13 december, 2021

Energimätaren hittar energitjuvarna

Klinisk kemi på Mölndals sjukhus har identifierat energislukande utrustning med hjälp av Energimätaren. De har möjlighet att spara 623 kWh per år och på så sätt bidra till att minska Sahlgrenska Universitetssjukhusets klimatavtryck.

På Klinisk Kemi analyseras prover från olika kroppsvätskor, framför allt blod. Provsvaren används i första hand för att fastställa diagnos inför behandling av sjukdom. Det görs många olika typer av analyser och laboratoriet är öppet dygnet runt.

Christoffer Brandt är sektionsledare på Klinisk kemi på Mölndals sjukhus och engagerad i att minska Sahlgrenska Universitetssjukhusets klimatpåverkan.
– Vi började jobba med Energimätaren genom ett projekt som hette energicoachning. Tillsammans med miljöavdelningen och en energikonsult från Sweco fick vi hjälp att mäta energianvändningen på vår laboratoriemedicinska utrustning och sedan registrera detta i Energimätaren, berättar han.

Redan innan Klinisk kemi deltog i energicoachningen arbetade de med enhetens avstängningslista, där all utrustning som kunde stängas av antecknades.
– Vi jobbar kontinuerligt med vår avstängningslista och för in ny utrustning när det tillkommer. Listan kontrolleras en gång per månad av vår nattpersonal, för att se så att all elektronisk utrustning som ska vara avstängd är det, förklarar Christoffer Brandt.

Christoffer hade önskat att ännu mer laboratoriemedicinsk utrustning fanns med i Energimätaren.
– En stor del av utrustningen är specialiserad och finns inte med i Energimätaren. Vi har arbetat vidare med mätningarna som gjordes vid energicoachningen och fört in resultatet i både Energimätaren och vår egen avstängningslista.

Klinisk kemi arbetade ambitiöst med att spara energi redan innan de började använda Energimätaren. Trots det så har Energimätaren hjälpt enheten att spara energi.
– Tack vare Energimätaren kunde vi identifiera flera energislukare och vi har bidragit till att minska Sahlgrenska Universitetssjukhusets klimatavtryck. Med hjälp av energicoachningen och Energimätaren så har vi sett en möjlighet att spara 623 kWh per år, berättar Christoffer Brandt.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets miljöarbete utgår från regionens miljömål och omfattar frågor som avfallshantering, energi, kemikaliehantering, läkemedel, produkter och inköp samt transporter. Regionens miljömål bryts ner till miljömål för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
– Vi arbetar kontinuerligt med alla våra miljömålsområden för att minska sjukhusets miljöpåverkan och påverkan på klimatet. Minskning av energianvändning är ett av regionens och sjukhusets miljömål, berättar Johanna Knape, miljöstrateg på Miljöavdelningen.

Drygt 77 000 MWh användes på Sahlgrenska Universitetssjukhuset under 2019.
– Genom enkla förändringar och små ansträngningar går det att spara ca 10 % av elen som används i verksamheten. Sedan kommer naturligtvis alltid patientsäkerheten först och det är viktigt att tänka på att det är den onödiga energianvändningen som skall minskas, alltså el som används utan att göra någon nytta. Att stänga av dator eller datorskärm när det bedöms rimligt är ett viktigt bidrag till att spara energi, säger Johanna Knape.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 13 december 2021 10:46
Uppdaterad: 13 december 2021 15:02
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.