17 december, 2020

Ett stort steg framåt för Sahlgrenska Life

I tisdags fattade Regionstyrelsen ett enigt beslut om att anta konceptet Sahlgrenska Life. Beslutet är en viktig milstolpe i det fortsatta arbetet för att förverkliga en av Sveriges största satsningar på life science.

Hus 1 är planerat att byggas på Sahlgrenskasidan och kommer till största delen innehålla de laboratoriemedicinska verksamheterna. Bild: Johanna Ewald St Michaels

Sahlgrenska Life erbjuder en unik möjlighet att samla näringsliv, akademi, universitetssjukvård och universitetstandvård på samma plats. De byggnader som planeras som en del i projektet sammanlänkar Sahlgrenskaområdet med verksamheterna på Medicinareberget. En central del av projektet är att stärka kopplingen mellan experimentell och klinisk forskning – till gagn för patienterna. Tisdagens beslut innebär att regionstyrelsen ställer sig bakom detta koncept.

Sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg gläds åt att projektet nu tagit ett viktigt kliv framåt.

– Sahlgrenska Life är en investering för framtidens vård, forskning, utbildning och fortbildning. Det är ett stort steg i rätt riktning för vårt universitetssjukhus och dem vi är till för. Satsningen är viktig för att vi, tillsammans med akademi och näringsliv, ska kunna ge våra invånare och patienter den bästa vården även i framtiden.


De tre byggnader som planeras som en del i projektet sammanlänkar Sahlgrenskaområdet med verksamheterna på Medicinareberget. Västra Götalandsregionen investerar och äger hus 1, samt är hyresgäst i delar av hus 2 och 3, tillsammans med andra aktörer, som Göteborgs universitet. Hus 1 är planerat att byggas på Sahlgrenskasidan och kommer till största delen innehålla de laboratoriemedicinska verksamheterna. Peter Gjertsson är områdeschef för område 4, med ansvar för den samlade laboratoriemedicinska verksamheten i Västra Götalandsregionen.

– Att samla all laboratorieverksamhet, som idag är utspridd på olika platser, och kunna nyttja tekniker mer gemensamt är en av de stora fördelarna. Den medicinska utvecklingen går mot att metodik är allt mer överlappande mellan olika specialiteter. Det har också gjorts ett gediget arbete av många medarbetare under lång tid för att planera hur ett framtida verksamhetsinnehåll ska kunna se ut i huset så det är positivt att se att det går tydligt framåt.

Huvudaktörer i projektet är Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet, med bland annat Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin. I oktober fattade Göteborgs universitet ett strategiskt inriktningsbeslut att Sahlgrenska Life ska genomföras (länk). Det innebär att det nu finns viktiga beslut på plats för fortsatt inriktning i arbetet för Sahlgrenska Life.

Den 26 januari ska Regionstyrelsen fatta beslut om fortsatt genomförandeplanering för själva byggprojektet.

Läs mer i pressmeddelandet från Västra Götalandsregionen

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 17 december 2020 15:20
Uppdaterad: 17 december 2020 15:24
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.