25 maj, 2023

12 sjukhusmedarbetare har nu blivit professorer

Tolv medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har nu installerats som nya professorer vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Det innebär att det nu finns 156 professorer som arbetar kliniskt på sjukhuset.

En av sjukhusets tolv nya professorer: Marie Studahl, professor i infektionsmedicin och överläkare på Infektion. Bild: Johan Wingborg.

 

Vid en ceremoni i förra veckan installerades 49 nya professorer vid Göteborgs universitet, varav 14 arbetar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Bengt Nellgård, universitetssjukhusöverläkare på AnOpIVA Mölndal, installerades som professor i anestesiologi och intensivvård.

– Det var en högtidlig ceremoni, trevligt och väldigt bra organiserat, säger han om installationen.

Bengt Nellgård står upp i frack och pratar med rektor Eva Wiberg på en scen som är omringad av blommor

Bengt Nellgård installeras som professor av rektor Eva Wiberg. Bild: Johan Wingborg.

Bengt blev utnämnd till professor redan 2021, men installationen har dröjt tills nu på grund av pandemin. I sin nuvarande forskning undersöker han hur bl.a. hur demens och biomarkörer (som alzheimermarkörer) hos sjuka äldre påverkar omhändertagande och prognos, men också funktionella och kognitiva rest-symtom hos IVA-behandlade covid-19-patienter. Parallellt med forskningen arbetar han både kliniskt och undervisar. Tre spår som kompletterar varandra.

– Det är lite unikt för oss inom sjukvården, att vi förutom forskning och undervisning dessutom jobbar kliniskt, nära patienterna. Det finns få medicinska professorer som skulle vilja arbeta enbart med forskning och undervisning; det kliniska arbetet är mycket viktigt för oss.

156 professorer som arbetar kliniskt

Bengt Nellgård menar att det är av stor vikt fortsätta att satsa på forskning och utveckling, trots de nuvarande ekonomiska utmaningarna.

– Det att bara att se hur framtiden kommer att se ut. Vi kommer att ha fler och sjukare patienter För att klara av att göra detta krävs forskning och utveckling. Sjukvården klarar sig inte utan forskning, och forskningen klarar sig inte utan sjukvården. Det är en symbios. Jag tror inte vi kommer att kunna minska kostnaderna så mycket, men vi kommer att kunna göra väldigt mycket mer för samma pengar.

Idag har sjukhuset 156 professorer anställda, och Bengt Nellgård ser ett stort värde i att ha professorer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  

– De ger inspiration till yngre medarbetare, man kan se en akademisk karriärväg förutom den enbart kliniska. Det är viktigt att ha professorer som håller ihop forskningen, som håller ihop undervisningen och som inspirerar klinisk utveckling. Du måste ha kliniska professorer ute i verksamheten för att lyssna, inspirera, undersöka och hjälpa sjukvården att förbättra sig.

LÄS MER: En längre text och många bilder finns hos Akademiliv: Festligt när nya professorer installerades (akademiliv.se)

Nyinstallerade professorer som är anställda på Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

   • Johan Botling, professor i patologi och överläkare vid Klinisk patologi. Hans pågående forskning handlar om hur genetiska skador i tumörceller kan utgöra måltavlor för nya cancerläkemedel, bland annat genom att kunna kännas igen av cellerna i kroppens immunförsvar.

   • Ewa-Lena Bratt, professor i omvårdnad med inriktning mot vård i samband med akuta och kritiska tillstånd samt sjuksköterska på Barnhjärtcentrum. Hon forskar på övergångar i vården med särskilt fokus på den bristande vårdprocessen för unga med långvariga sjukdomstillstånd i samband med överföringen till vuxensjukvård.

   • Helen Elden, professor i reproduktiv och perinatal hälsa samt barnmorska inom kvinnosjukvården. Hennes forskning har visat på behandlingar som lindrar bäckensmärta och har ökat kunskapen om dess påverkan på det dagliga livet under och efter graviditeten.

   • Monika Fagevik Olsén, professor i fysioterapi samt specialistfysioterapeut på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon forskar om effekten av mobilisering, lägesändringar och andningsträning efter buk- och traumakirurgi, samt undersökning och behandling av respiratoriska symtom vid post-covid.

   • Asgeir Jakola, professor i neurokirurgi och överläkare, Neurosjukvården. Han forskar brett om hjärntumörer, från utveckling av diagnostiska metoder till randomiserade kliniska interventionsstudier.

