10 november, 2022

Biobank Väst får kvalitetsstämpel

Biobank Väst vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset är den första biobanken i Norden inom det europeiska biobanksnätverket som får kvalitetsutmärkelsen Quality Label enligt ISO 20387:2018. I sin motivering skriver revisorerna att de är imponerade av biobankens struktur och kvalitet.

"Vi är väldigt stolta över utmärkelsen", säger enhetschefen Linda Paulson, längst till höger i bild. Övriga på bild: Kristina Lind och Karina Lövstedt.

– Vi har som första biobank i Sverige och Norden tagit ett steg närmare en ackreditering mot den internationella standarden ISO 20387:2018. Quality Label är ett bevis på att vi uppfyller kraven i standarden och därmed lagar och regelverk som styr biobankning, säger Linda Paulson, enhetschef Biobank Väst.

Kvalitetssäkrade rutiner ökar forskningsvärdet

Biobank Västs ansvar sträcker sig från det att prov från forskare tas emot på biobanken, tills dess att proverna lämnas ut för vidare analys. Utmärkelsen innebär att biobankens personal och kunder kan känna sig trygga i att det arbetet som görs under tiden proverna är på Biobank Väst följer standardiserade och kvalitetssäkrade rutiner. För provgivare är det en säkerhet att veta att prov och tillhörande data hanteras enligt befintliga lagar för biobankning.
  
– Kvalitetssäkrade rutiner för mottagning, hantering, förvaring och utplock ökar möjligheterna att erhålla hög provkvalitet och därmed öka forskningsvärdet på insamlade prov. Det här är något som gagnar klinisk forskning där biobanksprov ingår. Det ökar också möjligheterna för våra kunder och oss själva att ingå i internationella samarbeten där krav kan ställas på standardiserad kvalitetssäkring, säger Karina Lövstedt, kvalitetsansvarig Biobank Väst.

Revisionen genomfördes på uppdrag av BBMRI-ERIC under två dagar på Biobank Väst i Göteborg av Andrea Wutte, Head of Quality Management och Maike Tauchert, Quality Manager. Inför och under revisionen granskades verksamhetens kvalitetsdokument och en bedömning gjordes av hur väl de överensstämmer med kraven i biobanksstandarden. Fynden sammanfattades i en rapport som tillsammans med ett utlåtande överlämnades till biobanken.

Revisorernas motivering lyder: ”We are impressed by the structure and scope of the Quality Management System and congratulate the biobank management, the quality manager, and the entire team for this achievement. With this system, the tasks, processes, and procedures can be effectively and sustainably ensured, and they form the basis for any expansion and improvement of Biobank Väst”.

Stark nationell och internationell samverkan

Biobank Väst vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset är biobank för Västra Götalandsregionen. Arbetet vid biobanken sker i nära samarbete med Göteborgs universitet. Biobank Väst är också en del av den nationella biobanksinfrastrukturen Biobank Sverige som är Sveriges nod i det europeiska nätverket BBMRI-ERIC. Ett av Biobank Västs uppdrag inom Biobank Sverige fokuserar på införandet av kvalitetsledning enligt ISO 20387:2018.

– Det nationella arbetet som vi gör tillsammans i kvalitetsledningsprojektet inom Biobank Sverige har bidragit till att Biobank Väst uppnått Quality Label. Projektet skapar medvetenhet om hur viktigt det är att kvalitetsledningsfrågor står högt upp på agendan i våra verksamheter samt fungerar som ett stöd till biobanker som arbetar mot målet att följa standarden. Flera biobanker i Sverige är nära att kunna ta första steget i processen att bli godkända enligt Quality Label. Vi önskar att vår utmärkelse ska uppmuntra fler biobanker att göra samma arbete, säger Karina Lövstedt.

Kristina Lind, funktionsledare för laboratoriet och IT på Biobank Väst, lyfter fram att den regelbundna dialog som Biobank Väst haft med auditörerna under arbetet har varit väldigt värdefull.

– De har gett oss konkreta tips på hur vi kan förbättra våra interna processer och servicen till våra kunder. Det goda samarbetet har också lett till att vi under det kommande året planerar för att lämna in en ansökan om Quality Label för våra tjänster DNA-extraktion och vätskehantering. 

– Vi är väldigt stolta över utmärkelsen från BBMRI-ERIC. Det är ett erkännande för allt det fantastiska och professionella arbete som mina medarbetare på Biobank Väst utför varje dag. Jag vill rikta ett särskilt tack till vår kvalitetsansvarige Karina Lövstedt som har arbetat hårt för att vi skulle nå upp till kraven för Quality Label, säger Linda Paulson, enhetschef Biobank Väst. 

Här kan du läsa mer om Biobank Väst.

Text: Emma Hvitfeldt

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 10 november 2022 07:39
Uppdaterad: 10 november 2022 14:19
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.