10 juni, 2020

Vägen genom covid-vården

Vården av patienter med covid-19 har på kort tid utvecklats enormt och många olika enheter och professioner arbetar tillsammans för att ge patienterna bästa möjliga vård utefter behov. Här kan du steg för steg följa patientens väg genom covid-vården.

Ambulansen

”Folk tar bilder när vi kommer i skyddskläder och hämtar patienter”

Som ambulanssjuksköterska är Anneli Wikberg en av de första som möter covid-patienterna.

– Vi har för det mesta ungefär en körning per timme i Göteborg. Ena dagen nästintill enbart misstänkt covid-19, andra dagen bara någon enstaka. Vi är alltid två i ambulansen. Ofta låter vi den ena vara ”ren” medan den andra får klä sig i skyddsutrustning.

Läs Vägen genom covid-vården: Ambulansen här.

Akuten

”En del patienter kan vara uppe och gå för att två timmar senare ligga på IVA”

På Östra sjukhusets akutmottagning möter sjuksköterskan Lisa Björk-Ghanbari allt från livshotande sjuka till patienter som själva promenerar fram till sjukhuset. Även om triageringen sker i en container pågår jobbet på insidan.

– Vi har själva varit förvånade några gånger över att patienter som verkat någorlunda okej haft jättedåliga värden och kort efter att de kommit till akuten befunnit sig på IVA.

Läs Vägen genom covid-vården: Akuten här.

”Det är nästan copy paste ibland på larmen”

Inflödet av patienter med covid-19 till akutmottagningen är fortsatt stort, men nu finns en ny vardag kring viruset. Emma Lukic, läkare och sektionschef på Akuten Östra, berättar om ett symtom som utmärker sig.

– De patienter som kommer på larm och är riktigt sjuka i covid-19, uppvisar en förvånansvärt lik klinisk bild. Det är nästan copy paste ibland på larmen.

Vägen genom covid-vården: Akuten hör du i Sahlgrenskapodden här.

Karantän- och covidavdelning

”Något både vi och patienterna saknar är deras närstående”

På karantän- och covid-avdelningar vårdas de som är misstänkt eller bekräftat smittade, men inte behöver intensivvård. Läkaren Jerzy Kaczynski har fått pausa sina vanliga uppdrag, men är inställd på att härda ut.

– Vissa blir bättre och kan skrivas ut ganska snabbt. Antingen kan de åka till sitt eget hem eller boende. Andra blir kvar länge, upp till ett par veckor.

Läs Vägen genom covid-vården: Karantän- och covidavdelning här.

Klinisk mikrobiologi

”Ingen visste vad, och hur mycket, som skulle komma med provposten”

Sedan slutet av februari har tusentals prover passerat labben på Sahlgrenska Universitetssjukhuset med fokus på: positivt eller negativt?

De patienter som bedöms vara i behov av sjukhusvård för sin misstänkta covid-19 läggs in på en karantänavdelning, och då provtas patienten. En provtagningspinne förs in i näsan eller svalget och på toppen fastnar slem eller celler som kan vara virusinfekterade. När pinnen har kommit till labbet används PCR-metoden för att se om patienten har blivit smittad.

Erika Hidebring och Sara Hagstedt, är några av de biomedicinska analytiker som jobbat dag och natt med att analysera prover.

Läs: Vägen genom covid-vården: Labbet här.

Infektions-IVA

”Hittills har vi intuberat över 150 patienter”

Infektions-intensiven på Östra sjukhuset är första instans för de allra sjukaste patienterna med bekräftad covid-19. Hit kommer de för att få intensivvård.

– Majoriteten av de som vårdas på IVA har så nedsatt lungfunktion att de har svårt att syresätta sig och behöver hjälp av respirator. Men en respirator läker ingen lunga utan det är patientens eget immunförsvar och läkningsprocesser som gör att lungfunktionen så småningom förbättras, så att patienten kan väckas upp och klara andningen själv, berättar Magnus Brink, vårdenhetsöverläkare på infektions-IVA.

Läs Vägen genom covid-vården: Infektions-IVA här.

Röntgen

”Skyiga förtätningar, symmetriska i båda lungorna, som beror på inflammationer och vätska i lungblåsorna”

Radiologin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns på både Mölndal, Östra och Sahlgrenska. På Östra var man redan van vid infektionssjukdomar när pandemin kom. Och det var tur. Innan pandemin var röntgensjuksköterskorna vana vid att springa ut och röntga på avdelningarna 2-4 gånger om dagen. Nu kan de springa ut 13 gånger per dag.

– Vi har också arbetat mycket med att separera flödena på själva röntgenavdelningen för att undvika smitta då vi både har smittade patienter och infektionskänsliga patienter dagligen. Därför har vi renodlat och låtit en del av labben vara ”rena” medan vi vikt andra labb helt åt covid-19-patienter. Vi har också fått göra om i väntrummen, sätta upp skyltar, ha extra distans mellan sittplatserna med mera, säger Maria Lindh Hillberg, vårdenhetschef på radiologi Östra.

Läs Vägen genom covid-vården: röntgen här.

