25 maj, 2021

”Det är viktigt att patienten själv sätter ett stopp-datum”

Börja sluta, gör en plan. Det är temat för World No Tobacco Day 2021, en uppmärksamhetsdag den 31 maj, initierad av WHO, Världshälsoorganisationen.

En som är starkt engagerad i frågan att uppmuntra patienter till tobaksstopp är Annica Ravn Fischer, överläkare i kardiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Vad är det viktigaste rådet du kan ge en patient som vill sluta röka?

–Jag brukar rekommendera kontakt med Sahlgrenska Universitetssjukhusets tobaksenhet där flera duktiga tobaksavvänjare jobbar. Via tobaksenheten kan patienten få den stöttning hon/han behöver. Sedan brukar jag peppa och uppmuntra patienten till tobaksstopp och informera hur otroligt viktigt detta är. Jag brukar också ge feedback och beröm om patienten lyckas dra ner eller sluta helt med tobaksvaror. Det är viktigt att patienten är motiverad och sedan själv sätter ett stopp-datum.

Är tobaksvanor numera ett självklart ämne i mötet mellan patient och sjukvårdspersonal?

–Ja! All vårdpersonal bör hjälpas åt att coacha patienter till hälsosamma levnadsvanor oavsett var man jobbar eller vilken profession man tillhör. De som är allra bäst på att prata levnadsvanor brukar vara sjuksköterskor. Läkargruppen, som jag själv tillhör, är generellt sämre på detta även om vi långsamt börjar bli bättre än vi varit innan.

Vilket stöd kan sjukhuset erbjuda patienter som vill sluta röka?

–Remiss till tobaksenheten för vidare omhändertagande där. Tillgång till bra rökavvänjningsmedel (till exempel nikotinersättningsmedel, Champix, Zyban etcetera). Kontaktuppgifter till ”sluta röka- linjen” eller ”hälso-coach online” med mera. Det är också viktigt att personalen föregår med gott exempel och inte röker själva. Det är bra att alla sjukhusområdena är ”rökfria” sedan flera år tillbaka.

Har frågan om tobaksvanor blivit mer aktuell i samband med pandemin?

–Nej, det skulle jag inte säga. Det kom en del larmrapporter i början av pandemin där man flaggade upp för att rökare eventuellt drabbades hårdare av covid men sedan har det varit ganska tyst kring detta.

På intranätet finns en manual och film till stöd för medarbetare inför att ta upp frågan om rökning med patienten och även annan information.

Här kan du läsa mer på intranätet.

Här kan du läsa mer om WHO World No Tobacco Day 2021.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 25 maj 2021 09:56
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:47
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.