17 juni, 2020

Aktuell forskning kring covid-19 – se projektansökningarna från Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Just nu pågår över 20 forskningsprojekt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin med koppling till covid-pandemin. De olika forskningsstudierna spänner över flera olika områden - bland annat palliativ vård, förlossnings- och äldrevård.

Biomedicinsk analytiker undersöker prover. Bild: Johanna Ewald St Michaels

En studie som är under uppstart behandlar ämnet patienter inom palliativ vård och närstående. Studien ska ge svar på hur patienter som redan är svårt sjuka, och nu dessutom fått en livshotande sjukdom, påverkats av den pågående covid-pandemin.

– Vi vill titta på hur man som patient påverkas av att hela samhället pratar om döden. Hur påverkar det mig som redan har en livshotande sjukdom och hur påverkar det mina närstående, säger Inger Benkel, docent i experimentell geriatrik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och på akademin.

En annan studie behandlar hur aborttalen och förlossningsvården har påverkats av pandemin. Och inom Klinisk mikrobiologi pågår en studie inom äldreomsorgen. 

– Vi undersöker hur många inom äldrevården som hittills har haft coronainfektion och kanske förvärvat immunitet. Vi kommer att testa omkring 150 personer vid flera tillfällen och vi siktar på att kunna presentera färdiga resultat redan i september, säger Magnus Lindh, överläkare och professor i Kliniks mikrobiologi.

Aktuell forskning kring covid-19 – se projektansökningarna från Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Antalet forskningsprojekt kring covid-19 växer för varje dag runtom i världen. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin finns flera pågående studier, här listar vi sjukhusets aktuella ansökningar till Etikprövningsnämnden. För kontaktuppgifter till projektansvarig, kontakta Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst.

 • Maternellt och perinatalt utfall efter covid-19-infektion under graviditet.
 • Pilotstudie av mikrobiologisk diagnostik vid luftvägsinfektion på prov från utandningsluft.
 • Kartläggning av sjukvårdsbehov i slutenvård på grund av covid-19 hos patienter opererade för medfött hjärtfel under barnaåren.
 • Mag-tarmsymtom vid covid-19.
 • Immunterapeutisk behandling med pembrolizumab (antikroppar) hos melanompatienter med hög risk för återfall efter fullständigt kirurgiskt ingrepp/operation.
 • Ökar covid-19 risken att drabbas av ischemisk stroke orsakad av storkärlsocklusion?
 • OPTION – Att påbörja igångsättning av förlossningen hemma – är det ett säkert alternativ för mor och barn?
 • COPE – Covid-19 under graviditet och i tidig barndom. Läs mer om denna studie här.
 • Covid-19-pandemins påverkan på aborttalen i Sverige.
 • Smittbördan av covid-19 hos vårdpersonal, patienter och forskare vid Sahlgrenska
  Universitetssjukhuset/Göteborgs universitet.
 • Vårdbesök på distans under rådande covid-19-pandemi hos barn och ungdomar med cystisk fibros.
 • Timing av tracheotomi på covid-19-positiva patienter, randomiserad studie.
 • Covid-19 i äldreomsorg i Göteborgsområdet.
 • Covid-19 hos organtransplanterade.
 • Erfarenheter hos patienter inom palliativ vård och deras närstående med anledning av den pågående covidpandemin.
 • Coronavirus inverkan på incidens, karaktäristika och utfall vid hjärtstopp.
 • Insjuknande och prognos för sjukhusvårdad covid-19 i Västra Götalandsregionen med avseende på kardiovaskulär sjuklighet och riskfaktorer.
 • Utredning av hjärtats systoliska och diastoliska funktion mätt med konventionell och ”strain” echokardiografi hos IVA-patienter med covid-19 med speciell inriktning lungkretsloppets blodtryck.
 • Utvärdering av lungfunktion med elektrisk impedanstomografi hos kritiskt sjuka covid-19-patienter.
 • Covid-19: Kliniska symtom i relation till virologiska, immunologiska och cellulära biomarkörer.
 • Lungfunktionsmätning vid respiratorbehandling på operation och intensivvården (LUNAR-studien).
 • Effekt av Evolocumab på patienter med hög kardiovaskulär risk utan tidigare hjärtinfarkt eller stroke.
 • En retrospektiv jämförelse av kliniska, elektrokardiografiska och ultraljudskarakteristika samt kliniskt utfall hos patienter med Takutsubo syndrom jämfört med patienter med akut hjärtinfarkt.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 17 juni 2020 09:18
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:37
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.