20 april, 2022

Trygghet och tillgänglighet i fokus för nya palliativa resursteam

Ute på Palliativa sektionen i Högsbo blåser förändringens vindar. En ny modell för specialiserad palliativ vård ska införas och nya resursteam är i gång. "Vi har inte full kapacitet ännu, men när vi har byggt upp vår verksamhet kommer det här att bli bra", säger Schani Kjaerbeck, tillförordnad Vårdenhetschef på Palliativa Resursteamet i Högsbo.

Jessica Strömberg, Tove Eneljung och Emelie Fasth - ett av fem palliativa resursteam på väg ut till sina patienter. Bild: Ines Sebalj.

Palliativt resursteam håller till i ett rött tegelhus på Lilla Kapplandsgatan på Högsbo sjukhus. Enheten är en del av den palliativa sektionen under verksamhetsområde Lungmedicin, Allergologi och Palliativ medicin. Sedan årsskiftet samlas den palliativa verksamheten under samma tak på Högsbo. I år införs en ny vårdmodell i Göteborgs Stad och kommunerna Mölndal, Härryda, Partille och Öckerö. ASIH (Avancerad Sjukvård i Hemmet) ersätts successivt av en ny form av nära samarbete mellan specialiserade palliativa resursteam (PRT) från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, den kommunala hemsjukvården och primärvården. Målet är en modell där specialiserade palliativa team, som utgår från SU, samarbetar med kommunal hemsjukvård för att kunna ge patienter med behov av specialiserad palliativ vård i Göteborg Stad och dess kranskommuner tillgång till detta.

Tove Eneljung.

– De nya resursteamen vänder sig mot samma patientgrupp som ASIH och vi finns till för både individen och närstående. Det är fortfarande de individuella behoven som styr, säger Tove Eneljung som är verksamhetsöverläkare för de palliativa resursteamen och överläkare i Palliativt resursteam Nordost.

Som en mottagning i patientens hem

Om ASIH fungerade som en slutenvårdsavdelning med dygnet-runt-ansvar i patientens hem, kan den nya vårdmodellen i stället liknas vid en mottagningsverksamhet i patientens hem under kontorstid där teamen fungerar som en brygga mellan sjukhuset, hemsjukvården och primärvården. Varje team bemannas av läkare, sjuksköterska, undersköterska och kurator som har ett nära samarbete med sjukhusets rehabteam och dietist. Teamen arbetar under kontorstid och gör hembesök hos patienter eller boenden i nära samarbete med hemsjukvården. Under kvällar, nätter och helger tar hemsjukvården över med stöd av sin stadsjour.

– Vi ska nu hitta vår roll i detta nya och se hur vi tillsammans med hemsjukvården och primärvården kan hjälpa patienten så bra som möjligt i hemmet, säger Tove Eneljung.

Totalt fem team

Cirka 1000 patienter per år är i behov av specialiserad palliativ vård i Göteborgsområdet. Behovet är störst när symtomen är svåra att lindra eller om det finns en komplicerad social situation runt individen. Fem specialiserade palliativa resursteam utgår från Högsbo sjukhus. Fyra team arbetar för Göteborgsområdena Nordost, Sydväst, Centrum, Hisingen och det femte kommer att arbeta för kranskommunerna. Alla i teamet är involverade kring patienten, vilket ger ett helhetsperspektiv på individen och familjen runt om.

– Varje patient vi kommer hem till är unik och vi anpassar vården till vad just den patienten behöver. Nu är vi mitt i uppbyggnadsfasen och är ännu inte så många som vi skulle önska för att kunna ge den vård vi vill, men vi hoppas kunna öka våra insatser i takt med att vi kan rekrytera och bli fler. Fördelen är att vi nu är samlade här på Högsbo och jobbar fysiskt tillsammans, säger Tove Eneljung.

Emelie Fasth.

Hon får medhåll av Emelie Fasth som är kurator i team Nordost och Hisingen:

– Alla professioner väger lika tungt och det är bra att vi kuratorer som har en annan utbildningsbakgrund får vara så självklara för patienterna. Vi är med hela vägen och erbjuder stödsamtal och annan psykosocial hjälp.

Bidrar till att höja hemsjukvårdens kompetens

Jessica Strömberg arbetade tidigare som ASIH-sjuksköterska hos kommunen men tillhör nu teamet i Nordost där hon har en roll som samordnande sjuksköterska. Hon åker ut till patienter men fungerar också som spindeln i nätet och syr ihop kontakterna. Innan hon började var hon orolig för att förlora sin kompetens som ASIH-sköterska.

