14 maj, 2020

”Covid-19 har radikalt förändrat vardagen”

När IVA-platserna blev fler ökade efterfrågan på medicinteknisk utrustning. Möt ingenjörerna som får tekniken att funka.

Iowan Hedendahl på Medicinsk Teknik Östra förbereder teknik i fältsjukhuset IVA Kronan i mars. Bild: Johanna Ewald St Michaels

Ju fler IVA-platser för patienter med covid-19 sjukhuset har haft, desto större efterfrågan har det varit på medicinteknisk utrustning.
– I samband med att sjukhuset gick upp i förstärkningsläge märkte vi en större efterfrågan av utrustning, berättar Annette Lövefors Daun, verksamhetschef för Medicinsk fysik och teknik, MFT, på område 4.

På MFT arbetar bland annat medicintekniska ingenjörer, som anskaffar, installerar, underhåller och anpassar medicinteknisk utrustning. När fältsjukhuset IVA Kronan skulle tas i drift innebar det intensivt arbete för medarbetarna på MFT.
– Vi blev tidigt engagerade i förberedelserna för att kunna ta emot covid-patienter på Östra sjukhuset, som skulle fungera som epidemisjukhus. På bara några få veckor lyckades vi, tillsammans med Försvarsmakten och Socialstyrelsen, leverera medicinteknisk utrustning till tältet IVA-Kronan, så att det kunde tas i bruk. Mycket tack vare medarbetarnas engagemang och fint samarbete över tomtgränserna, berättar Robert Johansson, enhetschef för Medicinsk Teknik, Östra.

Medicinska prioriteringar fick göras

När förfrågningarna blev så många att medicinska prioriteringar krävdes för att avgöra vilka som kunde få utrustning, skapades en funktionsbrevlåda dit verksamheter i behov av utrustning kunde skicka e-post.
– Tillsammans med IVA-ansvarig och vårdplatsansvarig i G-SSL har jag dagliga möten, där vi går igenom alla förfrågningar och sedan beslutar Chefläkare i G-SSL om vilka som ska få vilken utrustning. Sedan utför vi på MFT själva arbetet med att flytta och anpassa utrustningen, förklarar Lasse Frennås, MT-ingenjör, MFT.

Ulf Jern, medicinteknisk ingenjör på Medicinsk teknik Sahlgrenska.

De medicintekniska ingenjörerna på MFT har i princip helt och hållet fått ställa om till att arbeta med att ta fram MT-utrustning för covid-19-patienter och flytta mellan sjukhustomterna.
– Covid-19 har radikalt förändrat vardagen för oss på MFT. Vi har pausat stor del av vår ordinarie verksamhet och arbetar med tätare prioriteringar kring vad sjukhuset har för behov just nu, förklarar Johan Moreau, enhetschef, Medicinsk teknik, Sahlgrenska.
Johan Moreau fortsätter att berätta att stämningen är väldigt god bland medarbetarna, det finns en stor vilja att lösa de problem som uppkommer.
– Engagemanget är högt och en positiv konsekvens är att vår funktion inom vården blir synliggjord. Vi har en viktig roll i att se till att all MT-utrustning kommer på plats, och fungerar.

Volvo-bilar gör jobbet smidigare

Tack vare tre bilar, som verksamheten fått låna från Volvo Cars, har det gått väldigt mycket smidigare att omfördela MT-utrustning snabbt.
– Logistikmässigt är detta ett enda stort pussel, säger Annette Lövenfors Daun.

Utmaningen framöver är beroende av hur den fortsatta anstormningen av covid-19-patienter blir, och deras behov av eftervård, men MFT har planerat för uthållighet och även infört en ny beredskapslinje. Att sen återställa utrustningen och sjukhuset till normalläge igen kommer också kräva stora insatser från MFT. Hittills har bemanningen varit bra och verksamheten har varit förskonade från hög frånvaro. Men ytterligare förstärkning har krävts, och de jobbannonser som varit ute fick stor respons. Sju nya medarbetare har anställts på kort tid.
– Vi behöver ta höjd för att detta kommer att pågå en längre period samt om personalen blir sjuk. Vi behöver också bemanna vår beredskap på ett bra sätt, just för att kunna avhjälpa fel som uppstår dygnet runt, berättar Johan Moreau.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 14 maj 2020 09:13
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:31
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.