8 februari, 2023

Utveckling av hälsodata engagerade under Comprehensive cancer centre-konferens i Göteborg

Tekniken för att samla och utveckla hälsodata finns tillgänglig. Den stora utmaningen ligger i juridiken, menar Katarina Nyström jurist på Gothia Forum, som var en av huvudtalarna på CCC-konferensen i februari.

Enligt Katarina Nyström kommer vi sannolikt att få mer enhetlig reglering av delning av hälsodata genom en EU-förordning som är på gång och som varit ute på remissrunda och just nu förhandlas.

Att vara ett ackrediterat Comprehensive Cancer Centre innebär att Sahlgrenska Universitetssjukhuset uppfyller europeiska kvalitetsstandarder i fråga om bemötande, prevention, diagnos, behandling, rehabilitering samt forskning, undervisning och utbildning.

Katarina Nyström.

– SCCC jobbar redan med samordning och patientmedverkan. Deras initiativ tar höjd för både vårdpersonalen och patienternas behov. Det är bara att fortsätta i samma riktning, säger Katarina Nyström som är jurist på Gothia Forum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Målet för ett Comprehensive Cancer Centre är att med högsta möjliga kliniska kompetens och med forskning i framkant samarbeta för att kunna ge patienterna den bästa möjliga vården.

– SCCC vision, Världsledande vård och forskning för och med patienten, talar för hur man försöker ta sig an uppgiften på ett föredömligt sätt. När sedan utvidgade, legala förutsättningar förhoppningsvis kommer på plats kommer man kunna samarbeta ytterligare genom att även t.ex. jämföra gensekvenseringar och behandlingsutfall.

EU-förordning på gång

Ur ett juridiskt perspektiv behövs en mer harmoniserande lagstiftning. Enligt Katarina Nyström kommer vi sannolikt att få mer enhetlig reglering av delning av hälsodata genom en EU-förordning som är på gång och som varit ute på remissrunda och just nu förhandlas förslaget om EHDS (European Health Data Space).

– För Sveriges del behöver lagstiftningen anpassas för att kunna dela patientdata inom landet, så att vi kan förbereda oss på att växla upp sen när EHDS träder ikraft. Tekniskt verkar det som att det mesta går att lösa, det är snarare juridiken som bromsar utvecklingen.

Just nu pågår flera parallella statliga utredningar såsom Katarina Nyströms utredning om sekundäranvändning av hälsodata men även en utredning om interopabilitet och standarder. Det finns även en utredning om att öka antalet kliniska prövningar.

– Om regeringen tar vidare våra förslag kommer vi förhoppningsvis ta ett steg närmare legala förutsättningar som kan förbättra vård och forskning inom cancerområdet, samtidigt som man fortsätter att beakta integritetsaspekten som datadelning kan innebära. 

Forskning ett sätt att dela hälsodata

En fråga som ställdes under konferensen var vad man kan göra i väntan på ny lagstiftning.

– En framkomlig väg för att dela patientdata mellan olika huvudmän är att bedriva forskning. Då är förutsättningen att forskningsprojektet har ett etikgodkännande och man efterlever kraven i GDPR. Sedan finns det flera områden som man kan jobba med idag, som inte handlar om att dela personuppgifter och därför inte har behov av andra juridiska förutsättningar än vi har idag. Det kan till exempel handla om hur man organiserar sig eller att man har kunskapsutbyten genom olika satsningar, säger Katarina Nyström.

LÄS MER:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset står värd för Nordens första Comprehensive Cancer Centre-konferens i Göteborg | Sahlgrenskaliv

Cancervården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset får internationell kvalitetsstämpel | Sahlgrenskaliv

Text: Karin Markhede
Publicerad: 08 februari 2023 10:24
Uppdaterad: 08 februari 2023 13:36
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.