   • Silke Kern, professor i neuropsykiatri och överläkare vid Psykiatri kognition och äldrepsykiatri. Hon bedriver studier på Alzheimers sjukdom genom biologiska markörer i ryggmärgsvätskan, inom H70-befolkningsstudierna.

   • Svetlana Lajic Näreskog, professor i pediatrik och överläkare vid Barnmedicin. Hon bedriver genetiska och kliniska studier om prenatal behandling av kongenital binjurebarkshyperplasi, där hon arbetar för att optimera den prenatala behandlingen genom att utveckla tidig fosterdiagnostik.

   • Bengt Nellgård, professor i anestesiologi och intensivvård samt överläkare på AnOpIVA Mölndal. I sin nuvarande forskning undersöker han hur demens och alzheimer-biomarkörer hos sjuka äldre påverkar omhändertagande och prognos, men också funktionella och kognitiva restsymptom hos IVA-behandlade covid-19 patienter.

   • Roger Olofsson Bagge, professor i kirurgi och överläkare vid Kirurgi Sahlgrenska. Hans forskning fokuserar i huvudsak på bröstcancer och malignt melanom, och hans forskning sträcker sig hela vägen från att undersöka hur cancerceller kommunicerar till att genomföra randomiserade kliniska prövningar.

   • Christina Persson, professor i logopedi och logoped vid Logopedi- och foniatrimottagningen. Hon bedriver studier om talstörningar hos barn och ungdomar födda med läpp-käk-gomspalt eller 22q11-deletionssyndrom.

   • Marie Studahl, professor i infektionsmedicin och överläkare på Infektion. Hon forskar på virusinfektioner i hjärnan, något som kan drabba människor i alla åldrar. Hennes grupp utvärderar virologisk diagnostik och nya molekylärbiologiska metoder.

   • Anders Ståhlberg, professor i klinisk genomik och ingenjör, Klinisk genetik och genomik. Han tar fram och testar nya behandlingsmetoder mot sarkom, cancer i kroppens stödjevävnader. Dessutom utvecklar han ny cancerdiagnostik där man använder blodprover.

  Dessutom välkomnades sju adjungerade professorer från Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

    • Odd Bech-Hanssen, adjungerad professor i klinisk fysiologi och överläkare, Klinisk fysiologi. Han forskar om relationen mellan lungcirkulation och höger kammarfunktion hos patienter med hjärtsvikt.
    • Henrik Bergquist, adjungerad professor i otorhinolaryngologi och överläkare, Öron-Näsa-Hals. Han forskar om behandling av matstrupssjukdomar samt olika typer av skallbastumörer. Nyligen studerade han även trakeotomi hos patienter som respiratorvårdas på grund av covid-19-infektion.
    • Huamei Forsman, adjungerad professor inom laboratoriemedicin och enhetschef klinisk kemi, Alingsås Sjukhus inom Regional laboratoriemedicin. Hon forskar om hur inflammationsprocessen regleras och vilken roll så kallade G-protein kopplade receptorer har i den regleringen.
    • Johan Stranne, adjungerad professor i urologi och överläkare, Urologi. Johan Stranne leder en forskargrupp som arbetar med hur man kan maximera den botande effekten av kirurgi mot prostatacancer (PC) och samtidigt minimera biverkningar.
    • Ville Wallenius, adjungerad professor i kirurgi och överläkare, Kirurgi Östra. Hans nuvarande forskning är inriktad på obesitas och obesitaskirurgisk behandling och dess verkningsmekanismer mot diabetes och särskilt de effekter som utgår från tarmens hormonella signalering som styr mättnad och insulinfrisättning.
    • Ulla-Britt Wennerholm, adjungerad professor i obstetrik och gynekologi och överläkare, Kvinnosjukvården. Hennes aktuella forskning inom reproduktionsmedicin är hälsa och utveckling hos IVF-barn och deras mödrar samt inom obstetrik om förtidsbörd och överburenhet.
    • Katarina Wilhelmsson, adjungerad professor i geriatrik och överläkare i geriatrik. I hennes forskning ingår både befolkningsstudier om åldrandet (H70-studien i Göteborg) och kliniska interventionsstudier om sköra äldre i svensk sjukvård, med syfte att förbättra vården för dem.

   Text: Calle Jershed
   Publicerad: 25 maj 2023 11:23
   Uppdaterad: 08 juni 2023 12:50
   Kategori: Nyhet

   Prenumerera på nyhetsbrevet

   Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.