24 april, 2023

VGR:s nya app ska hjälpa patienter med migrän och annan huvudvärk

Den 17 april lanserades VGR:s migränapp. Appen ska göra det enklare för invånare att förstå sin sjukdom, få korrekt hjälp till självhjälp och kan även fungera som ett stöd i kontakt med vården. I juni öppnar dessutom en ny migränmottagning.

Ladda ned appen för Apple (App Store) eller Android (Google Play).

Syftet med appen är att stärka invånares möjlighet att hantera en del av vården själva och förbättra vården för patienter med migrän och annan huvudvärk. Sofia Juhlin Swärd är produktägare för Migränappen och tror att den kommer att underlätta vardagen för många med migrän och annan huvudvärk.

– Appen är ett verktyg för användaren att lättare förstå sin sjukdom, få korrekt hjälp till självhjälp och riktar sig till alla med migrän och huvudvärk från 16 år och uppåt, säger Sofia Juhlin Swärd.

Lägg till läkemedel och anfallshistorik i kalenderfunktionen

Den som besväras av migrän eller annan huvudvärk kan bland annat registrera sina anfall och eventuell läkemedelsbehandling i en kalenderfunktion. Det ger en samlad historik och god helhetsbild som sedan kan fungera som ett stöd för att hantera sina besvär. Individen får möjlighet att själv eller tillsammans med vården utvärdera vilka läkemedel som fungerar bäst.

– När vi har pratat med testanvändare har de uppskattat enkelheten i att lägga in sin huvudvärk i dagboken. Efter hand skapas en översikt och återkoppling som blir värdefull, till exempel kan användaren hitta mönster som man inte noterat tidigare. Man kan också utgå från den samlade informationen som stöd i sin dialog med vården, säger Sofia Juhlin Swärd.

Patienter har varit medskapare i framtagandet

I arbetet har det varit centralt att medlemmar från patientorganisationer hela tiden har varit med och påverkat innehållet i appen samt vilka funktioner som bör finnas med. En av dessa är 28-åriga Caroline Bengtsson.

– Migränappen har blivit ”min nya kompis”, varje kväll tar jag och funderar på hur dagen varit. Hur har huvudvärken varit, har jag promenerat, vilka akuta läkemedel har jag tagit och när? Jag upplever att appen är betydligt enklare att göra en huvudvärksdagbok i jämfört med att skriva ner på papper, säger Caroline Bengtsson.

“Får en översikt över min huvudvärk”

När användare dokumenterar sina anfall över tid skapas en översiktlig anfallshistorik som går att visa i möte med vården. På så sätt hoppas VGR kunna ge ett mer individanpassat stöd och hjälpa personer med migrän och huvudvärk att bland annat minska antalet dagar med värktabletter och att reducera de negativa effekterna för individen.

– Jag använder appen för att jag själv ska få en större översikt över hur min huvudvärk går, när jag tar läkemedel och vad för fysiska aktiviteter jag gör. På så sätt ser jag lättare om något påverkar min huvudvärk. Genom att få en helhetsbild har jag stor nytta av appen när jag besöker neurologen, säger Caroline Bengtsson.

Migrän och huvudvärkssyndrom behöver prioriteras

Huvudvärkssyndrom, inklusive migrän, är underdiagnostiserade och underbehandlade i VGR. Framtagandet av Migränappen ska underlätta vardagen för invånare genom att skapa möjlighet till förbättrad insikt i sin sjukdom och ge verktyg att själv kunna hantera delar av den samt skapa bättre möjligheter till mer personcentrerad vård. Appen är en del av uppdraget att förbättra och göra migränvården i regionen mer jämlik.

En digifysisk mottagning för svårbehandlad migrän öppnar i juni 2023

En annan del i att förbättra migränvården i VGR är öppnandet av en digifysisk mottagning för svårbehandlad migrän. Det är en mottagning på specialistnivå som riktar sig till alla invånare i hela Västra Götaland . Den digifysiska mottagningen öppnar den 1 juni 2023 och kommer att finnas inom verksamheten Neurosjukvård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– En digifysisk mottagning innebär att vi i arbetet utgår från digitala hjälpmedel för kommunikation och stöd till patienterna. Mottot är ”digitalt först – fysiskt när det är nödvändigt”. Mottagningen riktar sig till personer med svårbehandlad migrän och det finns vissa kriterier för att kunna bli remitterad till den, säger Mikael Edsbagge, ställföreträdande verksamhetschef Neurosjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Arbetet kommer att skalas upp över tid, säger Mikael och fortsätter:

– Med ett multiprofessionellt arbetssätt kommer bland annat teamvård att erbjudas när det behövs. Mottagningen kommer att bli ett bra stöd för personer med svårbehandlad migrän. Vi kommer att starta i lite minde skala och successivt bemanna upp mottagningen till totalt nio tjänster av olika professioner, allteftersom vi får anställt medarbetare.

Fakta: Vad är migrän?

Migrän är en neurologisk huvudvärkssjukdom som har sitt ursprung i hjärnan. Nästan var åttonde vuxen svensk beräknas ha migrän, och det är allra vanligast bland kvinnor mellan 30 och 40 år. Hos både män och kvinnor minskar förekomsten med stigande ålder och den brukar vanligtvis försvinna helt innan 60 års ålder.

Mer information finns i appen som kan laddas ner för Apple (App Store) eller Android (Google Play).

Text: Johan Byström. Texten publicerades ursprungligen i VGR Fokus.
vgrfokus@vgregion.se

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 24 april 2023 12:53
Uppdaterad: 24 april 2023 12:53
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.