022

Exjobbarna: ”Företag och offentlig sektor mår bra av att jobba ihop”

Tilda Uddenstig och Gustaf Hjärtmyr är studenter på mastersutbildningen ”Management and economics of innovation”. Som examensarbete studerade de forsknings- och innovationssamverkan mellan vård och näringsliv, med utgångspunkt Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Gustaf Hjärtmyr och Tilda Uddenstig.

– Det som är spännande med att göra ett exjobb inom den offentliga sektorn är att kunna bidra till något bättre för samhället i slutänden, menar Tilda Uddenstig.

En utgångspunkt för exjobbet är ett tidigare arbete som har gjorts av Health Innovation West och som bland annat handlar om hur verksamma inom näringslivet uppfattar samverkan med vården. Tilda Uddenstig och Gustaf Hjärtmyr studerar dock det omvända förhållandet, alltså hur personer som jobbar i vården upplever hur det fungerar att samverka med näringsliv i innovationsfrågor.

– Vår infallsvinkel är att komma ut i verksamheten för att se vad som fungerar bra och vad som inte fungerar när företag kontaktar sjukhuset, berättar Gustaf Hjärtmyr

De började sitt arbete i februari med att intervjua anställda i olika positioner på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som jobbar med innovation, men också personer från andra organisationer i innovationssystemet. Allt för att få en bred bild och flera olika synpunkter. Målet är att genomföra ungefär 20 intervjuer. Ett par intervjuer har redan gjorts, flera är inbokade, men de är öppna för att boka in fler och är medvetna om att en specifik grupp är svårare att komma i kontakt med.

– De flesta som vi pratar med är de som är positiva till samverkan med näringslivet, säger Gustaf Hjärtmyr. Så vi är naturligtvis superintresserade av att höra de som har ett annat perspektiv och kan ge exempel på när saker kunde fungerat bättre.

Utveckling inom AI ett bra exempel

Parallellt med intervjuerna studerar Tilda Uddenstig och Gustaf Hjärtmyr också teori, för att använda i analysen av materialet från intervjuerna och för att komma fram till en slutsats.

– Teorin brukar ju säga att det finns mycket potential i att samverka och få idéer utifrån, så det är ju intressant att jämföra med våra intervjuer säger Tilda Uddenstig.

Det är alldeles för tidigt för att dra några slutsatser, men ett exempel på något de har med sig från teorier och tidigare studier är att det finns vinster när sjukvården och forskningen börjar samverka med näringsliv, exempelvis inom utveckling av AI. Det är vanligt att företag har spetskompetens på tekniken medan vården kan allt om patienten behov.

– Det är ju också väldigt intressant att se hur innovation kan ta olika vägar och vilka möjligheter och hinder som finns för innovation i den offentliga sektorn, säger Gustaf Hjärtmyr.

Att jobba med en så konkret frågeställning är något de uppskattar, särskilt när det ett i ett så spännande fält som sjukvården.

– Det är väldigt viktigt att få praktisk erfarenhet efter många år med teori, och även att jobba med något som har fokus på vårdens nytta i slutändan. För det handlar ju om två parter som ska förstå varandra, säger Tilda Uddenstig.

– Företag och offentlig sektor är olika, men de mår bra av att jobba ihop och vara öppna för varandras perspektiv. Det är komplext och finns till exempel ett helt regelverk som måste vara på plats för att ett samarbete ska fungera.

– Och i slutändan ska ju innovationen komma till nytta för medarbetare och patienter, säger Gustaf Hjärtmyr.

Tilda Uddenstig och Gustaf Hjärtmyr är också väldigt nöjda över att göra sitt examensarbete på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. De tycker att det är fantastiskt att alla de har pratat med verkligen tar sig tid och vill bidra. Dessutom är det en fördel att träffa så många olika människor i olika yrken, allt från de som jobbar på innovationsplattformen till kliniker och forskare.

– Den som funderar på sitt ex-jobb ska se det som en möjlighet att få erfarenheter från många olika typer av människor och professioner, säger Gustaf Hjärtmyr.

Let’s get this party started!

Health Innovations Wests studie kan hittas här: Let’s get this party started! | HealthInnovationWest

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 24 mars 2022 09:46
Uppdaterad: 24 mars 2022 15:53
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.