31 maj, 2023

Utländska psykologer besökte Centrum för kraniofacial kirurgi

Hallå där, överpsykolog Marizela Kljajić! I förra veckan hade ni internationellt besök hos er på Centrum på kraniofacial kirurgi. Vilka var det som kom – och varför?

"Som del av ERN är vår klinik van vid studiebesök, men det är mest plastikkirurger som kommer för att lära sig operationstekniker. Därför var det särskilt roligt att kunna ta emot de här psykologerna", säger Marizela Kljajić. Till vänster: Katerina Papadopoulou, till höger Manja Rančigaj Gajšek.

– Jag anordnade ett studiebesök för två psykologkollegor från Irland och Slovenien. De var här i fem dagar för att lära mer om hur vi lägger upp det psykologiska arbetet hos oss, säger Marizela Kljajić, som är specialist i barn- och ungdomspsykologi samt neuropsykologi.

Centrum för kraniofacial kirurgi, verksamhet Plastikkirurgi, utför nationell högspecialiserad vård i Sverige och är del av ett europeiskt expertnätverk, ERN (European Reference Network). En viktig roll för medlemmarna i nätverket är att dela med sig av sin expertis.

– Jag har varit här en längre tid och arbetet på enheten är välorganiserat. Vi arbetar i team och det är tydligt vilken roll jag har som psykolog. Genom att jag berättar om hur vi arbetar kan jag stötta och inspirera mina kollegor till att bygga upp ett psykologiskt arbetssätt för kraniofaciala patienter på hemmaplan. En av psykologerna var helt ny i sin roll och kan på det här sättet dra i gång utan att först behöva uppfinna hjulet, säger Marizela Kljajić.

Fick se ”fjädertekniken”

– De upplevde att vi har kommit ganska långt jämfört med deras vardag. Ingen av dem hade något team de tillhörde i nuläget och därför inte några självklara forum, något som jag tycker är väldigt viktigt för att kunna arbeta effektivt och sammanhållet kring patienten, säger Marizela Kljajić.

Det hanns med mycket under fem dagar. Besökarna fick vara med på mottagning tillsammans med plastikkirurg för att se vilka patienter som kommer till centrumet. De besökte lekterapin och skolverksamheten, samt fick se ett barn opereras med den så kallade fjädertekniken*.

– Efter operationen mötte de barnet uppe på avdelningen och fick med egna ögon se den snabba återhämtning som metoden ger. De uttryckte stor tacksamhet att de fått se detta, för att framöver kunna ha med det i kontakt med egna patienter, att kunna tala om återhämtningen utifrån egen erfarenhet, säger Marizela Kljajić. 

Hon tycker det är ett fint uppdrag att få vara den som tar emot studiebesök.

– Som del av ERN är vår klinik van vid studiebesök, men det är mest plastikkirurger som kommer för att lära sig operationstekniker. Därför var det särskilt roligt att kunna ta emot de här psykologerna.

*Fjädertekniken introducerades i slutet av 1990-talet av det kraniofaciala teamet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och tekniken har sedan spridits runt om i världen. Operationsmetodens syfte är att minimera ingreppet i skallbenet och istället för stora omformningar med förflyttningar av ben, sågas den stängda suturen upp och hålls sedan isär av två eller fler dynamiska fjädrar, vilka avlägsnas efter 4-6 månader.

Mer om ERN Cranio

  • European Reference Network Cranio är ett av flera europeiska nätverk inriktning på olika sällsynta tillstånd. Genom att samarbeta bildas ett större underlag för kunskap kring tillstånden.
  • Sjukhus/kliniker ansöker om att få vara med i nätverken. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har godkänts som medlem.
  • Målet är att hitta standardiserade arbetssätt, för att göra vården inom EU likvärdig.
  • Ett mål är också att höja kvaliteten, genom uppföljningar och utbyte av erfarenheter
  • Varje nätverk består av olika arbetsgrupper, där yrkesgrupperna samlas och pratar om hur man kan samarbeta.
  • Marizela Kljajić leder den arbetsgrupp med ca 20 psykologer som finns inom ERN Cranio.
  • Arbetsgruppen med psykologer samarbetar kring att ta fram behandlingsverktyg avsedda för patienter, utbildningsvideos till familjer, forskningssamarbeten etc.

Text: Hanna Björnheden
Publicerad: 31 maj 2023 09:14
Uppdaterad: 31 maj 2023 09:15
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.