18 april, 2024

Digital IBS-skola når tio gånger fler patienter än fysisk

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har framgångsrikt bytt från en fysisk till en digital IBS-skola, vilket öppnar upp för en mer omfattande och resurseffektiv utbildningsplattform. Gisela Ringström, vårdenhetschef på Mag-Tarmlab: "Det är så briljant i sin enkelhet."

"Patienterna kan gå IBS-skolan när det passar dem i livet. Natt, kväll eller helg utan att behöva ge sig i väg eller bo nära sjukhus", säger dietisten Stine Störsrud, här tillsammans med vårdenhetschefen Gisela Ringström. Bild: Charlotte Benjaminsson.

IBS (irritable bowel syndrome) innebär besvär med lättretbar eller överkänslig tarm. De bakomliggande orsakerna är inte helt kända, men kan vara kopplade till både ärftlighet och psykiskt välmående. Personer med IBS reagerar annorlunda på signaler mellan tarmen och hjärnan, vilket kan leda till smärta och andra obehagliga symtom.

Sedan flera år har Mag-Tarmlab på Sahlgrenska Universitetssjukhuset utvecklat och utvärderat en patientutbildning som ger deltagarna kunskap och förståelse för sin sjukdom.

Gisela Ringström.

– Många har stor oro för att symtomen är tecken på något allvarligare än ”bara” ont i magen. Att då få förståelse, bli tagen på allvar och känna sig trygg i sin diagnos är jätteviktigt för att kunna acceptera sin sjukdom och därmed skapa möjlighet till egenvård för att lindra symtom. Här fyller IBS-skolan en viktig funktion, säger Gisela Ringström som är vårdenhetschef på mottagningen och grundare av IBS-skolan.

Flera professioner involverade

Majoriteten av patienterna remitteras till IBS-skolan efter att ha fått sin diagnos i primärvården. I början användes ett fysiskt format där deltagare med diagnostiserad IBS träffades i grupp på sjukhuset. Under sex veckovisa möten à två timmar per gång fick patienterna lära sig om sin sjukdom med ett flertal professioner som stöttade dem, som sjuksköterskor, dietister, läkare, fysioterapeuter och psykologer. Utbildningsinsatsen var framgångsrik men de fysiska träffarna var tidskrävande och innebar logistiska utmaningar för både personal och deltagare.

– Det var svårt att schemalägga alla dessa professioner och det var även ett bekymmer för patienterna att ta sig in till sjukhuset varje vecka, vi hade flera avhopp på grund av det. Därför testade vi att skruva på formatet för att se om det var någon skillnad i effekt om vi hade färre fysiska träffar eller digitala mötesformer, säger Gisela Ringström.

Behöver inte ta ledigt från arbetet

Omställningen till nära vård och digitalisering är viktiga fokusområden i Sahlgrenska Universitetssjukhusets strategi ”Europas ledande universitetssjukhus 2032”. Tillsammans med patienterna ska sjukhuset leverera skräddarsydd vård och stöd till egenvård, hemma eller på sjukhus. En viktig del i detta är att digitalisera utbildningsinsatser – som IBS-skolan. När arbetsgruppen jämförde resultaten mellan fysiska och digitala träffar syntes inga signifikanta skillnader i effektivitet, vilket banade väg för en framgångsrik övergång till ett digitalt format.

Stine Störsrud.

Den digitala IBS-skolan, som för närvarande är en del av en pågående studie i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset, erbjuder en effektiv och tillgänglig utbildningsinsats för dessa patienter. IBS-skolan är uppdelad i tre avsnitt som täcker grundläggande information om IBS, fokus på kost och dess påverkan på magen, samt strategier för att hantera IBS i vardagen. Patienterna ges möjlighet att ställa frågor till sjuksköterskor och dietister via en chattfunktion.

– Det är en säker plattform på internet som fungerar för de flesta och man kan gå tillbaka och läsa materialet flera gånger. Patienterna uppskattar att inte bli låsta i tid och att inte behöva ta ledigt från sitt arbete eller transportera sig hit med bil. Det går också åt mindre personaltid samtidigt som vi med det digitala formatet kan nå fler, säger Stine Störsrud, dietist och medförfattare till innehållet i IBS-skolan.

Vilka är de största vinsterna med det digitala formatet?

– För patienten är det att kunna gå IBS-skolan när det passar dem i livet. Natt, kväll eller helg utan att behöva ge sig i väg eller bo nära sjukhus. Det har också inneburit ökad tillgänglighet för fler eftersom vi når patienter i hela Sverige, säger Stine Störsrud.  

– För vården har det inneburit en stor tidsbesparing. Vi kan hjälpa många fler på samma tid. Med den digitala varianten kan tio gånger så många få tillgång till informationen på samma tid jämfört med när IBS-skolan var fysisk. Det är så briljant i sin enkelhet, säger Gisela Ringström.

Text: Charlotte Benjaminsson
Publicerad: 18 april 2024 07:59
Uppdaterad: 24 april 2024 10:41
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.