28 april, 2021

AI kan hjälpa till att minska tidiga återinläggningar inom beroendevården

Vissa patienter som skrivs ut från Beroendevårdens heldygnsvård behöver läggas in igen redan inom 14 dagar. Ett pågående projekt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har utvecklat en maskininlärningsalgoritm som kan förutsäga och på så sätt minska risken för snar återinläggning.

Artificiell intelligens ska hjälpa läkare att minska antalet tidiga återinläggningar inom beroendevården. Arkivbild: Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Algoritmen kan identifiera vilken patient som löper ökad risk för snar återinläggning och den informationen kan läkare ta med i sin bedömning vid utskrivningar för att förhoppningsvis minska risken för tidig återinläggning, säger Mikael Mide, psykolog och projektledare på ePsykiatrienheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Det förekommer att patienter som skrivs ut från Beroendevårdens heldygnsvård återkommer redan inom 14 dagar. Sedan 2014 har upp till 14 procent av alla patienter återkommit inom två veckor efter utskrivning.

– Det är viktigt att patienter får rätt vård, och att de inte skrivs ut varken för tidigt eller onödigt sent.

”Det skulle innebära såväl mer effektivt nyttjande av vårdplatser som minskat lidande för patienterna”

Han lyfter också vikten av att patienten har en tillräcklig planering för fortsatt vård, till exempel i öppenvården, och att de patienter som har störst behov också får mest resurser insatta efter utskrivning

– Genom att bättre kunna bedöma vilka patienter som löper störst risk att snart återkomma hoppas vi minska andelen tidiga återinläggningar. Det skulle innebära såväl mer effektivt nyttjande av vårdplatser som minskat lidande för patienterna.

Preliminära data vid en jämförelse mellan algoritmens bedömningar och läkares bedömningar visar att läkare har bättre precision i sina bedömningar, men att algoritmen å sin sida fångar upp fler patienter, även sådana där läkarna trott att risken för snar återinläggning är låg och därmed inte bedömt.

– Förhoppningen är att bedömningarna ska bli bättre totalt sett med läkarens bedömning i kombination med algoritmens beslutsstöd. Det här är också bara ett sätt som vi tror att vi kommer att kunna använda artificiell intelligens inom psykiatrin i framtiden.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 28 april 2021 14:35
Uppdaterad: 28 april 2021 14:36
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.