18 februari, 2021

Återhämtning under covid-19-pandemin

Under snart ett år har Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetat intensivt för att möta det stora behovet av vård som covid-19-pandemin medfört. För många medarbetare har pandemin bland annat inneburit nya arbetsuppgifter, hög arbetsbelastning och oro för att bli smittad. Möjligheten att få psykiskt stöd och återhämtning är mycket viktig.

Foto: Paul Björkman

– Många medarbetare har under en längre tid jobbat på toppen av sin förmåga och ibland varit tvungna att göra stora omställningar. För att de ska orka är återhämtning och stöd helt avgörande, säger Åsa Sand, områdeschef på område 3.

Hon har under året gått bredvid på enstaka pass i covidvården för att få en ökad förståelse för medarbetarnas vardag under pandemin och menar att ett nära ledarskap är helt centralt för att kunna stötta medarbetarna på rätt sätt.

Ett närvarande och tillgängligt ledarskap, där man lyssnar och stöttar på individnivå är alltid viktigt, men extra angeläget just nu. Att ha en öppen dörr och fråga hur man mår, inte bara på gruppnivå utan även på individnivå är oerhört viktigt för att kunna avgöra vilka insatser som behövs.

– Det gäller även de medarbetare som är inlånade från mottagningar och nu jobbar i slutenvård/covidvård med svårt sjuka patienter och de medarbetare som är kvar på mottagningar, alla bidrar på olika sätt, betonar Åsa Sand som också sitter i sjukhusledningen.

Hon fortsätter:

– Återhämtning handlar inte bara om ledighet. Vi ska såklart göra allt vad vi kan för att säkra att alla får fyra veckors sammanhängande semester i sommar men vi måste också ge möjligheter att återhämta sig i vardagen, exempelvis genom reflektion.

”Det är viktigt med en god arbetsmiljö”

Marianne Karlsson är undersköterska på Central intensivvårdsavdelning inom verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska, Område 5. Samtidigt är hon huvudskyddsombud på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för AnOpIva, område 5, samt skyddsombud på CIVA, covid-IVA 22 och covid-IVA 35. Hon påtalar vikten av att sjukhuset jobbar med återhämtning.

Marianne Karlsson betonar vikten av sammanhängande semester, men menar samtidigt att det påbörjats ett arbete för att möjliggöra återhämtning på arbetet. Exempelvis genom stödsamtal, reflektionsgrupper och chefer som uppmärksammar om medarbetare inte mår bra.

Många stödinsatser på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Under året har många stödinsatser genomförts. Stödmaterial har tagits fram av HR, chefer erbjuds handledning, mentorskap och bollplank med annan chef och utbildas för att kunna ha avlastande samtal med medarbetare. 

Individuellt stöd för medarbetare erbjuds via Företagshälsovård, Sjukhuskyrkan, Etiskt forum och sjukhusets krisorganisation.

Läs mer här om alla åtgärder som pågår för att stötta medarbetare under den pågående pandemin: Återhämtning – Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

En lärdom från den första vågen var att rotation mellan covid-IVA och ”hemavdelning” kan ge avlastning, och detta tillämpas nu i större utsträckning än i våras. 

På många avdelningar har man arbetat mycket med reflektion i grupp, bland tillsammans med företagshälsan och sjukhuskyrkan. Lena Jensen är sektionsledare på AnOpIva Östra.

– Det känns bra att vi nu tänker mer i de här banorna. Vi är nu i uppstartsfas med reflektion och stödsamtal för sektionsledarna inom AnOpIVA. Dessutom har vi reflektionsgrupper för medarbetare 2 till tre gånger i veckan på enheten där sektionsledare eller VEC är samtalsledare, berättar Lena Jensen.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 18 februari 2021 15:37
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:39
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.