14 juni, 2024

Två nya tillstånd för nationell högspecialiserad vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Västra Götalandsregionen, VGR, får två nya tillstånd för nationell högspecialiserad vård (NHV). Det handlar om koagulationssjukdomar och sällsynta njursjukdomar. Vården kommer att bedrivas vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tillstånden innebär ett erkännande för Sahlgrenska Universitetssjukhuset som en nationell enhet för högspecialiserad vård inom både koagulations- och njurmedicinska sjukdomar. Patienter från hela Sverige kommer att erbjudas vård och behandling på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  

Boubou Hallberg.

– Vi erbjuder patienter från hela landet högspecialiserad vård inom en rad områden. Tillstånden är ett kvitto på att vi erbjuder vård av högsta kvalitet för patienterna och sporrar oss att hela tiden utveckla vår kompetens. Den högspecialiserade vården är viktig för vårt mål att bli Europas ledande universitetssjukhus, säger Boubou Hallberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

”Utvecklar vår verksamhet ytterligare”

Koagulationscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tillsammans med Specialkoagulationslaboratoriet, är en av tre nationella enheter för patienter med koagulationssjukdomar, exempelvis blödningssjukdomar. Här erbjuds både barn och vuxna vård av ett multiprofessionellt team. Ett nytt utvecklat samarbete med ATMP-centrum möjliggör genterapi för patienter med hemofili (blödarsjuka). 

– Koagulationscentrum är ett ackrediterat European Haemophilia Comprehensive Care Centre (EHCCC) vilket är den högsta graden av ackreditering för sjukhus som vårdar patienter med blödningssjukdomar i Europa. NHV-tillståndet bekräftar att den multiprofessionella vården vi bedriver för patienter med blödningssjukdomar uppfyller även de nationella kraven för nationell högspecialiserad vård, säger Fariba Baghaei, överläkare Hematologi, verksamhet Specialistmedicin:

– Detta ökar förutsättningarna för att utveckla vår verksamhet ytterligare med fokus på vårdkvalitet, patientsäkerhet, kunskapsutveckling och forskning samt samarbete på olika nivåer med övriga NHV-enheter och med remittenterna.

Samarbete mellan olika spetskompetenser 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har i många år erbjudit vård för både barn och vuxna med svåra och sällsynta njursjukdomar. Arbetet inkluderar ett samarbete mellan olika spetskompetenser och stödjande resurser. Drottning Silvias barnsjukhus samlar alla barnspecifika underspecialiteter under ett tak. Vuxna omhändertas av verksamhet Njurmedicin, som har stor erfarenhet av komplexa njursjukdomar och avancerade behandlingar.  

Karin Looström Muth.

– Det är mycket glädjande att VGR genom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har beviljats nya NHV-tillstånd för sina koagulations- och njurmedicinska verksamheter. Jag ser det som framsteg för vården i hela Västra Götaland och det stärker VGR som en ledande aktör inom högspecialiserad vård i Sverige. Vi är väldigt glada att kunna bidra till att patienter, både från Västra Götaland men även från övriga Sverige, med komplexa sjukdomstillstånd får den vård de behöver säger Karin Looström Muth, hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen. 

Nationell högspecialiserad vård

Med nationell högspecialiserad vård menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team. Västra Götalandsregionen har tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för ett stort antal vårdområden.

Läs mer om nationell högspecialiserad vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 14 juni 2024 10:36
Uppdaterad: 19 juni 2024 11:11
Kategori: Nationell högspecialiserad vård

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.