– Så har det inte blivit, jag lär mig hela tiden och har fått ett större perspektiv. Och jag känner att jag gör skillnad. Så kände jag som ASIH-sköterska också, men kanske ännu mer nu då vi också fungerar som ett stöd till hemsjukvården och bidrar till att höja deras kompetens i palliativ vård.

Dagarna består av snabba puckar, planering och förberedelser. Teamet strävar efter att hela tiden ligga steget före. Att tillsammans med patienten och närstående planera kring anpassning i hemmet, läkemedel och att förbereda andra hjälpinsatser. 

– Jag kan verkligen påverka hur vården blir. Det är ett stort ansvar, men jag har också mycket frihet, säger Jessica Strömberg.

Stadsområde Nordost var först ut med att övergå till den nya modell. Resterade stadsdelar i Göteborg kommer vara klara under våren. Efter sommaren är det kranskommunernas tur.

– Vi som arbetar i Nordost är positivt överraskade över hur roligt det har varit att samarbeta med hemsjukvården och hur bra vi har kunnat ordna det för många av patienterna, trots att vi är i den här uppbyggnadsfasen då vi inte är tillräckligt många ännu, säger Tove Eneljung. Vi ska inte sticka under stol med att det är en stor utmaning att skapa nya samarbeten som vi nu gör i Göteborg Stad. Det är tids- och energikrävande och trots stora ansträngningar kommer det under en tid att märkas för både patienter, närstående och andra vårdgivare att den specialiserade palliativa vården i Göteborg är under omorganisation.

– Ja, vi var lite oroliga för att känslan av trygghet skulle försvinna. Att det skulle bli förvirrat, rörigt och sämre för patienten, men så blev det inte i Nordost, berättar Jessica Strömberg. Nu ser jag fram emot att starta upp i kranskommunerna där det inte funnits ASIH tidigare. Vi har varit där och gjort studiebesök och inspirerats av hur de jobbar.

”Nu är vi mitt i uppbyggnadsfasen och är ännu inte så många som vi skulle önska för att kunna ge den vård vi vill, men vi hoppas kunna öka våra insatser i takt med att vi kan rekrytera och bli fler”, säger verksamhetsöverläkare Tove Eneljung, här på väg in i baksätet. Bild: Ines Sebalj.

Krävs fortsatt rekrytering

Det är ännu en bit kvar innan teamen är fullt bemannade. Schani Kjaerbeck är tillförordnad vårdenhetschef med uppdraget att bygga upp den nya verksamheten på Högsbo.

Schani Kjaerbeck.

 – Det kommer att krävas fortsatt rekrytering och förstärkt bemanning av alla yrkeskategorier som ingår i teamet och rehab för att vi ska kunna ge den vård vi vill kunna ge till alla de som har behov av specialiserad palliativ vård, säger Schani. Vi vill göra så mycket vi bara kan, men måste förhålla oss till att vi behöver rekrytera och bli fler för att åstadkomma det. Vi behöver också få till ett fungerande samarbete med den kommunala hälso- och sjukvården.

Han betonar att en av de viktigaste uppgifterna nu är att patienter och närstående känner sig trygga och att teamen verkligen är tillgängliga för hemsjukvården på dagtid för att på så sätt stödja dem i deras utförande av palliativa insatser. Förhoppningen är att tryggheten på dagtid kan leda till att hemsjukvården även kan känna sig tryggare i att vårda patienterna kvällstid, nätter och helger när inte palliativt resursteam finns tillgängligt.

Det kommer bli fler sjukhusinläggningar

– För många patienter kommer detta bli bra, men det kommer inte att räcka till för alla. Det kommer att bli fler sjukhusinläggningar för de som har ett större palliativt vårdbehov, säger Schani som hoppas att en vårdavdelning med upp till 16 platser kan öppna efter sommaren.

– Det blir en viktig pusselbit för att åstadkomma den trygghet som behövs.

Vill du veta mer? Kontakta Palliativt resursteam som gärna berättar mer om hur de arbetar och vad som gäller om man har patienter i behov av specialiserad palliativ vård, exempelvis rutiner kring remisser.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 20 april 2022 11:55
Uppdaterad: 20 april 2022 11:55
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.