11 november, 2020

”Vi har frågat oss vilka som egentligen behöver komma hit”

Under pandemin har Prostatacancercentrum inte kunnat ta emot patientbesök som vanligt. För att undvika onödig oro hos patienterna började kliniken genast leta alternativ – och hittade många nya vägar.

Marianne Sanderoth, sjuksköterska på urologimottagningen och Anna Ringheim, verksamhetsutvecklare inom urologi.

Utmaningen

– Nästan från en dag till en annan hamnade vi i ett läge där vi ville att så få patienter som möjligt skulle komma hit. Prostatacancerpatienter är vana att ta prover regelbundet och proverna är väldigt viktiga för dem, säger Marianne Sanderoth, sjuksköterska på urologimottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Det cirkulerade mycket information i media och kliniken ville förebygga oro genom tydliga besked.

Utmaningen blev att reda ut vilka som kunde vänta – och hur man skulle möta dem som inte kunde vänta.

Lösningen

Läkarna gick igenom alla behandlingsscenarior i alla olika skeden, från de som kan botas till dem som får palliativ vård. Utifrån sina medicinska bedömningar tog de fram en grundplan som gicks igenom av hela arbetsgruppen.

Planen delade in patienterna i olika grupper och beskrev hur kontakten med dem skulle skötas. Patientföreningarna var med som bollplank.

Utifrån de framtagna riktlinjerna gick kliniken igenom alla patienter som hade tid för kontroll under april och maj.

– Planen innehöll bra medicinska direktiv för att kunna bedöma och den uppdaterades hela tiden utifrån smittläget. Jag kände mig väldigt trygg när jag pratade med patienten, vilket i sin tur gjorde dem trygga, säger Marianne Sanderoth.

En del besök gick att skjuta på. Andra krävde alternativa lösningar.

– Vi erbjöd patienterna digitala vårdmöten och vi samarbetade med vårdcentralerna för att kunna erbjuda patienterna möjlighet att ta blodprover utan att behöva åka till sjukhuset, berättar Anna Ringheim, verksamhetsutvecklare på urologen.

Vårdcentralerna erbjöd även hembesök.

Ett problem som uppstod i början var mängden ärenden. I början ringde kliniken runt till patienterna för att meddela att de inte skulle komma. Det tog alldeles för lång tid.

– Då började vi skicka ut sms via outlook. Patienterna fick tydliga besked – med möjlighet att höra av sig om de hade frågor, säger Marianne Sanderoth.

Vilka lärdomar tar ni med er?

– Pandemin fick oss att reflektera över våra arbetssätt på ett nyttigt sätt. Vi har frågat oss varför patienten kommer hit och vilka som egentligen behöver komma hit.

Med hjälp av de framtagna riktlinjerna kan kliniken erbjuda en ökad valfrihet för patienten.

– Nu vet vi vilka som behöver komma och inte – och vi kan erbjuda alternativ.

Den digitala framflyttningen har också kommit för att stanna. Digitala möten, som under pandemin var ett alternativ för att undvika smitta, används nu som ett alternativ för att förenkla för patienten.

Marianne Sanderoth berättar också att hon fortsatt använda sms-utskicken även efter den stora insatsen i början av pandemin.

– Under alla tidigare år innan hade jag skickat sammanlagt två patient-sms. Efteråt har jag skickat över 100.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 11 november 2020 21:00
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:44
Kategori: KVALITETSDAGEN 2020

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.