13 februari, 2023

Ulla, 79: ”Jag vet att jag blir sedd”

I oktober förra året valde Hjärtsviktsmottagningen på Sahlgrenska att börja använda sig av egenmonitorering. Detta har lett till nöjdare patienter som upplever att de blivit mer delaktiga och att deras vård blivit mer tillgänglig. Det har också lett till att medarbetare har fått möjlighet att bli mer effektiva i sitt arbete.

Värdena skickas till sjukvården genom en app i mobilen.

För ungefär 1,5 år sedan fick Ulla Sandström, 79 år, veta att hon hade ett förstorat hjärta. Ett hjärta med kraftigt nedsatt pumpförmåga innebär att hon dagligen kontrollerar sina värden, något som blivit mycket enklare för Ulla Sandström tack vare egenmonitorering. 

– Jag skickar in mina resultat varje morgon, och jag vet att personalen på sjukhuset tittar på mina värden. Jag vet att jag blir sedd trots att jag inte är fysiskt där, säger Ulla Sandström.

Sa ja direkt

När Hjärtsviktsmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset fick frågan om de ville bli bland de första på sjukhuset att använda egenmonitorering var svaret enkelt.

– Vi avlastar mottagningen på ett bra sätt eftersom vi kan monitorera ett större antal patienter utan lika många fysiska besök, säger Johanna Wermström, tillförordnad vårdenhetschef på Hjärtsviktsmottagningen.

Det är en stor population människor som har hjärtsvikt, vilket gör behovet av behandling stort.

–  Det ligger i tiden att effektivisera vårdförloppet för hjärtsviktpatienter och optimera behandlingen. Vi behöver tänka nytt för att klara av att möta behovet. Egenmonitorering är ett verktyg som gör att vi kan ta hand om patienter på ett enklare sätt. 

Ökad delaktighet i sin egen vård

Karin Odefjord är sjuksköterska på Hjärtsviktsmottagningen och har dagligen kontakt med patienter och monitorerar de mätvärden som patienterna registrerar på distans. 

– Det jag får till mig är att patienterna är fantastiskt nöjda, säger Johanna Wermström. Dels för att de själva får kontroll, och dels för att de själva får agera. Det blir ett sätt för patienterna att lära känna sin kropp, och förstå sambandet mellan sina värden och sitt mående.

Patienten får låna hem en blodtrycksmätare och en våg. Hemma mäter patienten sitt blodtryck och väger sig. Värdena förs sedan automatiskt över till en app i telefonen via Bluetooth som hen sedan väljer att spara. Det är allt som krävs för att patientens värden ska bli synliga för vårdpersonalen. Ett sjukhusbesök som annars skulle ta närmare en timma, tar istället bara ett par minuter. Och för patienter med hjärtsvikt som behöver mäta sina värden ofta innebär det en stor förbättring.

I systemet finns också inlagda varningar som signalerar för vårdpersonalen när en patients värden inte är som de borde.

– Då brukar jag antingen använda chattfunktionen i systemet eller ringa patienten och stämma av läget, säger Karin Odefjord.

Tack vare egenmonitorering så kan både vårdpersonalen få god kontroll och översikt av patienternas värden, samtidigt som det leder till ett mer effektivt arbetssätt. Och patienterna får möjlighet att lära sig mer om sin sjukdom och blir mer involverade i sin behandling.

– Det är ett bra sätt för patienter att lära sig ta hand som sin sjukdom. De får verktyg för att lära känna sin kropp och dess signaler, säger Johanna Wermström.

Studie för bättre medicinering

I samband med Hjärtsviktsmottagningens arbete med egenmonitorering så pågår också en studie om titrering av medicineringen för patienter med hjärtsvikt. Det vill säga upptrappning av medicin till önskad måldos. Studien drivs av överläkare Tomas Mellgren som lyfter tidsaspekten som en viktig del för just hjärtsviktspatienter.

– För dessa patienter är det viktigt att sätta in rätt behandling snabbt. Ett sätt att effektivisera hjärtsviktsbehandling är via egenmonitorering, som hittills har visat sig fungera bra, säger Tomas Mellberg.

För Ulla Sandström, som också ingår i studien, har det inneburit att hon nådde måldoseringen av sin medicinering vid årsskiftet. Och enligt henne finns det bara positivt att säga om egenmonitorering.

– Jag tycker att det är helt fantastiskt. Det digitala besvärar inte mig, det är bara bra med dessa möjligheter. Dessutom kan ju sjukvården ta hand om många fler patienter, så ser jag det.

Text: Sandra Brolin

Mer om egenmonitorering

Egenmonitorering är ett sätt för patienten bli mer delaktig i sin egen vård. Patienten genomför mätningar på distans och skickar värdena via en app i telefonen till sjukhuspersonalen. Utrustning så som blodtrycksmätare och våg, lånas ut av vården.

Egenmonitorering införs i allt fler verksamheter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset under 2023.

Läs mer om egenmonitorering här: Bättre koll på hälsan med egenmonitorering – 1177.

Du som är medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan läsa mer här: Egenmonitorering – Sahlgrenska Universitetssjukhuset (intranät)

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 13 februari 2023 09:20
Uppdaterad: 14 februari 2023 16:14
Kategori: ALLA HJÄRTANS DAG

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.