28 september, 2022

Biobanker – en grundförutsättning för klinisk forskning

Under tre dagar träffades experter inom biobanksområdet från drygt 20 länder på Nordic Biobank Conference i Göteborg. Årets värd var Biobank Sverige, med lokal projektledning från Biobank Väst vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Temat var ”Current trends and challenges in the Nordic countries”.

"Forskningsstudier där biobanksprov ingår skulle inte kunna genomföras om inte biobanker levererade biobanksprov med bästa möjliga provkvalitet", säger Linda Paulson enhetschef på Biobank Väst. Bild: Marie UIlnert.

Konferensen hölls på Svenska Mässan i Göteborg den 6-8 september och arrangerades gemensamt av de nordiska länderna. Under dagarna lyftes flera exempel på studier där biobanksprov ingår: Trondelag Health Study (HUNT), FinnGen, deCODE Genetics, TEDDY-studien för att nämna några. Etiska och legala möjligheter och svårigheter diskuterades. Biobankernas betydelsefulla arbete under Covid-19 och för den pågående och framtida forskningen om sjukdomen stod på programmet liksom samtal om vikten av kulturella och strukturella förändringar för att skapa en mer jämlik och hållbar patient- och närståendesamverkan för bättre forskning och hälso- och sjukvård.

På seminariet ”Sample quality” diskuterades vad som är viktigt att tänka på när det gäller provkvalitet. Åsa Torinsson Naluai, docent och forskare på Biobank Core Facilities vid Göteborgs universitet och Biobank Väst, ledde programpunkten. Anders Pedersen, forskare vid Svenskt NMR Centrum på Göteborgs universitet, lyfte vikten av att alla prov i en studie hanteras på samma sätt och gav medskicket ”Byt inte provtagningsrör eller personal mitt i en studie om det går att undvika.” På scen fanns också professor Anders Ståhlberg från Göteborgs universitet som berättade om sin forskargrupps arbete att med hjälp av ett blodprov och en avancerad mätmetod hitta cirkulerande tumör-DNA.

– Vet man vad proverna ska användas till kan man anpassa insamlingen i den mån det går för att passa optimalt till just den specifika analysen. Att dokumentera hanteringen av proven och samla in flera rörtyper om man vill göra olika analyser med optimal kvalitet i framtiden är ytterligare tips som lyftes fram av forskarna, berättar Åsa Torinsson Naluai.

– Biobanksprov är en grundförutsättning för klinisk forskning. Forskningsstudier där biobanksprov ingår skulle inte kunna genomföras om inte biobanker levererade biobanksprov med bästa möjliga provkvalitet, säger Linda Paulson enhetschef på Biobank Väst.

En av dagarna inleddes med en grundkurs i biobankning där projektledarna Kristina Lind från Biobank Väst och Elin Stenfeldt från Biobank Core Facilities bland annat gav en inblick i det svenska biobankslandskapet, berättade om vad biobankslagen innebär, gav tips på vad man ska tänka på vid provtagning och hantering av biobanksprov för forskning och gick igenom hur man skriver en biobanksansökan.

– Kursens deltagare var forskare, forskningssjuksköterskor, BMA, biobankspersonal, läkare och andra som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med biobankning i sitt arbete. Om biobanksprov ska ingå i en forskningsstudie är det väldigt viktigt att ha med detta tidigt i studieplaneringen för att vi ska kunna säkerställa att biobanksproven hanteras korrekt och därmed kan levereras med optimal provkvalitet till forskningsstudien, säger Kristina Lind.

Under konferensens avslutande panelsamtal ”Collaboration between Nordic biobanks”, modererat av Frida Lundmark, Life Science-expert på Lif, diskuterades vinsterna med ett gemensamt nordiskt grepp kring biobanker. Genom att utveckla samarbeten kan vi göra hela Norden till en attraktiv region för kliniska studier och Life Science-satsningar.

Läs mer om Biobank Västs utbildningar

Läs mer på konferensens webbsidor nbc.biobanksverige.se

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 28 september 2022 08:31
Uppdaterad: 28 september 2022 08:31
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.