12 oktober, 2022

”Det virtuella sjukhuset” belönas med Sahlgrenska akademins pedagogiska pris 2022

Lärargruppen Josefina Robertson, Frida Rydberg, Marie Studahl, Erika Tyrberg och Johan Westin har utsetts till 2022 års mottagare av Sahlgrenska akademins pedagogiska pris. De får priset för ”Det virtuella sjukhuset”, som de började utveckla när pandemin stoppade läkarstudenters VFU på infektionskliniken.

Det prisade lärarlaget: Från vänster Josefina Robertson, Erika Tyrberg, Johan Westin och Marie Studahl. Frida Rydberg är just nu föräldraledig, och saknas därför på bilden. Övriga bilder föreställer den virtuella miljön. Foto: Elin Lindström.

Motiveringen lyfter fram att lärarlaget under avsevärd tid utfört en synnerligen uppskattad och framgångsrik lärargärning. Deras pedagogiska arbete har kännetecknats av entusiasm, engagemang och har stimulerat studenternas lärande.

Kursen ”Infektion, mikrobiologi och immunförsvar” är en integrerad kurs i klinisk infektionsmedicin, mikrobiologi och immunologi. Kursen ligger på termin fem i läkarprogrammet. Den ger läkarstudenterna några av deras första erfarenheter av miljön på ett sjukhus under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Vanligtvis får studenterna träffa patienter tillsammans med handledare på infektionsavdelningarna både på Östra sjukhuset och på något av de mindre sjukhusen i Västra Götalandsregionen, och följa de patienter som är inlagda där under de veckor som kursen pågår.

Så verkligt som möjligt

Marie Studahl.

Vårterminen 2020, bara någon vecka innan kursstart, kom beskedet från regeringen att all högre utbildning skulle bedrivas på distans. Lärarlaget blev tvungna att snabbt hitta ett sätt att ersätta studenternas avdelningsarbete med en digital lösning, vilket blev den första versionen av ”Det virtuella sjukhuset”, i form av en powerpointpresentation.

– Vi bad våra kollegor att dela med sig av olika patientfall, med information om patienternas historia, symtomutveckling, labvärden, och bilder. Vi modifierade sedan fallen för utbildningssituationen så att de blev anonyma, men i grunden är det verkliga fall, berättar Marie Studahl, professor i infektionsmedicin på Göteborgs universitet och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Josefina Robertsson.

– Vi gjorde en planskiss över en infektionsavdelning, där studenterna fick upplevelsen av att vara med på en avdelningsrond fast de satt hemma framför en datorskärm. Vi ville ersätta den verksamhetsförlagda utbildningen så att det gav en så verklighetstrogen bild som möjligt, säger ST-läkaren Josefina Robertson.

Planskiss över kliniken. Alla namn är påhittade.

Kompletterar VFU

Under både vårtermin och hösttermin 2020 fick studenterna besöka det virtuella sjukhuset via Zoom, under handledning av erfarna ST-läkare och specialistläkare på infektionskliniken. Under kursen återsåg studenterna samma patienter under flera dagar, och fick följa hur sjukdomsbilden efter hand kompletterades med exempelvis nya provsvar och nya symtom.

Erika Tyrberg.

– VFU är ett obligatoriskt moment på kursen, där studenterna måste delta. Momentet avslutades med examination i form av ett quiz, baserat på de patienter de fått träffa på det virtuella sjukhuset. Där behövde de få rätt på tjugo frågor, men de kunde  göra om quizet tills de lyckades , berättar specialistläkaren Erika Tyrberg.

”Det virtuella sjukhuset” har fått goda omdömen i kursutvärderingar, även från de studenter som fick göra hela kursen digitalt.

En AI-genererad patient.

Många fördelar

Med hjälp av bland annat en IT-designer och en flink programmerare har det virtuella sjukhuset nu utvecklats till en webbaserad plattform, www.virtuellasjukhuset.se. Studenterna får inloggningsuppgifter när det är dags för kursen så att de själva kan logga in på avdelningen och bekanta sig med de patienter som är inlagda där, inför den lärarledda ronden som hålls antingen via zoom eller live. Varje patient har nu också fått ett ansikte, genererade av AI.

Johan Westin, professor i infektionsmedicin på Göteborgs universitet och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ser flera fördelar med konceptet ”Det virtuella sjukhuset”:

Johan Westin.

– En del infektioner, som exempelvis malaria, dyker inte upp så ofta på infektionskliniken. Genom att också undervisa i det virtuella sjukhuset kan vi lärare skräddarsy undervisningen och se till att ta med sådana fall som vi vill att våra studenter ska kunna känna igen. Det kan också vara väldigt trångt i vården, och ibland svårt att hitta högkvalitativa VFU-platser för studenter. Då kan en sådan här digital lösning bli ett kvalitetshöjande komplement.

Utveckling pågår

Det finns ett tydligt intresse från andra program inom och utanför Sahlgrenska akademin, som också ser ett stort värde i att kunna komplettera den verksamhetsförlagda utbildningen med ett virtuellt moment. Den digitala infektionskliniken kan förhållandevis enkelt bli exempelvis en medicinavdelning, en vårdcentral eller en gynekologisk mottagning. Med stöd från Forsknings- och innovationskontoret på GU har lärarlaget inlett arbete för att utveckla det virtuella sjukhuset som innovation, exempelvis till att så småningom bli en abonnemangstjänst.

Text och bild: Elin Lindström, Sahlgrenska akademin

Sahlgrenska akademins pedagogiska pris

Sahlgrenska akademin delar varje år ut det pedagogiska priset för att uppmärksamma goda insatser inom universitetets utbildningsverksamhet. Prissumman är 100 000 kronor, i form av ett verksamhetsbidrag som ska användas för kostnader i pristagarnas pedagogiska arbete. Beredningen av årets nomineringar har gjorts av Utbildningsrådets arbetsgrupp bestående av Gunnar Tobin, (sammankallande), Inger Jansson, Thomas Qvist och Vendela Karlsson (SAKS).

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 12 oktober 2022 09:34
Uppdaterad: 12 oktober 2022 09:44
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.