11 september, 2023

Vårdens innovationsprojekt visades upp på Innovationsfondens dag

Drönare i vården och det digitala behandlingsstödet Dialog+. Det var två av projekten som visades upp under Innovationsfondens dag i augusti. Fram till 17 september går det att ansöka om medel från Innovationsfonden VGR - upp till 1,5 miljoner kronor.

"Det behövs en kultur som främjar medarbetardrivna innovationer", sade sjukhusdirektör Boubou Hallberg under Innovationsfondens dag. Bilder: Pixabay och Paul Björkman.

För att kunna ta vara på medarbetares och verksamheters innovativa idéer avsätter Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen varje år 20 miljoner kronor till utlysningen av Innovationsfonden. Pengarna ska hjälpa verksamheter och deras medarbetare att utveckla, testa, utvärdera eller implementera nya innovativa produkter, processer, tjänster eller organiseringar. Just nu är ansökan öppen till Innovationsfondens första utlysning för 2024. Den stänger 17 september.

Innovationsfondens utlysningsnivåer

Innovationsfonden VGR erbjuder två utlysningar.

Utlysning 1 öppnade den 3 juli och stänger den 17 september i år. Denna ger möjlighet att söka både beloppsnivå 1 och 2.

Utlysning 2 öppnar under senhösten i år och stänger i januari 2024. Vid denna utlysning finns det enbart möjlighet att söka beloppsnivå 1.

Beloppsnivå 1 ger möjlighet att söka upp till 100 000 kr.
Beloppsnivå 2 ger möjlighet att söka mellan 100 001 kr och 1 500 000 kr.

Läs mer på Innovationsfondens hemsida.

Driver på sjukvårdens utveckling

Inom hälso-och sjukvården i Västra Götalandsregionen pågår många spännande utvecklingsprojekt för att möta vårdens utmaningar. Flera av dem drivs av sjukvårdens medarbetare och verksamheter som har beviljats medel från Innovationsfonden. 

– Det ska som vanligt bli väldigt spännande att granska ansökningarna. Det pågår många intressanta projekt, och många ansöker också om medel för att få undersöka idéer, säger Magnus Kristiansson, uppdragsägare för Innovationsfonden och anställd på Innovationsplattformen, VGR. 

Magnus Kristiansson.

Han fortsätter:

– Tack vare medel från Innovationsfonden kan medarbetare inom hälso- och sjukvården avsätta tid för att arbeta med innovationer. Innovationsfonden utvecklar också lärandet och kompetensen kring innovation för individer och för hela vår region. På så sätt kan vi stå bättre rustade för att möta framtiden och exempelvis de demografiska utmaningarna som vi står inför.

Sahlgrenskaprojektet Dialog+ 

25 augusti var det alltså dags för Innovationsfondens dag. Flera aktuella och medarbetardrivna innovationsprojekt presenterades under dagen, som hölls på Regionens hus i Göteborg men också digitalt för medarbetare i VGR inom hälso- och sjukvård. Målgruppen var främst de som arbetar i en ledande funktion, som ingår i ett innovationsprojekt eller som har planer på att börja arbeta med innovation som ska främja regionens hälso – och sjukvård.

Ett av de projekt som visades upp var Dialog+, som är en samtalsmetod och ett teknikstöd. Syftet med Dialog+ är att skapa struktur för samtal mellan patient och behandlare, underlätta delaktighet, lösa problem och möjliggöra uppföljning av patientens mående och upplevelse sin vård och behandling. 

– Under patientsamtalet är det lätt för både patient och behandlare att se i vilket steg av samtalet man befinner sig. ​Patienten skattar sitt mående under besök och också sin upplevelse av vården inom elva specifika områden. Patienten kan också ange inom vilka områden hen ha mer stöd och hjälp. Detta medför att det aktuella mående och upplevelsen av vården tydligt kan visualiseras​ och följas upp tillsammans, säger Andreas Gremyr

Han är enhetschef för ePsykiatrienheten och presenterade Dialog + tillsammans med verksamhetsutvecklaren Marcus Lundmark. Båda två arbetar inom Område 2 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Marcus Lundmark tillägger: 

–  Med Dialog+ blir det tydligt för både patient och behandlare inom vilka områden det skett positiva förändringar och vilka områden som skattats lägre sedan föregående session. Det är även möjligt att följa patientens mående inom ett område över tid.​ 

Läs mer om Dialog+ i Sahlgrenskaliv: Större delaktighet i psykiatrin med nytt digitalt verktyg | Sahlgrenskaliv

Fler spännande projekt 

Bland alla spännande projekt som visades upp fanns också de i media omskrivna projekten kring drönare i vården, som bland annat kan transportera hjärtstartare, läkemedel eller blodprover. Även projektet med mobil röntgen, som Sahlgrenskaliv skrivit om tidigare, visade upp sig – liksom Hälsocoach online som var ett av de allra tidigaste projekten med stöd från Innovationsfonden. Hälsocoach online är numera infört på bred front i VGR och har en egen driftorganisation.  

Innovationsfondens dag avslutades med en paneldiskussion med företrädare för ledande funktioner inom hälso-och sjukvården och forskning, innovation och utveckling i VGR. Den som ledde samtalet var Jenny Almkvist, till vardags regionutvecklare inom Forskning omställning och kompetens. Deltog i samtalet gjorde Lina Strand Backman (innovationschef på Innovationsplattformen), Caterina Finizia (FoUUI-direktör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset), Ann Ekberg Jansson (blivande regional FoU-chef), Martin Rösman (sjukhusdirektör för sjukhusen i väster) samt Boubou Hallberg, nytillträdd sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Boubou Hallberg gav sin syn på vad som behövs för att underlätta innovationsarbetet i vården: 

– Det behövs en kultur som främjar medarbetardrivna innovationer och ett ledningssystem som gör det tydligt vem som ansvarar och fattar beslut i olika skeden av processen. Ett bra ledningssystem gör att innovationsarbetet går snabbare och underlättar implementering och spridning av alla medarbetaredrivna idéer som finns i vården. 

Text: Josefin Viidas.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 11 september 2023 12:01
Uppdaterad: 13 september 2023 08:58
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.