3 april, 2023

Åtgärder för att sänka kostnaderna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Månadsrapporten för februari visar en avvikelse jämfört med budget på drygt 200 miljoner kronor för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, vilket motsvarar 6,2 procent av omsättningen. Nu vidtar sjukhuset åtgärder för att minska kostnaderna.

"Det handlar inte om något slarv. Det ansträngda ekonomiska läget är gemensamt för samtliga sjukhus i regionen och landet och ur det perspektivet kan vi konstatera att vi redan bedriver effektiv vård", säger sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg. Bild: Ines Sebalj.

Sjukhusledningen arbetar sedan tidigare med förslag till åtgärder för att sänka kostnaderna och ta fram andra åtgärder som förbättrar det ekonomiska resultatet.

– Sammantaget har kostnaderna ökat mer än vad vi hade väntat oss, trots att vi redan hade räknat med vissa ökade kostnader när vi gick in i 2023. Det är mycket pengar det handlar om, säger Anders Glansén, ekonomidirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Inför 2023 tilldelades sjukhuset en uppräkning av budgeten med tre procent. Samtidigt har kostnaderna ökat väsentligt mer, bland annat har pensionskostnaderna ökat med anledning av inflationen, men även kostnader för IT, lokaler och läkemedel ökar – med omkring nio procent. Personalkostnaderna har hittills i år ökat med 11 procent, vilket huvudsakligen beror på löneökningar, ökade sociala avgifter och engångsuppräkning av semesterskulden. Antalet medarbetare har ökat med en procent.

Ett av två sjukhus med lägst procentuell avvikelse

Månadsrapporten för februari månad visar ett ekonomiskt resultat som avviker negativt med drygt 200 miljoner kronor gentemot budget, vilket motsvarar 6,2 procent av sjukhusets totala omsättning. Jämfört med övriga sjukhus i regionen är Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett av två sjukhus med lägst procentuell avvikelse.

– Det handlar inte om något slarv. Det ansträngda ekonomiska läget är gemensamt för samtliga sjukhus i regionen och landet och ur det perspektivet kan vi konstatera att vi redan bedriver effektiv vård, säger sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg.

Kostnaderna ska sänkas genom åtgärder som:

  • särskild anställningsprövning för samtliga yrkeskategorier
  • minskning av antalet administrativa tjänster
  • översyn av inköp

Styrelsen har också givit sjukhuset i uppdrag att se över kostnader kopplade till bemanningsföretag och möjligheten att överföra viss administrativ personal till den patientnära vården.

– Det gäller att vi satsar på åtgärder som minskar kostnaderna men samtidigt, i minsta möjliga mån, påverkar tillgängligheten och sjukhusets förmåga att producera vård negativt, konstaterar Anders Glansén.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 03 april 2023 16:02
Uppdaterad: 03 april 2023 16:06
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.