27 februari, 2023

Centrum för livsstilsintervention är nu officiellt invigt

Bandet är klippt. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har officiellt fått sin senaste centrumbildning invigd. Centrum för livsstilintervention är ett efterlängtat tillskott som ytterligare stärker den unika profil som finns kring livsstilsrelaterad ohälsa på Östra sjukhuset.

Mats Börjesson är centrumföreståndare, och Carina Persson (överfysioterapeut och docent i rehabiliteringsmedicin) är koordinator.

Sjukhusledning, styrelsemedlemmar, internationella forskarkollegor och medarbetare från både sjukvård och universitet fanns på plats när det nya centret invigdes på Östra sjukhuset, onsdagen den 22 februari. Sjukhusdirektör och professor Ann-Marie Wennberg var på plats för att invigningstala och klippa bandet.

– Centrum för livsstilsintervention är ett fint exempel på när Sahlgrenska Universitetssjukhuset gör det vi är bäst på – att knyta ihop klinisk forskning, behandling och utveckling för bättre vård i framtiden. Det är också ett fint exempel på hur akademi och sjukvård samarbetar för att förbättra människors hälsa och bidra till att lösa framtida utmaningar. Frågan om levnadsvanor är oerhört betydelsefull för hälso- och sjukvården och centret har ett spännande uppdrag framför sig, sa Ann-Marie Wennberg.

Sjukhusdirektören klipper bandet.

Livsstilsrelaterad ohälsa ökar

Centret är ett samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Institutionen för medicin vid Göteborgs universitet, med möjlighet till samverkan även för andra forskargrupper både inom och utanför sjukhuset. Visionen är att adressera den kanske största framtida utmaningen inom hälso- och sjukvården – den ökande livsstilsrelaterade ohälsan.

Centrets föreståndare Mats Börjesson är universitetssjukhusöverläkare i kardiologi och professor i idrottsfysiologi.

– Östra sjukhuset har tillsammans med Göteborgs universitet en lång och stark forskningstradition inom epidemiologi, både när det gäller sjukdomar och levnadsvanors betydelse. Vi har god kunskap om konsekvenserna av ohälsosamma levnadsvanor och hur vi bäst behandlar olika sjukdomar. Vad centret kommer att bidra med är mer kunskap om hur livsstilsförändringar kan skapas och behållas över tid, säger han.

Mattias Bjarnegård (områdeschef), Ann-Marie Wennberg (sjukhusdirektör), Mats Börjesson (centrumföreståndare), Jan Borén (professor och prefekt vid Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin) samt Carina Persson (centrumkoordinator).

Internationella gäster vid invigningen

Vid invigningen talade också områdeschef Mattias Bjarnegård om sjukhusets uppdrag att arbeta hälsofrämjande och om de stora skillnaderna i hälsa i Göteborg. I Östra sjukhusets upptagningsområde är den förväntade livslängden upp till tio år kortare jämfört med andra stadsdelar.

På plats fanns också särskilt inbjuda internationella föreläsare. Martin Halle, professor vid Technical University of Munich, visade resultat från olika interventionsstudier med fysisk aktivitet, och gav exempel på hur sjukvården kan motiverar till hållbara livsstilsförändringar. Matthias Wilhelm, Professor och chefläkare, University Hospital of Bern talade i huvudsak om hur den tekniska revolutionens möjligheter att stödja livsstilsförändringar.

Mattias Bjarnegård (områdeschef) och Sofia Ekdahl, verksamhetschef vid MGAÖ dit centret hör.

Centrum för livsstilsintervention

Centrum för livsstilsintervention kommer att finnas på plan 5 i Centralkliniken, Östra sjukhuset.

Under våren kommer centrat att inleda en interventionsstudie med fokus på övervikt. Patienter som erbjuds delta i studien kommer att få råd och stöd om kost och fysisk aktivitet, optimerad till individens medicinska och psykosociala förutsättningar, baserat på individuella mätningar och behov.

På Östra sjukhuset finns fler relaterade forskningsprojekt, bland annat forskningsenheten för diabetes och under året inleds den andra etappen av Scapis (Swedish CardiPulmonary bioImage Study).

Text: Karin Lerjestedt Walka
Publicerad: 27 februari 2023 10:53
Uppdaterad: 02 mars 2023 09:00
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.