3 maj, 2023

Utbildning i teknik och innovation öppnar nu för specialistläkare

När utbildningen om innovation och teknik för läkare går in på fjärde omgången så öppnar den upp för även specialistläkare och inte bara ST-läkare som det har varit tidigare.

"Specialistläkarna är en resurs för att förankra innovation inom sjukvården", menar Ylva Konsberg och Jenny Fjärding som är kursledare för utbildningen Innovation och teknik – läkare.

Utbildningen Innovation och teknik ST på Sahlgrenska Universitetssjukhuset startade 2019 på uppdrag av sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg. Målet var att arbeta för att skapa morgondagens vård, vilket är något som fortfarande är lika aktuellt.

– Vi som jobbar inom vården behöver hitta nya sätt att arbeta med förändring. Det finns rutin på att jobba nära akademin, men vi behöver träna oss på att utveckla vår förmåga för innovation, att driva förändring och implementera nya lösningar inom olika områden, säger Ylva Konsberg.

Ylva är ST-läkare inom Anestesi och Intensivvård, har själv gått utbildningen och är nu kursledare tillsammans med Jenny Fjärding, utbildningskoordinator på Utbildningsenheten FoUUI på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Unik utbildning

– Det är vad jag vet unikt för Sverige att Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder den här typen av utbildning, och jag upplever att den innehållsmässigt skiljer sig från andra utbildningar för läkare, säger Ylva Konsberg.

I grundutbildningen för läkare finns inga kurser som tar upp ämnen som projektledning och innovation. Inom utbildningen i teknik och innovation får deltagarna möjlighet att bygga upp ett nätverk och kontakter även med externa aktörer som är viktiga för att Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska bli en samverkanspartner i det innovativa landskapet. Deltagarna får även inblick i det nätverk inom Västra Götalandsregionen som utgör ett stöd för arbetet med innovation och teknik.

– Ytterligare en viktig aspekt med utbildningen är att den handlar om att de som jobbar i den kliniska miljön får en möjlighet att jobba med och driva förändringar i sin egen verksamhet, säger Jenny Fjärding.
Utbildningen har tidigare endast vänt sig till ST-läkare, men nu är det även vara möjligt för specialistläkare att söka.

– Vi har märkt att det finns intresse för den här typen av utbildning och att arbeta med innovation bland läkare, så det var dags att bredda kursen, säger Ylva Konsberg.

– Specialistläkarna sitter också på ett kunskapskapital på sin egen klinik och är därmed en resurs för att förankra innovation inom sjukvården, säger Jenny Fjärding. En ST-läkare har inte hunnit få samma kontinuitet.

Utbildningen har tagits fram i nära samarbete mellan Innovationsplattformen, Utbildningsenheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Chalmers tekniska högskola.

Utbildningen är nu inne på tredje årskullen deltagare och den andra omgången av kursen avslutas i juni. Kursdeltagarna har då möjlighet att ingå i en alumniverksamhet för att fortsätta nätverkandet och få utvecklingsmöjligheter. Det pågår en forskningsstudie för att följa deltagarna över tid. Dessutom kommer det till hösten att börja en utbildning inom innovation och teknik som vänder sig till andra legitimerade vårdyrken än läkare.

– Goda idéer och drivkraft finns såklart inom alla yrkesgrupper, och när fler får möjlighet att jobba med förändring inom olika verksamheter så kan det få en större förankring, säger Ylva Konsberg.

– Förhoppningen är också att andra kollegor på klinikerna ska känna att personerna som har gått utbildningen blir en drivkraft för innovation, någon man kan bolla idéer med. Så med fler yrkesgrupper som kan jobba med teknik och innovation kan det förhoppningsvis ge än fler ringar på vattnet, säger Jenny Fjärding.

Sök senast 28 maj

Jenny och Ylva tycker att den som vill söka till utbildningen ska vara nyfiken och ha en drivkraft att jobba med och driva förändring. Men det är inte nödvändigt att kunna så mycket om teknik.

– Däremot ska man tycka att det är spännande med teknik och vara intresserad av vad teknik kan lösa. Men man behöver inte ha direkta kunskaper, säger Ylva Konsberg.

Ansökningsperioden öppnade 24 april och stänger den 28 maj. Vad behöver man tänka på i sin ansökan?

– Visa att du är nyfiken, säger Jenny Fjärding.

– Om du brinner för någon sak eller något område, ta då upp det, säger Ylva Konsberg.

Utbildningen kommer ligga på cirka 20 procent av arbetstiden under ett och ett halvt år, och Jenny och Ylva menar att det är stimulerande och tillfredställande att jobba med något mer långsiktigt.

– Man blir helt enkelt en bättre läkare de 80 procent som man jobbar kliniskt under utbildningstiden, menar Ylva Konsberg. Det var så jag kände när jag gick utbildningen.

Mer om utbildningen

Utbildningen Innovation och teknik – läkare börjar i januari 2024 och studietakten är 20 procent av arbetstiden. Ansökningsperioden är mellan 24 april –  28 maj.

Du som är medarbetare kan läsa mer och ansöka till utbildningen här: Innovation och teknik – läkare (vgregion.se)

Styrgrupp för utbildningen Teknik och innovation – läkare består av:

Helena Andreasson, övergripande ansvarig för innovation och teknik-utbildningarna, innovationsledare, Innovationsplattformen samt specialistläkare inom anestesi

Diana Swolin-Eide, FoUU-chef, professor, Sahlgrenska universitetssjukhus

Catharina Tennerhed, Sektionsledare ST-kansliet, Utbildningsenhet FoUUI Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Lina Strand Backman, Innovationschef, Innovationsplattformen

Martin Fagerström, biträdande professor Chalmers tekniska högskola –

Jenny Fjärding, utbildningskoordinator på Utbildningsenheten FoUUI, Utbildningsenhet FoUUI Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Text: Patrik Centerwall
Publicerad: 03 maj 2023 14:05
Uppdaterad: 04 maj 2023 09:42
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.