24 mars, 2022

Bild- och interventionscentrum – en ”perfekt storm” för utveckling av modern bilddiagnostik

Medicinsk spetskompetens, lokal infrastruktur och direkt anslutning till klinik. Mölndalsföretaget Antaros Medical, som förlagt ett av sina utvecklingsprojekt i Bild- och interventionscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ser stora fördelar med samarbetet.

Samarbetet mellan företag, akademi och sjukvård kan ha stora vinster för alla parter. Foto: Antaros Medical.

Bild- och interventionscentrum, BoIC, som ligger i direkt anslutning till Sahlgrenska Universitetssjukhusets huvudbyggnad, blev färdigt 2016 och är utformat för diagnostik och behandling med hjälp av avancerad bildteknik. Här kan universitetssjukhus, akademi och näringsliv arbeta tillsammans för att utveckla modern sjukvård.

Företaget Antaros Medical jobbar med avancerad bilddiagnostik för att framför allt förstå hur läkemedel fungerar i kroppen, och planerar ett projekt i BoIC där man undersöker insulinresistens med hjälp av bildtekniken PET.

– Vi jobbar mot läkemedelsföretag i hela världen, men att kunna sätta upp ett projekt lokalt i Göteborg med den medicinska kompetens som finns vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset är otroligt mycket värt. Alternativet hade kunnat vara att förlägga det i England eller Tyskland men nu finns allt här med rätt maskineri och kompetens, det är en perfekt storm.

Johannes Hulthe och Lars Johansson på Antaros Medical.

Det konstaterar Lars Johansson, Research and Development-chef, och Johannes Hulthe, VD. Båda var med och grundade Antaros Medical 2014 och har en lång bakgrund inom sjukvård, akademi och läkemedelsindustrin, senast på Astra Zeneca.

Under fredagen kommer företaget att besöka BoIC för att berätta om sina projekt vid ett symposium.

– Syftet är flerfaldigt, men bland annat vill vi stimulera utvecklad samverkan med näringslivet. Vi vill också stimulera till fler forskningsprojekt med BoIC som centrum och fortsatt FoUI-arbete, säger Anders Hyltander, life science-strateg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  

Arrangemanget riktar sig till kliniker och forskare inom olika specialiteter, som exempelvis kardiologi, hepatologi, diabetologi, endokrinologi och lungmedicin, men även till verksamma inom Chalmers institutioner. Önskan är att fler ska få upp ögonen för vilka resultat samarbetet mellan näringsliv, akademi och sjukvård kan ge.

– Det är värdefullt för alla parter eftersom det också hjälper till att dra in forskningsmedel. Ett stort amerikanskt läkemedelsbolag planerar att läggar sin forskning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset tack vare det här samarbetet. För lärosätet har det akademiska fördelar med publikationer i journaler med högt renommé, säger Johannes Hulthe. 

Vilken patientnytta har det att ni testar er teknik i BoIC?

– Dels att nya metoder sätts upp, vilket kommer patienter till nytta. I ett större perspektiv handlar det om att vi är med och utvecklar nya mediciner, säger Lars Johansson.

Text: Karin Eurenius
Publicerad: 24 mars 2022 13:32
Uppdaterad: 24 mars 2022 13:32
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.