Intensiven

”Intensivvård handlar egentligen om att stötta alla organsystem så mycket som möjligt medan kroppen reder upp sjukdomen”

De patienter som bli svårt sjuka i covid-19 kan ligga sövda i flera veckor i respirator. I vanliga fall får en patient, utan covid-19, intensivvård i ett par dagar. Karin Löwhagen, överläkare på anestesi- och intensivvårdskliniken på Mölndals sjukhus, berättar om vad intensivvård egentligen innebär och på vilket sätt det är påfrestande för kroppen.

Vägen genom covid-vården: Intensiven hör du i Sahlgrenskapodden här.

IMA-avdelning

”De är i princip förlamade av muskelsvaghet, kan inte ens dricka ett glas vatten”

Till IMA, intermediärvård, kommer patienter efter att de har legat på IVA, och innan de flyttas till en vanlig vårdavdelning.

– När patienterna kommer hit är de väldigt förvirrade och deliriösa efter att ha legat nedsövda så länge. De är vakna, men förstår inte var de är och vad som har hänt. De är rädda för oss som jobbar, och skyddskläderna hjälper inte precis i det läget, säger John Deminger, vårdenhetsöverläkare Covid-IMA Mölndal.

Läs Vägen genom covid-vården: IMA-avdelning här.

Post-covid-avdelning

”Det är så skönt att se ansikten, det har jag inte sett på så lång tid”, kan de säga”

Efter intensivvården har patienterna blivit medicinskt stabila på en IMA-avdelning, och när de kommer till post-covid-avdelningen är de i princip medicinskt färdigbehandlade och kontrollerat smittfria.

Hos Lotta Andreasson, enhetschef post-covidavdelning 349 på Östra sjukhuset, får patienterna för första gången på länge se människor utan skyddskläder.

– De patienter vi får till avdelning 349 har legat i respirator under en lång tid, ofta mellan fyra och sju veckor. Efter intensivvården har de blivit medicinskt stabila på en IMA-avdelning, en sorts lätt-IVA, och när de kommer till oss är de i princip medicinskt färdigbehandlade och kontrollerat smittfria. 

Målet är att patienterna ska klara sig själva igen innan de åker hem.

Läs Vägen genom covid-vården: Post-covid-avdelning här.

Rehab

”Vi hjälper patienten tillbaka till livet igen”

Återhämtningen efter en svår covid-19-infektion kan bli lång. Både långvarig intensivvård och det nya coronaviruset är påfrestande för kroppen. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är först i landet med ett särskilt rehabteam som ska hjälpa covidpatienterna tillbaka till vardagen.  

Rehabiliteringsteamen hjälper patienter med att förbättra både fysiska och psykiska funktioner efter covid-19. Det handlar bland annat om andningsfunktion, fysisk funktion och aktivitetsförmåga men även i vissa fall påverkan på muskler. Teamet är multidisciplinärt vilket innebär att flera olika yrkeskategorier ingår; bland annat fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, psykolog, logoped, dietist samt specialistläkare i rehabiliteringsmedicin och lungmedicin.

– Det svåraste är att bygga upp sig själv igen, men också komma till insikt om att man har varit svårt sjuk. Det lämnar om inte annat ärr i själen, säger Katharina Stibrant Sunnerhagen, överläkare och professor i rehabiliteringsmedicin inom neurosjukvården.

Vägen genom covid-vården: Rehab hör du i Sahlgrenskapodden här.

Kuratorer

”Det är inte ovanligt att den anhöriga känner skuld”

Åza Svensson är leg hälso- och sjukvårdskurator på Östra sjukhuset. När pandemin kom, och närstående och patienter inte längre fick träffa sina närstående, fick kuratorerna en extra viktig roll: att skapa en känsla av sammanhang.

– Som kurator är jag ofta engagerad i krisstödsarbete. Men det brukar ske i fysiska möten och den här situationen var helt ny. Till fältsjukhuset tidigare, och nu på IVA, får inte de närstående komma. Det påverkar givetvis närstående jättemycket, men även IVA-personalen. På IVA är man van vid att ha de anhöriga där som kan tala om vem de har att vårda och om det är något särskilt de behöver veta.

Läs Vägen genom covid-vården: Kuratorer här.

Bårhuset

”Lika många avlidna på en dag som på en vanlig helg”

De allra flesta som vårdas för covid-19 blir friska igen. Men alla överlever inte. I de fallen blir bårhuset det sista mötet med vården. När en person har gått bort ges närstående möjlighet att ta avsked på vårdavdelningen eller i ett rum i bårhusets lokaler.

Bårhusen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset tar emot alla avlidna i Göteborg och har nu under pandemin tagit emot fler än vanligt.

– Det är mycket som inte är sig likt, även om vi naturligtvis har tagit hand om avlidna med andra smittsamma sjukdomar tidigare, berättar Camilla Sydvart, enhetschef Patologilaboratorier 3.

Läs Vägen genom covid-vården: Bårhuset här.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 10 juni 2020 13:48
Uppdaterad: 24 maj 2021 14:20
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.