28 september, 2021

Beslut taget om verksamheten vid Högsbo närsjukhus

Den 28 september fattade Regionstyrelsen beslut om vilken vård som ska bedrivas vid nya Högsbo närsjukhus. En del vård som idag bedrivs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer i framtiden att bedrivas på Högsbo, men vem som ska ansvara för en specifik verksamhet är en senare fråga.

Bild: Sweco Architects

Beslutet innebär att Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer att bidra med kompetens och verksamhet i nya Högsbo, och samtidigt möjliggöra för mer nationell högspecialiserad vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, säger biträdande sjukhusdirektör Göran Matejka, som ingår i styrgruppen i den regionala projektorganisationen.

Göran Matejka.

– Sahlgrenska Universitetssjukhuset  kommer att bli en viktig nationell aktör inom den högspecialiserade vården, det finns behov av att möjliggöra flera nationella uppdrag. Samtidigt får vi genom Högsbo närsjukhus ta del av nya fina lokaler där vi kan ha verksamhet, och där våra medarbetares kompetens kan komma till nytta, fortsätter Göran Matejka.

Den öppna specialistvården i Göteborgsområdet ska byggas ut i etapper genom nya närsjukhus. Först ut blir Högsbo närsjukhus, ett helt nytt hus som ska erbjuda operation, mottagning, röntgen och provtagning för såväl vuxna som barn. Sjukhuset får en dagkirurgisk profil utan slutenvårdsplatser.

Högsbo närsjukhus kommer att tillhöra förvaltningen Sjukhusen i väster, men projektet är regiongemensamt och Sahlgrenska Universitetssjukhuset deltar på flera sätt i både styrgrupp och arbetsgrupp tillsammans med Sjukhusen i väster och Koncernkontoret (VGR).

Berörda verksamheter ska få säga sitt

Regionstyrelsen har beslutat att Högsbo närsjukhus kommer att bedriva öppen specialistsjukvård med mottagningsverksamhet inom hudsjukvård, neurosjukvård, ögonsjukvård, internmedicin, fysioterapi och arbetsterapi. Sjukhuset kommer också att bedriva dagkirurgi, plastikkirurgi och tandvård i narkos.

I och med att sjukhuset ska ersätta nuvarande Frölunda specialistsjukhus handlar det också om den verksamhet som är där idag, det vill säga bland annat viss planerad kirurgi, ortopedi, öron-näsa-hals och gynekologi.

En del vård som idag bedrivs inom SU kommer också att i framtiden bedrivas på Högsbo närsjukhus, bland annat ett antal ögonoperationer samt ett antal elektiva och semiakuta ortopediska operationer.

Ägandeskapet inte klart

Hanna Axelsson.

Var det organisatoriska ansvaret ska ligga för olika operationer eller mottagningsbesök och vem som ska vara ansvarig för en specifik verksamhet blir en senare fråga.

– Redan idag utför Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård i egen regi i andra lokaler, exempelvis vid Carlanderska, Art Clinic eller i samverkan med Angereds närsjukhus. Det arbetssättet kan vara en modell att anamma även här, säger Hanna Axelsson, enhetschef på produktionscontrolling och vårdavtal, som representerar SU i både styr- och arbetsgrupp i projektet.  

Hur säkerställs SU:s särskilda uppdrag som universitetssjukhus i det här projektet?

– En stor fråga är ju kompetensförsörjningen. Eftersom Högsbo närsjukhus blir så pass mycket större än vad Frölunda specialistsjukhus är räcker ju nuvarande bemanning inte som den är. Vi behöver ju också ha kvar personal här för att bemanna det utökade uppdrag som vi kan komma att få, säger Hanna Axelsson. Hon säger också att man behöver titta på hur man kan fortsätta bedriva forskning och utbildning på ett bra sätt.

Göran Matejka håller med och säger att i konsekvens- och riskanalyserna som ska göras framöver, kommer såväl patientperspektivet belysas som kompetensförsörjning, utbildning på olika nivåer, forskning samt övrigt som har bäring på universitetssjukhuset.

– Jag utgår ifrån att vi kommer kunna arbeta fram bra gemensamma lösningar kring detta mycket viktiga perspektiv, säger han och påpekar att först efter regionstyrelsens beslut inleds genomförandeprojektet, där fler detaljer utreds.

– Jag tror att Högsbo närsjukhus kommer erbjuda nya möjligheter till god vård för olika patientgrupper och också gagna SU:s fortsatta utveckling, säger han.

Fakta: Högsbo närsjukhus

För drygt sex år sen, 2015, beslutade regionfullmäktige att närsjukvården i Göteborgsområdet skulle utvecklas och förstärkas. Dels för att möta det ökade behovet av vård i ett växande Göteborg, dels för att stärka den nära vården så att mer bedrivs utanför akutsjukhus, samt öka tillgängligheten för patienterna.

Högsbo närsjukhus blir en del av Sjukhusen i väster och ersätter bland annat helt Frölunda specialistsjukhus. Där kommer finnas dagkirurgiskt centrum och specialistmottagningar. En ny hantering av remisser införs, som innebär att vårdcentralerna i Göteborgsområdet, istället för till SU, remitterar patienten till Sjukhusen i väster, som bygger upp en remissportal. Där bedöms och fördelas remisserna till rätt vårdnivå och vårdgivare. På så sätt väntas man snabbare hitta de patienter som inte anses behöva SU:s resurser utan som istället kan få sin vård på Högsbo närsjukhus.

Sjukhuset byggs på området där nuvarande Högsbo sjukhus ligger och väntas öppna vid årsskiftet 2023/2024.

Den 28 september fattade Regionstyrelsen ett beslut om vilken vård som ska bedrivas på Högsbo närsjukhus. Sjukhuset kommer att bedriva öppen specialistsjukvård med mottagningsverksamhet inom kirurgi, ortopedi, öron-, näs- och halssjukvård, gynekologi, hudsjukvård, neurosjukvård, ögonsjukvård, internmedicin, fysioterapi och arbetsterapi. Sjukhuset kommer också att bedriva dagkirurgi och tandvård i narkos.


Högsbo specialistsjukhus – Tillsammans för en vård i framkant (Sjukhusen i Väster)

Högsbo närsjukhus (Västfastigheter)

Högsbo närsjukhus – tillsammans för en vård i framkant (VGR)

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 28 september 2021 15:29
Uppdaterad: 01 oktober 2021 10:23
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.