27 december, 2023

Åtta handledarpriser utdelade för 2023

Åtta medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har under året utmärkt sig som handledare med särskilt engagemang och skicklighet vid handledning av studenter och elever.

Att handleda är ett viktigt uppdrag som i grunden handlar om att hjälpa de studerande att utvecklas och samtidigt se till att sjukhuset utbildar nya medarbetare för framtiden.

Pristagarna har handlett studenter från universitet och högskola, elever och lärlingar från gymnasieskola, och studenter från yrkeshögskola. Alla åtta mottagarna av handledarpriserna överraskades ute i verksamheterna och fick ta emot sina blommor och diplom.

Utbildningsuppdraget är ett centralt och viktigt uppdrag för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och Utbildningsenhet/FoUUI arbetar för att leverera utbildning i toppklass.

Alla studerande som kommer till Sahlgrenska Universitetssjukhuset får en handledare. Att handleda är ett viktigt uppdrag som i grunden handlar om att hjälpa de studerande att utvecklas och samtidigt se till att sjukhuset utbildar nya medarbetare för framtiden. Det finns flera olika kategorier av studerande:

Studenter från universitet och högskola som genomgår verksamhetsförlagd utbildning (VFU), elever och lärlingar från gymnasieskola som genomgår arbetsplatsförlagt lärande (apl) och lärande i arbete (LIA) samt studenter från yrkeshögskola. De praktiserar för många olika typer av hälsoprofessioner. Det är viktigt att de studerande får positivt intryck av sin VFU, apl eller LIA, då denna minnesbild är något de studerande bär med sig då de söker anställning efter sin examen.

Varje termin delas ett handledarpris ut av Utbildningsenhet FoUUI till de handledare som utmärkt sig med särskilt engagemang och skicklighet vid handledning av studenter och elever. Det är verksamheternas medarbetare på den verksamhet där handledaren arbetar som nominerar till priset. Därefter väljer studierektor för Kansliet för Akademiska Vårdutbildningar, utbildningsledare och studierektor för Kansliet för Gymnasie- och Yrkeshögskolan tillsammans ut några av de nominerade kandidaterna till handledarpris. Handledarpriserna för år 2023 delades ut strax innan jul, av studierektorer, utbildningsledare och administratör från Utbildningsenhet FoUUI.

Här är alla pristagare

Karin Persson, barnmorska på Gynekologimottagning, Område 1

Arvid Sjödin, specialistsjuksköterska på AnOpIVA, Område 5

Camilla Brantsing, biomedicinsk analytiker på Klinisk Kemi, Område 4

Emma Liljeblad, skötare på Rättspsykiatri, Område 2

Linda Jonson, barnmorska på Obstetrik, Område 1

Love Sedell, sjuksköterska på Infektion, Område 2

Madelene Nolbris, medicinsk sekreterare på Radiologi barn, Område 1

Malin Hyltner, undersköterska på Geriatrik, Område 3

Text: Helena Barreto Henriksson, studierektor för Akademiska vårdutbildningar, Utbildningsenhet/FoUUI, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 27 december 2023 13:23
Uppdaterad: 27 december 2023 15:28
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.