19 december, 2023

7 miljoner till forskning om behandling för datorspelsberoende

Hallå där, och grattis, Anna Söderpalm Gordh, docent, adjungerad lektor vid Sahlgrenska Akademin och forskningsansvarig på Sahlgrenska Universitetssjukhusets mottagning för spelberoende och skärmhälsa.

Foto: Pixabay.

Du har beviljats ett forskningsanslag på 7 miljoner från Vetenskapsrådet för forskning om behandling för datorspelsberoende. Vad handlar forskningen om?

– Forskningen handlar om människor med dataspelsberoende och hur man bäst behandlar denna grupp. Vi har arbetat fram en behandlingsmanual på Mottagning för spelberoende och skärmhälsa som vi kommer testa mot en väntelista.

Vad är det som är nytt med den här forskningen?

– Nytt är att det tidigare inte har funnits en standardiserad behandling för denna patientgrupp i Sverige. Vi har tidiga gjort en pilotstudie som vi publicerat som visat mycket positiva resultat.

Anna Söderpalm Gordh.

Varför är den här forskningen viktig?

– Den är mycket viktig då ungefär tre procent har detta beroende globalt.  Då blir det mycket viktigt att det finns ett behandlingsalternativ som är beforskat för denna grupp.

Hur ser framtiden ut för forskning om datorspelsberoende?  

– Det finns otroligt mycket att göra i framtiden.  Behandlingsforskning, långtidsuppföljningar, skattningsskalor som mäter datorspelsberoende, samsjuklighet inom gruppen.  Många frågor som behöver besvaras till ett växande samhällsproblem.  Det finns ett flertal andra beteenden som även de behöver beforskas såsom ”skärmberoende” och allt du kan göra via skärmen.

Text: Karin Lerjestedt Walka
Publicerad: 19 december 2023 11:36
Uppdaterad: 19 december 2023 11:37
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.