13 mars, 2024

Ny utbildning sätter fokus på tillståndet som drabbar många äldre

Den 13 mars inträffar World Delirium Awareness Day, vilket Sahlgrenska Universitetssjukhuset uppmärksammar genom att presentera Geriatriskt utvecklingscentrums nya digitala utbildning om delirium/konfusion hos äldre.

Delirium/konfusion drabbar många patienter, främst äldre. "Tidig upptäckt och behandling leder till förkortad sjukdomstid och förbättrad prognos", säger Lena Holmquist Henrikson i samband med World Delirium Awareness Day. Foto: Johanna Ewald St Michaels.

World Delirium Awareness Day finns till för att uppmärksamma delirium/konfusion, som i dagligt tal också kallas för förvirringstillstånd. Det är ett plågsamt men vanligt tillstånd som i hög utsträckning drabbar äldre som vårdas på sjukhus.

– Tidig upptäckt och behandling leder till förkortad sjukdomstid och förbättrad prognos. Därför är det så viktigt att uppmärksamma det här tillståndet, säger Lena Holmquist Henrikson som är överläkare och centrumchef för Geriatriskt utvecklingscentrum.

Lena Holmquist Henriksson

– Genom rätt förebyggande åtgärder, diagnos och behandling kan vi minska risken och förebygga tillståndet.

Delirium/konfusion är kanske inte så uppmärksammat, men det drabbar många. Av de som får vård på en akutmottagning kan det röra sig om uppemot 20 procent av patienterna. I andra vårdsituationer, som på intensivvårdsavdelningar, kan det vara uppemot hälften av patienterna som drabbas.

– Det beror bland annat på hur man skattar, säger Lena Holmquist Henrikson, men vi vet att tillståndet är underrapporterat, bland annat för att vissa former av delirium/konfusion inte är så tydliga. Om en patient drar sig undan och blir tyst är det inte lika påtagligt som de som blir hyperaktiva.

Delirium/konfusion har ofta somatiska orsaker och kan bero på till exempel infektioner, trauma, operationer eller läkemedelsbiverkningar. Alla som hamnar på sjukhus har ökad risk och äldre har dessutom ännu högre risk. Andra riskfaktorer är demens, tidigare hjärnskador och missbruk.

Ny digital utbildning om delirium/konfusion

– Skillnaden mellan demenssjukdomar och delirium/konfusion är något vi tar upp för våra studenter för att öka förståelsen och lättare upptäcka tillståndet även hos en patient med demens, säger Silke Kern som är universitetssjukhusöverläkare vid Verksamhet Psykiatri kognition och äldrepsykiatri samt professor på institutionen för neurovetenskap och fysiologi.

Silke Kern

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har sedan tidigare en sjukhusövergripande rutin för delirium/konfusion. I samband med World Delirium Awareness Day släpps en uppdaterad rutin samt en ny digital utbildning som riktar sig till all personal i patientnära arbete. Rutinen och utbildningen har tagits fram av en arbetsgrupp med bred kompetens under ledning av Geriatriskt utvecklingscentrum.

– Tillståndet berör alla inom sjukvården för om vi inte upptäcker och behandlar delirium/konfusion så kan det leda till förlängd vårdtid och ökad mortalitet, säger Lena Holmquist Henrikson.

Den interna utbildningen tar bland annat upp hur man hittar orsaken till delirium/konfusion och hur man kan förebygga och behandla tillståndet.

– Det handlar till exempel om att upprätthålla dygnsrytmen, vilket kan vara svårt på en vårdavdelning där det ofta är ganska mörkt. Och att vara tydlig när du kommunicerar med patienten, se till att prata lugnt och tydligt.

Helene Svensson som är överläkare på psykiatri kognition och äldrepsykiatri har varit med i arbetsgruppen som har tagit fram den nya rutinen och har granskat utbildningen. Silke Kern har granskat såväl utbildningen som rutinen.

– Det är mycket bra och väldigt användbart material som Geriatriskt utvecklingscentrum tagit fram, säger Silke Kern och lyfter bland annat hur rutinen är noga med att vårdpersonalen hela tiden behöver riskbedöma patienter.

Samarbete med psykiatri kognition och äldrepsykiatri

Psykiatri kognition och äldrepsykiatri samarbetar mycket med Geriatriskt utvecklingscentrum, och verksamheten konsulteras också en del kring patienter med delirium/konfusion från somatiska avdelningar och det är också primärvården som ibland kan skriva remisser för patienter med demens.

World Delirium Awareness Day startade för fem år sedan av International Federation of Delirium Societies, iDelirium, med syfte att sprida kunskap om hur viktigt det är med att tidigt upptäcka delirium/konfusion och att lyfta aktuella riktlinjerna och ”best practices”. Vilket är vad Sahlgrenska Universitetssjukhuset gör nu.

– Det är viktigt att vi höjer uppmärksamheten kring delirium/konfusion med bland annat den här dagen. Det är ett vanligt tillstånd som drabbar många som är inlagda på sjukhus och försämrar prognosen för patienten, säger Silke Kern.

Text: Patrik Centerwall
Publicerad: 13 mars 2024 08:15
Uppdaterad: 15 mars 2024 10:44
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.