5 januari, 2023

Biomedicinska analytiker hjälper till att korta svarstiderna

Genom att lära biomedicinska analytiker att skära ut vävnadsprov har tid frigjorts för patologisk diagnostik. Resultatet: kortare svarstider till remittenter och en tydlig patientnytta.

Madeline Jönsson och Niklas Larsson är två av de biomedicinska analytikerna som fått lära sig arbetsmomentet som kallas utskärning. Bild: Jenny Haagman.

För några år sedan hade Klinisk patologi på Norra Älvsborgs länssjukhus, NÄL, väldigt långa svarstider på vävnadsprover. Patologläkarna hade inte tillräckligt mycket tid för att diagnostisera. Det fanns heller ingen plats för förvaring, arbetsmiljön var dålig och personalen stressad.
– Kön var så lång att patienterna själva började ringa och efterfråga provsvar, berättar Madeline Jönsson, biomedicinsk analytiker på Klinisk patologi.

Klinisk patologi på NÄL blev en del av Regional laboratoriemedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2021. Under 2022 påbörjades arbetet med uppgiftsväxling.
– Vi hade svarstider som var uppemot 40 dagar och behövde hitta lösningar för att minska svarstiderna, berättar Niklas Larsson, biomedicinsk analytiker, Klinisk patologi.

Arbetsmoment bytte utförare

Ett av de första momenten i laboratorieprocessen när ett vävnadsprov kommer in, är den så kallade utskärningen.
– Vi får in vävnadsprover, där man skär ut bitar ur stora preparat. Läkarna lade mycket tid på utskärning och där såg vi potential att flytta över arbetsmomentet till biomedicinska analytiker, för att frigöra tid från läkarna så att de kunde ägna sig åt att diagnostisera istället för att skära ut, förklarar Madeline Jönsson.

– Till en början fanns det ett visst motstånd, både från läkare och från oss biomedicinska analytiker. Men när vi fick lära oss att göra utskärningar såg alla att det fanns något att vinna, förklarar Niklas Larsson.

Kön minskade

Fyra biomedicinska analytiker fick utbildning, både teoretisk och praktiskt, av patologläkare för att kunna skära ut sutur- och nålmarkerade hudar (hudar utgör 10-15 % av klinikens utskärningar), prostata, cervixkon och leta lymfknutor på tarmpreparat.

Resultatet blev minskad kö med kortare svarstider.
– Under 2022 har biomedicinska analytiker frigjort mycket tid för läkarna. Bonus var att vi fick möjlighet till utveckling och det blev en bättre arbetsmiljö för alla, med fina slutresultat, säger Madeline Jönsson.

Text: Jenny Haagman
Publicerad: 05 januari 2023 10:53
Uppdaterad: 05 januari 2023 10:53
Kategori: Uppgiftsväxling

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.