2 december, 2021

Antalet inneliggande med covid-19 ökar

Antalet patienter som behöver sjukhusvård till följd av covid-19 ökar i Västra Götalandsregionen, liksom smittspridningen. Sahlgrenska Universitetssjukhuset återinför nu kravet på munskydd för medarbetare som möter patienter.

De senaste veckorna har antalet inneliggande patienter med covid-19 legat relativt stabilt, trots en ökad smittspridning. Men den här veckan syns en ökning även på sjukhusen.

1 december, klockan 10 vårdades 63 personer på sjukhus vara nio på IVA. Motsvarande siffror föregående vecka var 45 personer varav två på IVA.

– Vi har trots veckor med ökad smittspridning inte märkt av ett ökat tryck på vården. Men nu är det en ganska rejäl ökning, vilket är en oroande utveckling, säger Västra Götalandsregionens tf. hälso- och sjukvårdsdirektör Jan Kilhamn.

Tobias Carlson, samordnare för Sahlgrenska Universitetssjukhuset pandemiarbete, instämmer.

– I flera länder i Europa ses en kraftig smittspridning med många patienter på sjukhus och inom intensivvården. Även om det inte är säkert att det blir så i Sverige är det en oroande utveckling. Sjukhusledningen följer läget kontinuerligt och det finns beredskap att vidta åtgärder och begränsningar för att motverka smittspridning och för att kunna ta hand om ett ökat antal patienter.

Smittspridningen fortsätter att öka

Även smittspridningen av covid-19 ökar. Vecka 47 bekräftades 1 670 nya fall, vilket är en ökning med 54 procent jämfört med veckan innan.

– Vi ser en ökning av antalet fall i alla åldersgrupper, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset införs nu förstärkt source control. Det innebär att munskydd ska användas kontinuerligt av all personal i vårdlokaler. Med vårdlokal menas lokaler där diagnostik, vård och omsorg eller behandling av patienter sker, liksom utrymmen i anslutning till dessa, till exempel personalrum, omklädningsrum, matsal, korridor.

Lokaler där patienter, besökare eller vård- och omsorgspersonal inte vistas ingår inte.

För att ytterligare minska risk för smittspridning uppmanas verksamheter erbjuda munskydd till patienter och besökare/närstående i öppenvård.

Du som är medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan läsa mer om munskyddsrutinerna på intranätet.

Delar av texten publicerades ursprungligen i VGR Fokus.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 02 december 2021 13:14
Uppdaterad: 03 december 2021 09:11
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.