1 oktober, 2021

Utrustningsplattformen bidrar till jämlik och effektiv diagnostik

Diagnostiken i Västra Götalandsregionen har i flera år arbetat för att bli mer enhetlig. I går invigdes den nya utrustningsplattformen som ska bidra till att skapa en mer jämlik och effektiv vård för alla patienter i hela Västra Götalandsregionen.

Vid årsskiftet bildades en ny organisation; Regional laboratoriemedicin, som består av alla laboratoriemedicinska verksamheter på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och NU-sjukvården. Den nya organisationen tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset och forskning och utveckling är en viktig del av uppdraget.

Regional laboratoriemedicin förväntas kunna skapa bättre förutsättningar för att möta nuvarande och kommande krav på tillgänglighet, kontinuitet, hög kvalitet, effektivt resursutnyttjande samt en hållbar långsiktig kompetensförsörjning inom laboratoriemedicinsk verksamhet i regionen.
– Regionaliseringen skapar förutsättningar för att samordna och effektivisera samtidigt som vi behåller verksamhet runt om i regionen. Tanken är alltså inte att centralisera analysverksamheten till en ort, utan vi kommer istället se till att vi använder varje del på ett optimalt sätt, förklarar Helene Sténhoff, biträdande områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och ansvarig för Regional laboratoriemedicin.

Film från invigningen av utrustningsplattformen i VGR. Bandklippningen skedde samtidigt, på alla orter där utrustningsplattformen finns placerad.

Den gemensamma utrustningsplattformen som har implementerats på laboratorierna runt om i regionen invigdes i går. Det är ett av flera initiativ som skapar en mer jämlik och effektiv process.
– Det är tack vare ett mycket gott samarbete mellan inköp och verksamhet som skapat förutsättningar för ett regionalt införande, som gör att vi lyckats så här bra, säger Helene Sténhoff.

Alla laboratorier använder nu samma utrustning, har samma metoder och gemensamma referensintervall för majoriteten av vårdens allra vanligaste analyser.
– Det är ett nytt arbetssätt regionalt, och alla har samma utrustning och mjukvara – vilket innebär att hälso- och sjukvårdspersonal kommer kunna använda provsvaren utan översättning från en instrumenttyp till en annan, oavsett var i regionen de arbetar, säger Suzanne Iverson Hemberg, verksamhetschef för Klinisk kemi som är en av verksamheterna inom Regional laboratoriemedicin.

Bandklippningen skedde samtidigt, på alla orter där utrustningsplattformen finns placerad. Jan Kilhamn, tf. sjuk-och hälsovårdsdirektör klippte bandet på Norra Älvsborgs Länssjukhus. Eva Arrdal, strateg koncernkontoret och projektets beställare, var på plats på Södra Älvsborgs Sjukhus för att klippa band. Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset klippte bandet på Östra sjukhuset och Peter Gjertsson, områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, var på Kungälvs sjukhus och klippte band.


– Våra medarbetare har gjort ett gediget arbete tillsammans för att implementera utrustningsplattformen, under pågående drift. Jag vill rikta ett stort tack till alla som varit med från alla delar av organisationen, säger Peter Gjertsson.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 01 oktober 2021 10:58
Uppdaterad: 01 oktober 2021 10:58
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.