23 november, 2023

Unga med cancer ska få bättre info om fertilitet och sexualitet

Sjuksköterskan Sanna Ros tyckte att unga med cancer fick för lite information om sexualitet och fertilitet, trots att bägge områdena kan påverkas av sjukdomen. Hon tog initiativ till ett nytt kunskapsmaterial, som förhoppningsvis ska göra patienterna tryggare i sina relationer till andra – och i relationen till den egna kroppen.

Informationsbroschyrer om sex och fertilitet.

År 2018 var Sanna Ros på en barncancerkonferens i Vilnius.

– Där var det en som pratade om just sex och barncancer, och jag insåg att ”oj, det här kan jag ingenting om?” – och då hade jag ändå jobbat i några år, säger Sanna Ros, barnsjuksköterska vid Barncancercentrum Göteborg, Drottning Silvias barnsjukhus.

Behandlingar kan påverka fertiliteten

Efter konferensen tänkte hon på ämnet i flera år. Vid Barncancercentrum behandlas barn och unga upp till 18 år, och eftersom vissa behandlingar mot cancer kan påverka såväl fertilitet som sexualitet, behöver både patienter och anhöriga kunna få svar på sina frågor om det.

Sanna Ros tyckte inte att det fanns tillräckligt mycket information på området, och hösten 2021 tog hon upp det med sina chefer.

– De tyckte absolut att jag skulle ta reda på mer om det här, om hur vi samtalar kring sex och fertilitet på vår avdelning och med våra patienter, säger Sanna Ros.

Hon började med att ta reda på hur kunskapen såg ut hos personalen. Det framkom att frågan om fertilitet i huvudsak togs upp när det var aktuellt, till exempel om en patient skulle göra fertilitetsbevarande åtgärder inför en behandlingsstart eller transplantation.

– Sexualitet var egentligen inte något man pratade om så mycket, det var mest information om att man inte skulle bli gravid.

Sanna Ros
Sanna Ros

”Känsligt ämne”

Sanna Ros satte ihop en grupp som arbetade med frågan, och det blev tydligt varför många i personalen sällan tog upp sexualitet och fertilitet med patienter och anhöriga:

– Orsakerna var att det saknades en rutin, att det kändes som ett känsligt och pinsamt ämne och att personalen upplevde en kunskapsbrist. Och att ”närstående är alltid på rummet – hur ska man prata om det då?”

Arbetsgruppen benade ut vilken kunskap personalen saknade för att kunna samtala om det med patienterna på ett bra sätt, och tog även reda på vad patienterna hade för frågor på området – till exempel hur sexlusten kan påverkas och om det kan göra ont att ha sex när man står under någon form av behandling.

Kan påverka självkänslan

Utifrån frågorna som identifierades sammanställdes ett nytt kunskapsmaterial som nu ligger färdigt. Det är två broschyrer riktade till unga med cancer: den ena om sexualitet och den andra om fertilitet.

– Det ska vara en jämlik vård, oavsett vilken läkare eller sjuksköterska de har eller vilket sjukhus de tillhör. Patienterna ska känna sig trygga och säkra i relationer till andra och till sig själv. Sex- och närhetsbroschyren handlar inte bara om att man ska ha sex med en partner, det kan också handla om att lära känna den egna kroppen.

Elin Brunoson, sjuksköterska, Lisbeth Andersson Lund, kontaktsjuksköterska, och Lina Wiland, undersköterska.
Med i arbetet var också Elin Brunoson, sjuksköterska, Lisbeth Andersson Lund, kontaktsjuksköterska, och Lina Wiland, undersköterska.

Sanna Ros menar att cytostatika och andra behandlingar mot cancer också kan påverka självkänslan kring den egna kroppen:

– Man kan få ärr, man kanske går upp eller ner i vikt, man tappar håret. På samma sätt som att man har rätt till att få hjälp av en fysioterapeut eller psykolog, har man också rätt att få prata med någon om själsliga saker och hur behandlingen påverkar det.

Viktigt även för föräldrar

Från början var materialet framför allt tänkt till tonåringar, men under processens gång blev det tydligt att kunskaperna var viktiga också för föräldrar, även till dem med små barn.

– Om ett litet barn är sjukt är det kanske inte aktuellt just då att prata om fertilitet eller sex, men det kan ju bli aktuellt senare. Och när man är i chock så kanske man inte ställer alla frågor som man har där och då, men nu har de någonting att läsa i lugn och ro hemma om det skulle behövas.

Texten publicerades ursprungligen i VGR Fokus

Text: Carl Malmer
Publicerad: 23 november 2023 13:15
Uppdaterad: 23 november 2023 13:23
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.