31 maj, 2023

”Det är aldrig för sent att sluta med tobak”

Vi behöver mat - inte tobak. Det är temat för Tobaksfria dagen, World No Tobacco Day, som anordnas av Världshälsoorganisationen WHO den 31 maj varje år. Tobakspreventiva mottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har hjälpt människor att bli tobaksfria sedan 1971.

Anna Polensky, Helene Karatas och Suzanne Glud-Kåvik arbetar på Tobakspreventiva mottagningen. Bild: Ann-Sofie Johansson.

På Tobakspreventiva mottagningen arbetar specialistsjuksköterskorna Anna Polensky, Helene Karatas och Suzanne Glud-Kåvik. Till mottagningen kan både patienter och personal inom sjukhuset vända sig för att få stöd i att sluta röka och snusa. Hit blir patienter remitterade som är under pågående behandling eller som står inför en operation med snäv tidsram. Primärvården är fortfarande första instans för tobaksavvänjning.

− Vi arbetar 50 procent av tiden med praktisk tobaksavvänjning och resterande tid med föreläsningar inom utbildningsprogrammen för blivande läkare, sjuksköterskor, tandläkare och tandhygienister. Vi har också en egen utbildning till tobaksavvänjare där vi samverkar med Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Akademin, säger Anna Polensky.

Professionellt stöd

Genom kvalificerat rådgivande samtal erbjuds patienter stöd för att öka sina möjligheter att bryta en av samhällets mest hälsoskadliga levnadsvanor: tobaksbruk. Enligt forskning ökar chansen för patienten att lyckas sluta med tobak avsevärt när hen får professionellt stöd av en tobaksavvänjare. Detta jämfört med när hen försöker sluta på tobak på egen hand, utan någon form av stöd.

Patientgruppen är vuxna, kommer från olika miljöer och har olika behov. Det är viktigt att arbeta personcentrerat i varje individuellt fall.

− Vi utgår från patienten och patientens tillvaro, vi anpassar oss i stor uträckning till hur och på vilket sätt de vill ha kontakt. Om det passar deras vardag är det lättare att fortsätta, menar Helene Karatas.

Patienten äger sin egen process från start till mål

Nyckeln för att nå fram är att patienten vill inleda en behandling och är motiverad. Specialistsjuksköterskorna fungerar som coacher och stödjande personer i att lotsa patienten framåt men patienten behöver själv vara aktiv i sitt eget förändringsarbete.

− Många är inte så intresserade av att prata om tobakens skadeverkan. Men när vi, ur ett personcentrerat perspektiv, lyfter fram vinsterna med ett tobaksstopp så väcks ofta ett intresse att gå vidare. Bättre fysisk och psykisk hälsa, bättre livskvalitet, bättre ekonomi, en frihet från nikotinberoendet. Bättre effekter av behandlingar och minskad risk för komplikationer, säger Suzanne Glud-Kåvik.

Se framstegen

− Vi börjar i det lilla och utifrån vilken fas patienten befinner sig. Vi finns där, ser och uppmuntrar framstegen. För vissa handlar det om att klara dagar och för andra handlar det om att ta timme för timme. Misslyckanden händer men det ser vi som något att dra lärdom och erfarenhet ifrån – en bra möjlighet att fundera på hur situationen kan hanteras nästa gång. För patienter som gjort många försök lyfter vi den viljan som finns där att verkligen bli rökfri.

− När de sedan lyckas bli fria från sitt nikotinberoende beskriver patienterna detta oftast som en frihetskänsla! Plötsligt är det inte längre cigaretten eller snusdosan som styr ens tillvaro, avslutar Anna.

Gärna ute i verksamheten

Tobakspreventiva mottagningen är gärna ute i verksamheter på sjukhuset och pratar om hur man kan arbeta med tobaksavvänjning. Det kan vara på APT, men mottagningen ger också stöttning i specifika patientfall med rådgivning via telefon och mejl. De utbildar också tobaksavvänjare – hit kan alla verksamheter anmäla sin personal.

Att kombinera kliniskt arbete med det pedagogiska är den stora tjusningen för de alla tre.

− Ena dagen får man möta en patient och stötta hen i arbetet att bli fri från ett långvarigt tobaksbruk, för att till slut kunna glädjas med hen när detta lyckas. Andra dagen får man möjligheten att utbilda i den mycket viktiga frågan som rör tobaksprevention. Samtidigt ser vi hur viktigt vårt arbete är i forskningen om tobak, och hur det vi gör kan vara med och utveckla framtidens metod för tobaksavvänjning, säger Helene.

Tobaksfria dagen

Idag, den 31 maj, är det Tobaksfria dagen. Årets tema är ”Vi behöver mat, inte tobak”. Temat syftar till att uppmärksamma tobaksodlingens negativa påverkan på miljön samt den globala livsmedelsproduktionen.

Vad tänker ni om årets tema?

− Det är ett viktigt tema och tobaksbruket påverkar hela samhället. Bland vissa av våra patienter, kanske framför allt bland de yngre, så lyfts just miljöaspekten upp som en av vinsterna och drivkraften till att vilja sluta med tobak. Hur det påverkar de människor som arbetar på tobaksplantagen men också den påverkan tobaksodlingen får för djur och natur, avslutar Suzanne.

Tips
På tobaksfria dagen den 31/5 håller Länsstyrelsen Skåne kl. 9.00-10.00 ett webbinarium om nikotinanvändningens konsekvenser för barn och unga med fokus på de nya nikotinprodukterna. Webbinariet spelas in och länk till inspelningen kommer att läggas upp.

Webbinarium om nikotinprodukter | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)

Kontakt Tobakspreventiv mottagning

Tel: 031 – 342 24 00

Besöksadress: Gröna stråket 5

Text: Ann-Sofie Johansson
Publicerad: 31 maj 2023 06:00
Uppdaterad: 31 maj 2023 11:31
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.