11 november, 2020

Digitala lösningar kortade svarstiderna

Klinisk mikrobiologi dränktes i prover. Det gamla papperssystemet blev helt ohållbart, och på rekordtid implementerades två nya digitala lösningar. Helt avgörande, enligt verksamhetsutvecklare Rickard Nordén.

Rickard Nordén, verksamhetsutvecklare på Klinisk Mikrobiologi. Bild: Jenny Haagman

Utmaningen

– Problemet var att vårt informationsflöde, från beställning till att provsvar gick ut, i många fall var baserat på pappersremisser. Förutom att hanteringen av pappersremisser är en flaskhals i hanteringen på laboratoriet så fördröjs svarstiderna oerhört då vi behövde faxa, ringa eller skicka provsvar med post. Stor andel av svar krävde dessutom manuell handpåläggning av biomedicinska analytiker och läkare. Detta skapade inledningsvis långa svarstider.

Lösningen

– Sedan tidigare fanns en färdig lösning, utvecklad av en lokal IT-ingenjör, för elektronisk koppling mellan laboratorieinformationssystemet och de olika journalsystemen i regionen. Vi lyckades validera denna lösning i samråd med VGR IT så att den gick att implementera regionalt. Detta gjorde att vi kunde få in elektroniska beställningar direkt i vårt system och sedan skicka ut elektroniska provsvar till kunderna.

Dessutom utvecklade vi, i samarbete med en extern part, en digital lösning där patienter och medarbetare själva kan registrera sina uppgifter innan provet skickas till laboratoriet. När provet analyserats och svaras ut elektroniskt skickas automatiskt ett SMS till patienten om att provsvaret är klart.

Lärdomarna

– Vi har lärt oss att adekvata IT-lösningar är extremt viktiga för att kunna hantera en plötslig ökning av provvolymerna. Vi rekryterade många nya medarbetare och installerade ny utrustning för att kunna hantera det ökade inflödet av prov, men det som var direkt avgörande var att få igång ett fungerande elektroniskt flöde. Med facit i hand hade det varit bra om IT-flödet hade kunnat testas ytterligare innan pandemin drog igång, men det har varit svårt att få gehör och resurser för att implementera den framtagna lösningen tidigare.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 11 november 2020 21:00
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:30
Kategori: KVALITETSDAGEN 2020

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.