26 oktober, 2020

Digitalt verktyg utvecklar ätstörningsvården

Kan steget från papper till app förkorta vårdtiden? Det undersöker en grupp kollegor inom anorexi- och bulimimottagningen på Östra sjukhuset, som nu tar fram ett digitalt verktyg där unga patienter själva kan registrera vad de äter och hur de mår.

iMål är en utveckling av den matdagbok som redan används i ätstörningsvården. Men tanken är att patienten också ska kunna registrera sitt mående och kunna skriva meddelanden till mottagningen.

I den specialiserade ätstörningsvården ingår att patienten själv får dokumentera vad hen äter, en slags matdagbok som tas med till behandlingsbesök och är utgångspunkt för samtal.

Något som hittills skett i pappersform på anorexi- och bulimimottagningen på Östra sjukhuset. Men under förra året bestämde sig en grupp medarbetare på mottagningen för att söka medel från Innovationsfonden och utveckla en app för ändamålet: iMål.

– Att gå över till digitalt har vi såklart planerat för länge, men i det här verktyget tänker vi utveckla dokumentationen och inte bara ha matregistrering. Verktyget kommer även att innehålla psykoedukation om exempelvis ångesthantering, patienten kan registrera sitt mående och även skriva meddelanden till oss på mottagningen, säger Gunilla Paulsson Karlsson, medicine doktor och psykoterapeut på anorexi- och bulimimottagningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ett liknande program finns redan inom ätstörningsvården i Stockholm, med målgruppen vuxna patienter. Appen iMål däremot, riktar sig till ungdomar under arton och deras föräldrar eller närstående.

Tanken är att verktyget ska användas parallellt under pågående behandling. Att mellan besöken på mottagningen fortfarande kunna behålla känslan av att vara ”hållen under armarna”, att känna stöd mellan samtalen, säger Gunilla Paulsson Karlsson.

– Patienten kommer till oss en gång i veckan som exempel och får uppgifter att göra hemma. På det här sättet blir det mer tydligt, även för närstående som också kan logga in och titta och registrera hur de upplever situationen för sin ungdom, och vi får informationen snabbt. Du blir inte frisk från en ätstörning själv, utan du behöver stöd och hjälp.

Kan förkorta behandlingstiden

Under hösten kommer hon och kollegorna (i gruppen ingår enhetschef, psykolog och psykoterapeut) att söka nytt medel från Innovationsfonden för att fortsätta utvecklingsarbetet med iMål. Nästa steg blir att, i samarbete med VGR IT, ta fram en prototyp att testa på ett antal patienter. På sikt är planen att familjer som genomgår specialiserad ätstörningsvård på alla fem mottagningar i Västra Götalandsregionen ska få tillgång till appen.

Gunilla Paulsson Karlsson ser flera fördelar.

– Vi tror ju att det här kan förkorta behandlingstiden. Om du har ett instrument du har ständig tillgång till där du kan registrera och kommunicera med oss på mottagningen, så blir stödet och tryggheten större. De flesta brukar säga att de första dagarna efter jag har besökt er är jag påfylld och allt funkar bra, sen faller man tillbaka i sina mönster. Tryggheten är viktig, säger hon.

Det är känsliga uppgifter, hur funkar det med sekretess att göra detta digitalt?

– Allt finns i vår server, vilket innebär att det är patientsäkert. Familjen får en kod, så att de kan registrera på patientservern. Sen när man avslutar sin behandling så raderas det, det är vår uppgift som behandlare och så gör vi även i dag. Inget sparas. Men är det så att man till exempel ska ha en chatt i det här verktyget framöver, då kan det bli en sekretessfråga och det måste vi fundera på en lösning för i så fall.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 26 oktober 2020 10:55
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:36
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.