24 november, 2022

Av sjuksköterskor, för sjuksköterskor

Smalt och matnyttigt, med föreläsare på hög nivå. Det är konceptet för de uppskattade AISS-utbildningarna för sjuksköterskor och undersköterskor inom intensivvården, som i dagarna har jubileum.

"Att vi specialistsjuksköterskor får mötas och diskutera med varandra är väldigt värdefullt", säger intensivvårdssjuksköterskan Emelie Güldenpfennig. Bild från intensivvården: Ines Sebalj.

Fredag den 25 november hålls årets sista AISS-utbildning, avancerad intensivvårdsutbildning för specialistsjuksköterskor. Då firas också att utbildningarna, för sjuksköterskor av sjuksköterskor, har hållits i tio år.

– När vi drog igång ville vi skapa heldagar skräddarsydda för just den egna professionen, med föreläsningar som gav dig matnyttig kompetens som kan tas i bruk redan nästa arbetsdag, säger Ingrid Sandgren, intensivvårdssjuksköterska och en av dem som startade utbildningarna för tio år sedan.

Det började med sjuksköterskor inom intensivvård. Kort därefter drog undersköterskor inom IVA igång egna utbildningsdagar, och sedan spred sig konceptet till operations- och anestesisjuksköterskor. Alla är yrkesgrupper som, enligt Ingrid Sandgren och hennes kollegor, har ett lite för litet utbud av utbildningar.

– Grunden är nörderi. Det händer att vi kör brett, men bara om det verkligen är ett ämne som gäller andra. Annars blir det bättre diskussioner, kontakt med föreläsaren och utbyte med kollegor om man är i något mindre grupper. Det handlar om att få grotta ner sig, säger Ingrid Sandgren, som poängterar att det inte är någon komplett utbildning, utan är tänkt att fungera som ett komplement.

”Ger också återhämtning”

Programmet för fredagens utbildning har satts samman av intensivvårdssjuksköterskan Emelie Güldenpfennig, också hon en av grundarna till AISS.

– Jag tror det kommer att bli en fantastiskt intressant dag. Samtliga föreläsare är disputerade sjuksköterskor och bland dem finns Stijn Blot, en av världens ledande forskare inom vår profession. Och att vi specialistsjuksköterskor får mötas och diskutera med varandra är väldigt värdefullt, säger hon.

Deltagarna på kurserna kommer inte bara från Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Samtliga 13 intensivvårdsavdelningar i regionen är representerade och de senaste åren har även Växjö, Ljungby, Varberg och Halmstad skickat medarbetare.

Erika Backlund på CIVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är en av de chefer som har valt att köpa platser till sina sjuksköterskor för att gå utbildningarna.

– Jag ser det som en ren investering! Det här ger medarbetarna så mycket mer än senaste kunskapen inom viktiga områden, det ger också återhämtning.

Ger energi och motivation

Intensivvårdssjuksköterskan Ingrid Sandgren tror att det är en av nycklarna till framgång för utbildningen, att deltagarna för en dag kan lyfta blicken, släppa den kliniska vardagen och få ny kunskap och inspiration.

– Ibland behöver man sova för att återhämta sig, men ibland behöver man också en rask promenad. Det här är mer som promenaden, som ger energi och motivation.

Konceptet med abonnemang, där IVA-chefer i början av året köper ett visst antal platser på årets utbildningar, gör det enligt Ingrid Sandgren lättare att vara arrangör.

– På det sättet får vi en budget redan i januari som vi kan rätta oss efter. Vi vet var vi kan lägga ribban.

Hon säger att det är ett koncept som vem som helst är välkommen att kopiera.

– Alla vill hitta sådant som ger energi i en tid där arbetsvardagen kan vara en utmaning. Vi måste få folk att trivas och då tror jag på den här formen av utvecklande återhämtning.

Mer om AISS-utbildningar

  • Finns i tre spår för specialistsjuksköterskor; intensivvård, operation och anestesi.
  • Finns i ett spår för undersköterskor; intensivvård.
  • Varje utbildningsspår drivs av en arbetsgrupp, bestående av specialistsjuksköterskor på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  • 3-4 utbildningstillfällen per år och spår, med mellan 35 och 50 platser på varje.
  • Chefer informeras om innehållet och kan köpa ett visst antal platser för kommande år.
  • Alla regionens 13 IVA-avdelningar har minst någon plats bokad. Även Ljungby och Växjö skickar sjuksköterskor.

Text: Hanna Björnheden
Publicerad: 24 november 2022 09:23
Uppdaterad: 24 november 2022 09:50
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.