24 maj, 2023

Dubbelt så många ingrepp per dag

Hallå där Sofia Strömberg! På sal 82, Hybrid och Intervention, har ni gått från att göra ett ingrepp per dag till två. Vad är det som har hänt egentligen?

"Man måste våga släppa garden, se fördelar och inte bara hot i att dela med sig av sin kunskap", säger sektionschef Sofia Strömberg om förändringsarbetet på sal 82.

– Vi har nått vårt mål. Genom att öka den samlade kompetensen och dela på ansvaret kan vi i dag göra två i stället för ett ingrepp per dag, berättar Sofia Strömberg som är sektionschef för kärlkirurgi.

Hur började det?

– Det började med att behovet av interventioner på våra hybridsalar ökade samtidigt som vi hade svårigheter att bemanna. Vi behövde lösa den målkonflikten utan att riskera kvaliteten. Hittills har kärlkirurgiska operationer på hybridsal gjorts med ett team bestående av flera specialiteter och nivåer, där var och en har gjort den del som hen är van vid. Utifrån ett produktionsperspektiv har det inte varit helt gynnsamt och i den situationen som uppstått behövde vi hitta ett sätt att arbeta tillsammans i stället för sida vid sida.

Hur gjorde ni?

– Vi skapade en arbetsgrupp med berörda yrkeskategorier: dels undersköterskor, sjuksköterskor och läkare från anestesi, dels undersköterskor och sjuksköterskor från operation, dels röntgensjuksköterskor. Vi gjorde ett detaljerat flödesschema med varje arbetsuppgift noggrant definierad och tog oss an uppdraget att försöka skala ner antalet moment som är tilldelade en specifik yrkeskategori. Målet var att öka effektiviteten, genom att det som behöver göras på sal kan göras av fler och därmed av den som är tillgänglig för stunden.

Går det att göra så?

– Det har hela tiden varit viktigt att inte tappa spetskompetensen i det här arbetet. Det finns vissa moment som man aldrig kommer att försöka bredda till hela gruppen, som fortfarande är någon specifiks uppgift och ansvar. Men i arbetet kom det fram att mycket av allt som gjordes på salen var sådant som flera kunde göra, framför allt i det som handlar om operationsförberedelse.

– För att kunna dela på uppgifterna har den samlade kompetensen behövt öka. Hela teamet har engagerats i simulatorövningar och materialworkshops. Bredvidgång har varit och kommer fortsatt vara jätteviktigt i detta arbete.

Fakta: Före och efter förändringsarbetet

Läget första kvartalet 2023 jämfört med samma tid 2022

  • I dag görs två ingrepp i stället för ett under en dag.
  • Operationsstart har i dag tidigarelagts med 38 minuter.
  • Operationstiden har gått ner cirka 45 minuter.

Hur skulle du beskriva resultatet?

– Allt går snabbare. Ingen står längre och väntar på att någon ska bli klar med sitt moment. Genom att ha ett delat ansvar för en stor del av det som görs på sal har vi kunnat börja operera tidigare och samtidigt kortat operationstiden.

Enligt Sofia Strömberg är de rent praktiska förändringarna i arbetssättet inte särskilt stora. De stora förändringarna har handlat om att förändra vanor.

– Om man under väldigt lång tid har haft för vana att arbeta på ett sätt så måste man vara väldigt flexibel och öppen för att våga se möjligheter och förändra det. Man måste våga släppa garden, se fördelar och inte bara hot i att dela med sig av sin kunskap.

Men det återstår några utmaningar. Effektiviseringen av arbetet på sal 82 innebär att alla i och runt arbetslaget måste se över sitt sätt att arbeta för att hänga med. Och det kanske viktigaste:

– Nu gäller det att vi håller i detta, och inte faller tillbaka.

Text: Hanna Björnheden
Publicerad: 24 maj 2023 09:00
Uppdaterad: 24 maj 2023 15:32
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.